Education Information

Education Information

 • 2020 - Continues Undergraduate

  Istanbul University, Open And Dıstance Educatıon Faculty, Open Education Programs, Turkey

 • 2018 - 2020 Associate Degree

  Anadolu University, Open Educatıon Faculty, Department Of Law, Turkey

 • 2015 - 2020 Doctorate

  Bursa Uludağ University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye (Dr), Turkey

 • 2013 - 2015 Postgraduate

  Bursa Uludağ University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2008 - 2012 Undergraduate

  Bursa Uludağ University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2020 Doctorate

  Türkiye’de Kamu Alım İhalelerinde Yaşanan Sorunların Analizi ve ÇözümÖnerileri: Veri Madenciliği Algoritması

  Bursa Uludağ University

 • 2015 Postgraduate

  Yüksek Mahkeme Kararları Çerçevesinde Vergi Tebligatı ve Karşılaşılan Sorunlar

  Bursa Uludağ University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü