Achievements & Reputation

Publication

27

Awards

  • November 2017 “Türkiye’de Transfer Fiyatlaması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımının Önlenmesine Yönelik BEPS Eylem Planına Uyum Çalışmaları; Maliye Bakanlığı Peşin Fiyat Anlaşma Usulü”, Tebliği ile Mali Hukuk Anabilim Dalında En İyi Sözel Sunu ÖdülüSustainable Development

    Uluslararası Türk Dünyası Araştırmalar Kongresi (Tudsak 17'')