Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

THE EVALUATION OF A LAND CONSOLIDATION PROJECT BY WATER MANAGERS IN A RURAL AREA: A CASE STUDY IN KARACABEY

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.28, pp.3097-3103, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

THE HIDDEN FRAGMENTATION AFTER LAND CONSOLIDATION IN TURKEY

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.26, no.10, pp.5882-5890, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

The use of landscape metrics to assess parcel conditions pre- and post-land consolidation

JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, vol.11, no.2, pp.985-989, 2013 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier

The role of land consolidation in the development of rural areas in irrigation areas

JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, vol.11, no.2, pp.1150-1155, 2013 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

The Importance of Interview on The Land Consolidation Projects: The Case Study in Kesik Village

Journal of Biological & Environmental Sciences, vol.15, no.43, pp.39-45, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Arazi Toplulaştırma Projelerinde Mülakat Çalışmalarının Önemi

Turkish Studies Social Sciences, vol.14, no.5, pp.2291-2301, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Arazi Toplulaştırma Projelerinin Kırsal Alanlarda Yakıt Giderlerine ve Tarımsal Mekanizasyona Etkisi

Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, pp.31-42, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Arazi Toplulaştırması Çalışmalarında Blok Modeli

GAZİOSMANPAŞA BİLİMSEL ARAŞTIRMA DERGİSİ (GBAD), vol.6, pp.82-87, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

UTPTop Yeniden Dağıtım Modelinin Sınanması: Bursa- YeniĢehir- Karaamca Köyü

GAZİOSMANPAŞA BİLİMSEL ARAŞTIRMA DERGİSİ (GBAD), vol.6, pp.177-183, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Algoritm of Block Model for Reallocation in Land Consolidation Project

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.30, pp.334-337, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Effects Of Land Consolidation At Application of Irrigation Projects On Rural Area

Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, pp.32-40, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye de Tarımın Yapısal Sorunları

İ.Ü.İktisat Dergisi, vol.477, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Arazi Toplulaştırma Çalışmalarında Uzaktan Algılama Tekniklerinden Yararlanma Olanakları

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.18, no.1, pp.45-56, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

LAND CONSOLIDATION AND SHARE PARCEL USE: THE CASE OF KESIK VILLAGE

III. International Agricultural, Biological & Life Science Conference,, 1 - 03 September 2021, pp.115

The Importance Of Interview On The Land Consolidation Projects The Case Study In Kesik Village

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON FOOD, AGRICULTURE AND VETERINARY, İzmir, Turkey, 19 - 20 June 2021, pp.92-93

TARIM 4.0 İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK

INTERNATIONAL ICONTECH SYMPOSIUM ON INNOVATIVE SURVEYSIN POSITIVE SCIENCES, 02 May 2020

The Effect on Fuel Consumption and Modern Agriculture in The Rural Areas of Land Consolidation Projects

1st International, 14th National Congress on Agricultural Structures and Irrigation, 26 - 28 September 2018, pp.660 Sustainable Development

Algorithm of Block Model for Reallocation in Land Consolidation Project

27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry, Bursa, Turkey, 25 - 26 September 2016

Importance of Monitoring and Evaluation for the Success of Land Consolidation Projects

7. International conference on Biosystems Engineering 2016, Tartu, Estonia, 12 - 13 June 2016

After Land Consolidation, Analysis of theOwnership Changes in Turkey

International Conference on Advances in Agricultural, Biological Environmental Sciences (AABES-2014), Dubai, United Arab Emirates, 15 - 16 October 2014

In Turkey, the Land Consolidation Why Is ItNecessary

International Conference on Advances in Agricultural, Biological Environmental Sciences (AABES-2014), Dubai, United Arab Emirates, 15 - 16 October 2014

PROBLEMS ENCOUNTERED IN LAND CONSOLIDATION PROJECTS IN TURKEY

24th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, SARAYBOSNA, Bosnia And Herzegovina, 25 - 28 September 2013

The Effects of Village Renewal on Quality of Rural Lie: Evidence from Eskikaraagac,Bursa,Turkey

Tropentag 2013 International Research on Food Security, Natural Resource Management and Rural Development Agricultural development within the rural-urban continuum, Stuttgart, ALMANYA, 17 - 19 September 2013

Land Consolidation and Agricultural Sustainability in Turkey

International Conference on Tropical and Subtropical Agricultural and Natural Resource Management., STUTGART, Germany, 01 January 2013 Sustainable Development

Die Bedeutung der Flurbereinigung in der Türkei bei der Behebung der strukturellen Probleme in der Landwirtschaft

Verband deutsch – türkischer Agrar – und Naturwissenschaftler e.V. (Hrsg), Deutsch – Türkischer Agrarforschung – 8. Symposium, France, 3 - 09 October 2005

Books & Book Chapters

Hava Olayları, Zararları ve Önleyici Tedbirler

in: Tarımsal Meteoroloji, Prof.Dr. İsmet Arıcı, Editor, Anadolu Üniversitesi, pp.110-123, 2016