Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İmâm Şâmil Döneminde Kafkasya Gazavâtı

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları 8. Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 21 - 22 May 2022, pp.40