Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Hıristiyanlıkta Logos Doktrini

Milel ve Nihal , vol.8, no.1, pp.201-224, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Kalvinizm de Kader Anlayışı

Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi , vol.19, no.2, pp.93-119, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Nestorius ve Kristolojisi

Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi , vol.19, no.1, pp.215-241, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

St Thomas Aquinas ve İslam

Marife , vol.6, no.3, pp.207-216, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Tanah ta Vahiy Anlayışı

Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi , vol.11, no.1, pp.193-218, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ebû Mansûr el-Mâtürîdî’nin Tevrat ve İncil’in Tahrifi Meselesine Bakışı

Uluslararası İmâm Mâtürîdî ve Tevîlâtül-Kurân Sempozyumu, Bursa, Turkey, 2 - 03 November 2018, pp.819-830

Yahudilikte Vahiy Anlayışı

Vahiy Zincirinin Son Halkası Kur’ân Vahyi, İstanbul, Turkey, 07 October 2017, pp.49-77

Endülüs te Din Eksenli Tartışmalar Yahudi İbn Nağrile ve İbn Hazm Tartışması Örneği

1. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi - İnsan ve Toplum Bilimleri, Madrid, Spain, 19 - 22 May 2016

Hıristiyanlıkta Manevî Temizlik ve Su Vaftiz Sakramenti

3. Uluslararası Su Kongresi ve Sergisi, Bursa, Turkey, 01 May 2013, vol.1, pp.759-767

İskender b Ahmed et Trabzonî nin Hıristiyanlığa Reddiyesi

Türkiye'de Dinler Tarihi: Dünü, Bugünü ve Geleceği Sempozyumu, Turkey, 4 - 06 December 2009, pp.305-318

İslam Kaynaklarında İncil Tartışmaları

Müslümanlar ve Diğer Din Mensupları Sempozyumu, Turkey, 4 - 07 November 2003, pp.239-263

Books & Book Chapters

İslam Dünyası

in: İnanç 88 Soru, Cağfer Karadaş, Editor, Beyan, İstanbul, pp.17-20, 2019

Yahudilikte ve Hıristiyanlıkta Şefaat

in: Şefaat Nedir Ne Değildir?, Adnan Demircan, Editor, Fecr, pp.11-33, 2019

Ebû Mansûr el-Mâtürîdînin Tevrat ve İncilin Tahrifi Meselesine Bakışı

in: İmâm Mâtürîdî ve Tevîlâtü’l-Kurân, Hatice K. Arpaguş, Mehmet Ümit, Bilal Kır, Editor, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, pp.819-830, 2019

Eski Kültürlerde ve Doğu Dinlerinde Vahiy ve Peygamberlik

in: Vahiy ve Peygamberlik, Yusuf Şevki Yavuz, Editor, KURAMER, İstanbul, pp.17-39, 2018

Hıristiyanlık’ta Vahiy ve Peygamberlik

in: Vahiy ve Peygamberlik, Yusuf Şevki Yavuz, Editor, KURAMER, İstanbul, pp.77-175, 2018

Yahudilikte Vahiy Anlayışı

in: Vahiy Zincirinin Son Halkası Kur’ân Vahyi, Sülün, Murat, Editor, Kur’ân Çalışmaları Vakfı, İstanbul, pp.49-77, 2017

St. Thomas Aquinas

İz Yayıncılık, İstanbul, 2006

Episodes in the Encyclopedia

Teslis

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.112-116, 2020

Aquinaslı Thomas

Etik Yayınları, pp.508-524, 2013

Vahiy

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.422-424, 2012

Tahrif

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.422-424, 2010

Fransisken ve Dominiken Tarikatları

Ebabil Yayıncılık, pp.829-833, 2009

Metrics

Publication

45

Project

4

Thesis Advisory

15

Open Access

11
UN Sustainable Development Goals