Education Information

Education Information

 • 1999 - 2005 Doctorate

  Bursa Uludağ University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Felsefe Ve Din Bilimleri (Dr), Turkey

 • 1996 - 1999 Postgraduate

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dinler Tarihi (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1991 - 1996 Undergraduate

  Marmara University, Faculty Of Theology, İlahiyat Pr., Turkey

Dissertations

 • 2005 Doctorate

  Bir Hıristiyan Apolojist Olarak St. Thomas Aquinas

  Bursa Uludağ University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

 • 1999 Postgraduate

  Yahudilik’te ve Hıristiyanlık’ta Vahiy Anlayışı Üzerine Bir Araştırma

  Ankara University, Instıtute Of Socıal Scıences