Academic and Administrative Experience

Academic Titles

  • 1998 - Continues Professor

    Bursa Uludağ University, Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler

Courses

  • Doctorate Büyük Ruminantlarda Üreme ve Suni Tohumlama

  • Undergraduate Çiftlik Hayvanlarında Dölerme ve Suni Tohumlama