Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Mudanya Mütarekesi Sonrası Atatürk’ün Bursa’ya İlk Gezisi'nden Cumhuriyet Türkiye’sine Mesajlar

in: Mudanya Mütarekesi 100 Yaşında- Barışın Yüzü Mudanya, Mine Ersevinç, Editor, Bursa Mudanya Belediyesi, Bursa, pp.100-118, 2022

Atatürk’ün Bursa Gezileri (1922-1928)

in: BURSA’DA ZAMAN, MEKÂN VE İNSAN Bursa’nın Yunan İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yılı, Behçet Kemal Yeşilbursa, Editor, Sentez Yayınevi, Bursa, pp.256-305, 2022

Sosyal Yardım Komitesi Çalışmaları ile Bursa Halkevi (1932-1951)

in: Bir Ömür Tarih -Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu'na Armağan, İsmail Yaşayanlar, Editor, TC Osmangazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Bursa, pp.673-688, 2022

ATATÜRK'ÜN KENTİ YALOVA

Yalova Belediyesi Kültür Yayını, Yalova, 2021

Atatürk'ün Kenti Yalova (1929-1938)

Yalova Belediyesi Kültür Yayınları, Yalova, 2021

Milli Mücadele Dönemi ve Yalova

in: Milli Mücadele'de Yalova, Hacer Karabağ, Editor, Gaye Yayınevi, Bursa, pp.15-74, 2021

Tarihçe

in: Tarihsel Bir Perspektiften Sağlık Sosyolojisi, Mineş Kılıç, Editor, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, pp.159-194, 2019

Bursa Kent Tarihi İçinde Salgın Hastalıklar İle Mücadele

in: Bursa Sağlık Tarihi, Cilt: II, Ceyhun İrgil, Cem Tor, Deniz Dalkılıç, Can Başaran, Editor, Hermes Matbaacılık, Ankara, pp.1325-1335, 2018

Atatürk Dönemi Bursa’sında Tıp Çalışmaları

in: Bursa Sağlık Tarihi, Cilt:I, Ceyhun İrgil, Cem Tor, Deniz Dalkılıç, Can Başaran, Editor, Hermes Matbaacılık, Ankara, pp.239-251, 2017

Bursa Halkevi ve Uludağ Dergisi

in: Uludağ Üniversitesi 40. Yıl Kitabı, Cafer Çiftçi-Hasan Basri Öcalan, Editor, Uludağ Ünivrsitesi Yayını, Bursa, pp.212-218, 2015

Bursa’nın Kara Tren Hikayesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, 2012

Bursa Halkevi ve Uludağ Dergisi

Nilüfer Akkılıç Kütüphanesi Yayını, Bursa, 2011

Bursa Kız Lisesi ve Bursa Erkek Lisesi’nin Tarihçesi

in: Bursa nın Tarihi Mahalleleri I, Neslihan Dostoğlu-Yusufoğuzoğlu-Aziz Elbas, Editor, Bursa Büyük Şehir Belediyesi Yayını, Bursa, pp.272-277, 2011

Bursa Türk Ocağı

in: Bursa’nın Tarihi Mahalleleri-II (Hocataşkın-Kurtoğlu-Meydancık-Namazgah-Yeşil), Raif Kaplanoğlu-Aziz Elbas, Editor, Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Kültür AŞ Yayınları, Bursa, pp.94-102, 2011

II. Meşrutiyet’in Yerel Düzlemde Yansımalarına Bir Örnek: Bursa

in: 100. Yılında Jön Türk Devrimi, Sina Akşin-Sarp Balcı, Editor, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Bursa, pp.459-478, 2010

Bursa Çarşı Bölgesi Mahalleleri

in: Çarşının Öyküsü Bursa, NeslihanDostoğlu-Necmi Gürsakal-Hasan Basri Öcalan-Aziz Elbas, Editor, Bursa Büyük Şehir Belediyesi BURSAV Yayını, Bursa, pp.303-311, 2010

Mudanya Halkevi’nin Açılışı

in: Osmanlı’dan İşgal Yıllarına Mütarekeden Cumhuriyet Günlerine Mudanya, Zeynep Dörtok Abacı, Editor, Gaye Kitapevi, Bursa, pp.44-54, 2008