Academic and Administrative Experience

Academic Titles

  • 2018 - Continues Assistant Professor

    Bursa Uludağ University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler

Courses

  • Postgraduate ADR’nin UygulandığıÜlkelerin Karşılaştırmalıİncelenmesi

  • Undergraduate Türkiye-AB İlişkileri

  • Undergraduate Uluslararası Yargı Sistemleri

  • Undergraduate BM ve Barışın Korunması

  • Undergraduate International Law