Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkçe Sözel İfadelerden Python Dilindeki Söz Dizimsel İfadenin Otomatik Üretilmesi

International Conference on Artificial Intelligence and Applied Mathematics in Engineering, Azerbaijan, 20 May 2022, pp.57

Detecting Transparency of Glasses with Capsule Networks Based on Deep Learning

6 th International Conference on Computer Science and Engineering, Ankara, Turkey, 17 - 19 September 2021 identifier

A New Approach Based on Simulation of Annealing to Solution of Heterogeneous Fleet Vehicle Routing Problem

International Conference on Artificial Intelligence and Applied Mathematics in Engineering, Antalya, Turkey, 9 - 11 October 2020, pp.409-417

American Sign Language Character Recognition with Capsule Networks

2019 3rd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT), Ankara, Turkey, Turkey, 11 - 13 October 2019 identifier

Kanserli Hücrelerin Makine Öğrenmesi Yöntemleriyle Siniflandirilmasi

International Conference on Multidisciplinary Sciences, 15 - 16 December 2018, vol.1, pp.86-92 Sustainable Development

Design And Implementation Of A Four AxisPrinter Robotic Arm

International Conference on Multidisciplinary Sciences, 15 - 16 December 2018, vol.3, pp.784-802

Word2Vec Based Sentiment Analysis for Turkish Texts

International Conference on Engineering Technologies, Turkey, 7 - 09 December 2017, pp.106-109

Sentiment analysis on Twitter data with semi-supervised Doc2Vec

2017 International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK), Turkey, 5 - 08 October 2017, pp.661-666 identifier identifier

Bileşik Cümlelerde Yan Cümleciklerin Otomatik Etiketlenmesi

Bileşik Cümlelerde Yan Cümleciklerin Otomatik Etiketlenmesi, Aksaray, Turkey, 8 - 10 February 2016

Comparison of machine learning methods for the sequence labelling applications

Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Malatya, Turkey, 16 - 19 May 2015 identifier identifier

Steganografi

XV. Akademik Bilişim Konferansı, Antalya, Turkey, 23 January 2013, vol.1, pp.125-128

Biyometrik Tabanlı E-Seçim Sistemi

XV. Akademik Bilişim Konferansı, Antalya, Turkey, 23 January 2013, vol.1, pp.73-78

Packet Tracer ile Ağ Simülasyonı Oluşturma

7. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 06 June 2013, pp.35-36

Akış Diyagramları Oluşturmak için Flowchart Kullanımı

7. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 06 June 2013, pp.37-38

VMware ile Sunucu Sanallaştırma

7. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 06 June 2013, pp.41-42

Books & Book Chapters

KARAR AĞAÇLARI

in: DENETİMLİ MAKİNE ÖĞRENMESİ ALGORİTMALARI R VE PYTHON UYGULAMALARI, Melih Engin,Nuran Bayram Arlı,Sevda Gürsakal, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.101-117, 2022

K - EN YAKIN KOMŞU (KNN)

in: DENETİMLİ MAKİNE ÖĞRENMESİ ALGORİTMALARI R VE PYTHON UYGULAMALARI, Melih Engin,Nuran Bayram Arlı,Sevda Gürsakal, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.263-279, 2022

Network Connectivity and Data Quality in Crowd-Assisted Networks

in: Crowd Assisted Networking and Computing, Al-Sakib Khan Pathan, Editor, CRC, New York , Florida, pp.137-159, 2018