Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

YEŞİL SUKUK: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELEDE ALTERNATİF BİR ARAÇ

II.International Istanbul Economics Research Conference (IIERC), İstanbul, Turkey, 24 November 2022 Sustainable Development

KİTLESEL FONLAMA: YENİLENEBİLİR ENERJİNİN FİNANSMANI AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME

XVIII. International Balkan and Near Eastern Congress Series on Economics, Business and Management, 26 November 2022

YENİLENEBİLİR ENERJİNİN FİNANSMAN ARACI OLARAK YEŞİL TAHVİLLER

10.İstanbul Finans Kongresi, 2021, İstanbul, Turkey, 04 November 2021, vol.14, pp.152-153 Sustainable Development

2008 FİNANSAL KRİZİNİN ARDINDAN MALİYE POLİTİKALARININ YENİDEN YÜKSELİŞİ

International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series (VII. IBANESS Congress Series), Tekirdağ, Turkey, 24 - 25 March 2018

Parasal Aktarım Mekanizmalarının Enflasyon Hedeflemesi Döneminde Türkiye de Etkinliğinin Değerlendirilmesi

2.Uluslararası Ekonomi Konferansı ””Bunalım Sonrarsında Küresel Ekonomi:Zorluklar ve Fırsatlar””, Girne, Cyprus (Kktc), 1 - 03 September 2010

Mülkiyet Problemi Dışsallıklar ve Coasean Çözüm

10.Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 28 - 30 November 2007

Yeni Kurumsal İktisadın Gelişiminde Coasean Düşüncenin Etkileri

5.Ekonomik Yaklaşım Kongresi İktisatta Devrimler Karşı Devrimler, Ankara, Turkey, 24 - 26 October 2007

Books & Book Chapters

Turkey's Financial Aligment with the European Green Deal

in: Climate Change, World Consequences, and the Sustainable Development Goals for 2030, Pego Ana, Editor, IGI - Global, Hershey, pp.229-242, 2023 Sustainable Development

The Impact of Oil Prices on Real Stock Returns: Empirical Research for Turkey

in: Handbook of Research on Stock Market Investment Practices and Porfolio Management, Sharma, Renuka, Mehta, Kiran, Editor, IGI - Global, Hershey, pp.48-59, 2022

The Causality Relationship Between Natural Gas Consumption and Economic Growth in Caucasus and Central Asian Economies With Natural Gas Exporters

in: Economic, Educational and Touristic Development in Asia, Christiansen, Bryan, Sezerel Hakan, Editor, IGI - Global, Hershey, pp.1-17, 2020

The Role of Banks in Renewable Energy Finance: An Analysis of Turkey

in: Green Finance for Sustainable Global Growth, Tsai, Sang-Bing Shen, Chung-Hua Song, Hua Baozhuang, Niu, Editor, IGI - Global, Hershey, pp.219-243, 2019

Metrics

Publication

33

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1

Thesis Advisory

3

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals