Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Investigation of the tissue allele distribution of the deceased kidney donors between 2007 and 2017

2019 Organ Donation Congress, Dubai, United Arab Emirates, 14 - 16 November 2019, pp.103-104

The evaluation of the graft survival as single kidney transplantation from deceased kidney donors between 2007 and 2017.

15th Congress of the International-Society-for-Organ-Donation-and-Procurement (ISODP) / Organ Donation Congress, Dubai, United Arab Emirates, 12 - 16 November 2019, vol.103 identifier

The association between five-year graft survival from the deceased kidney donors from 2007-2012 and the donorrecipients' sex.

15th Congress of the International-Society-for-Organ-Donation-and-Procurement (ISODP) / Organ Donation Congress, Dubai, United Arab Emirates, 12 - 16 November 2019, vol.103 identifier

The outcomes of kidney transplantation from elder deceased donors a single center experience.

15th Congress of the International-Society-for-Organ-Donation-and-Procurement (ISODP) / Organ Donation Congress, Dubai, United Arab Emirates, 12 - 16 November 2019, vol.103 identifier

The evaluation of the five-year graft survival from the deceased kidney donors from 2007-2017.

15th Congress of the International-Society-for-Organ-Donation-and-Procurement (ISODP) / Organ Donation Congress, Dubai, United Arab Emirates, 12 - 16 November 2019, vol.103 identifier

Investigation of the tissue allele distribution of the deceased kidney donors between 2007 and 2017.

15th Congress of the International-Society-for-Organ-Donation-and-Procurement (ISODP) / Organ Donation Congress, Dubai, United Arab Emirates, 12 - 16 November 2019, vol.103 identifier

The pmp rate in all brain deaths comparison to pmp rate of donors with family permission reported in provinces connected to Bursa Region Coordination Center which has the highest pmp rate in Turkey.

15th Congress of the International-Society-for-Organ-Donation-and-Procurement (ISODP) / Organ Donation Congress, Dubai, United Arab Emirates, 12 - 16 November 2019, vol.103 identifier

The evaluation of the association between one-year graft survival from the deceased kidney donors from 2007-2017 and the donor-recipient sex.

15th Congress of the International-Society-for-Organ-Donation-and-Procurement (ISODP) / Organ Donation Congress, Dubai, United Arab Emirates, 12 - 16 November 2019, vol.103 identifier

2007 İle 2012 Yılları Arasında Kadavra Vericiden Kullanılan Böbreklerin 5 Yıllık Greft Durumunun Değerlendirilmesi

15. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 4. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi, Bursa, Turkey, 2 - 04 March 2019, pp.288

2007 ile 2017 yılları arasında kadavra böbrek vericilerinin doku allelerinin dağılımının araştırılması

15. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 4. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi, Bursa, Turkey, 2 - 04 March 2019, pp.236 Sustainable Development

2007 İLE 2012 YILLARI ARASINDA KADAVRA VERİCİDEN KULLANILAN BÖBREKLERİN CİNSİYETE GÖRE 5 YILLIK GREFT SAĞ KALIM DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

15. ULUDAĞ İÇ HASTALIKLARI ULUSAL KIŞ KONGRESİ 4. BURSA ALE HEKİMLİĞİ DERNEĞİ ULUSAL KONGRESİ 9. Uludağ İç Hastalıkları Hemşirelik Kongresi, Turkey, 02 March 2019

2007 ile 2017 Yılları Arasında Aynı Kadavra Vericiden Kullanılan Sağ-Sol Böbreklerin 1 Yıllık Greft Durumunun Değerlendirilmesi

15. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 4. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi, Bursa, Turkey, 2 - 04 March 2019, pp.264

2007 ile 2017 Yılları Arasında Sadece Tek Böbreği Kullanılan Kadavra Vericilerin 1 Yıllık Greft Sağ Kalımının Değerlendirilmesi

15. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 4. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi, Bursa, Turkey, 2 - 04 March 2019, pp.365

2007 ile 2012 yılları arasında kadavra vericiden kullanılan böbreklerin cinsiyete göre 5 yıllık greft sağ kalım durumunun değerlendirilmesi

15. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 4. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi, Bursa, Turkey, 2 - 04 March 2019, pp.198

Metrics

Publication

30

Citation (WoS)

5

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

5

H-Index (Scopus)

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals