Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İş Yeri Adlarında Türkçenin Kullanımı

Journal of Turkish Studies, vol.5, no.1, pp.1390-1419, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Hiç in Yer Aldığı Yapılar ve Yüklendiği Anlamsal İşlevler

Dil Araştırmaları, no.4, pp.25-35, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A2 SEVİYESİ ÖĞRENCİLERİNİN İSİM DURUM EKLERİ KULLANIMINDA YAPTIKLARI YAZIM YANLIŞLARI

Al Farabi 1. İnternational Congress On Social Sciences, Gaziantep, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.806-831