Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Evaluation of Financial Performance Through Topsis Multiple Criteria Decision-Making Method

IV. International Social Sciences and Humanities Berlin Conference, Berlin, Germany, 28 - 30 May 2020

Yönetim Muhasebesi Çerçevesinde Stratejik Fiyatlandırma: Gıda Sektöründe Bir Uygulama

6. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi, Niğde, Turkey, 24 - 25 October 2019, pp.1

İçecek Sektöründe SAP R/3 Entegrasyon Sürecinde Çıkan Teknik Sorunlar ve Çözüm Önerileri

5. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi, İzmir, Turkey, 18 - 20 October 2018

Books & Book Chapters

Süreklı̇ Denetı̇m Alanındakı̇ Çalışmaların Bı̇blı̇yometrı̇k Analı̇z Teknı̇ğı̇ İle İncelenmesı̇

in: Geleceğin Koridorları, Prof. Dr. Figen YILDIRIM, Doç Dr. Sabri ÖZ, Editor, Hiper yayınevi, İstanbul, pp.109-132, 2023

COVID-19’un Sektörlerin Finansal Performanslarına Etkisinin Ekonomik Konjonktürde Değerlendirilmesi: BIST100 ve İSO 500 Şirketleri Üzerinde Uygulama

in: Muhasebe ve Finans Alanında Güncel Çalışmalar, Doç. Dr. Samet EVCİ,Dr. Öğr. Üyesi İlker KEFE, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.283-310, 2022

Stratejik Yönetim Muhasebesi Çerçevesinde Yeni Ürün Geliştirmenin Fiyatlandırma Kararlarına Etkisi: Gıda Sektöründe Bir Uygulama

in: Maliyet ve Yönetim Muhasebesinde Seçme Konular-2, Prof. Dr. Ahmet Vecdi CAN,Dr. Öğr. Üyesi Metehan KÜÇÜKER, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.169-186, 2022

Metrics

Publication

17

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1
UN Sustainable Development Goals