Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Investigation of thermal and solar properties of perlite coated woven fabrics

JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, vol.139, no.4, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Peel resistance and stiffness of woven fabric with fusible interlinings

INDUSTRIA TEXTILA, vol.70, no.2, pp.139-146, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

THE EFFECTS OF LUBRICANTS ON THE STIFFNESS OF SEWING THREADS

TEKSTIL VE KONFEKSIYON, vol.21, no.3, pp.272-279, 2011 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Comparison of Dyeing Behavior between Hollow and Standard Poly(Ethylene Terephthalate) Fibers

TEXTILE RESEARCH JOURNAL, vol.80, no.14, pp.1405-1411, 2010 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Bleaching of Wool with Sodium Borohydride

JOURNAL OF ENGINEERED FIBERS AND FABRICS, vol.4, no.3, pp.45-50, 2009 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Pigment Baskı Binderleri, Özellikleri ve Seçim Kriterleri

Tekstil Ve Konfeksiyon, vol.5, no.5, pp.447-453, 1995 (Peer-Reviewed Journal)

Mikrodalga Radyasyonu İle Yapağı Isıtmanın Yıkama İşlemi Üzerine Etkileri

Tekstil Ve Konfeksiyon, vol.3, no.4, pp.300-303, 1993 (Peer-Reviewed Journal)

Articles Published in Other Journals

Investigation of Performance Properties of Graphene Coated Fabrics

International Journal of Modern Research in Engineering and Technology, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Techtextil 2011 Fuarında Koruyucu Teknik Tekstil Ürünlerindeki Gelişmeler

Tekstil ve Teknik, vol.28, no.323, pp.76-84, 2011 (Non Peer-Reviewed Journal)

Ön Emdirme İşleminde Kullanılan Kıvamlaştırıcı Türünün Reaktif Ink Jet Baskı Kalitesi Üzerine Etkileri

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, vol.15, no.1, pp.41-51, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Poliamid Liflerinde Meydana Gelen Kimyasal Hasarın Tespitinde Kullanılan Test Yöntemlerinin İncelenmesi

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, vol.14, no.2, pp.199-207, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye’de Tekstil Terbiye Sanayiinin Gelişimi

Dünya Gazetesi-Tekstil Terbiye Sektörel Araştırma Eki, vol.30, pp.44, 2004 (Non Peer-Reviewed Journal)

ITMA 2003’te Baskı Teknolojisindeki Gelişmeler

Tekstil Maraton, vol.14, no.1, pp.9-15, 2004 (Non Peer-Reviewed Journal)

Pigment Akar Boyama Yöntemleri

Tekstil Araştırma, no.3, pp.102-103, 2002 (Non Peer-Reviewed Journal)

Boyama Makinalarındaki Son Gelişmeler

Tekstil Araştırma, no.2, pp.116-131, 2000 (Non Peer-Reviewed Journal)

Jet Baskı Teknolojisi ve Son Gelişmeler

Tekstil Maraton, vol.10, no.3, pp.36-43, 2000 (Non Peer-Reviewed Journal)

Poliamid Mamullerde Düzgünsüz Boyamanın Nedenleri ve Alınabilecek Önlemler

Tekstil Türkiye, vol.1, no.1, pp.97-102, 2000 (Non Peer-Reviewed Journal)

Baskı Teknolojisindeki Son Gelişmeler

Tekstil Araştırma, no.1, pp.112-122, 2000 (Non Peer-Reviewed Journal)

Polyester Mikro Elyaf Mamullerin Boyama, Baskı ve Terbiye İşlemleri

Tekstil Teknoloji, vol.10, no.4, pp.42-56, 1997 (Non Peer-Reviewed Journal)

Asetat Mamullerin Boyanması

Tekstil Terbiye ve Teknik, vol.16, no.4, pp.78-88, 1997 (Non Peer-Reviewed Journal)

ITMA 95’te Baskı Teknolojisi

Tekstil Maraton, vol.6, no.1, pp.45-64, 1996 (Non Peer-Reviewed Journal)

Radyo Frekanslı(RF) Kurutucular ve Tekstil Sanayiinde Kullanımı

Tekstil Maraton, vol.5, no.5, pp.54-67, 1995 (Non Peer-Reviewed Journal)

Pigment Baskı Yönteminde Mikrodalga Teknolojisinin Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, vol.4, no.1, pp.57-65, 1993 (Peer-Reviewed Journal)

Örme Mamullerin Merserizasyonunda Yeni Bir Yöntem: Ramöz Merserizasyonu

Tekstil ve Teknik, vol.3, no.33, pp.82-87, 1987 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Investigation Thermal Conductivity and Some Performance Properties of Graphene Coated Fabrics

17th NATIONAL 3rd INTERNATIONAL THE RECENT PROGRESS SYMPOSIUM ON TEXTILE TECHNOLOGY AND CHEMISTRY, 20 - 22 November 2019

Investigation Of pH Effect On Disperse Dyeing Using Online Real Time Spectroscopic Analysis

17th National and 3rd International The Recent Progress Symposium on Textile Technology and Chemistry, 20 - 22 November 2019, pp.68-71

Investigation of Solar Properties of Infrared Reflective Pigment and Organic Pigment Coated Fabrics

3rd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, 11 - 13 October 2019

Koku Fonksiyonlu Stor Perdelik Kumaşların Geliştirilmesi Ve Üretimi

Uludağ Üniversitesi VIII. Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri, Turkey, 18 - 19 March 2019

Investigation of Solar Properties of Aluminum and Copper Powder Coated Fabrics

4th International Scientific Research Congress, 14 - 17 February 2019

Improving Liquid Transfer Performance of Cotton Woven Fabrics Woven with Different Constructional Parameters

ETT 2018 ,8th International İstanbul Textile Conference, Evaluation of Technical Textiles, İstanbul, Turkey, 14 - 16 April 2018, pp.74-79

Perde ve Perde Sistemleri Yardımıyla Binalarda Sağlanabilecek Enerji Tasarrufu Potansiyeli

16TH INTERNATIONAL THE RECENT PROGRESS SYMPOSIUM ON TEXTILE TECHNOLOGY AND CHEMISTRY, 4 - 07 May 2017 Sustainable Development

Perde ve Perde Sistemleri Yardımıyla Binalarda Sağlanabilecek Enerji Tasarruf Potansiyeli

16th International The Recent Progress Symposıum on TextileTechnology and Chemistry, 4 - 06 May 2017, pp.345-353

Dijital Baskı Kumaş Ön İşlemleri ve Baskı Sonu İşlemleri

Dijital Baskı Sempozyumu-BUTEKOM, Turkey, 13 April 2017

Dünya Dijital Baskı Sektörünün Genel Görünümü

Dijital Baskı Sempozyumu-BUTEKOM, Turkey, 13 April 2017

Dijital Baskı Sistemlerinde Kullanılan Teknolojiler

Dijital Baskı Sempozyumu-BUTEKOM, Turkey, 13 April 2017

Solar Reflektif Kaplamalarla Pencerelerden Enerji Tasarrufu

Uludağ Üniversitesi VI. Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri, Turkey, 15 - 16 March 2017 Sustainable Development

Thermal Insulation Property of Cellulose Powder Coated Textiles

6th International Technical Textiles Congress, 14 - 16 October 2015

Thermal Insulation Property of Cellulose Coated Textiles

International Technical Textiles Congress, İzmir, Turkey, 14 - 16 October 2015, pp.369-372

Ev Teknik Tekstilleri

Techtextil Fuarı-Teknik Tekstillerde Teknolojik Gelişmeler-2 Semineri, Turkey, 12 October 2015

Akıllı Tekstiller

UÜ TTO A.Ş.-HAVELSAN Protokol Programı, Turkey, 04 August 2015

Tekstil Ink Jet Baskıcılığı Nereye Koşuyor?

15. Tekstil Teknolojisi ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu, Turkey, 14 - 16 May 2015, pp.110

Tekstilde Verimlilik Artırma Çalışmaları

Tekstilde Sürdürülebilir Temiz Üretim Günleri, Turkey, 05 February 2015

Tekstil Terbiye Sektöründe Temiz Üretim İçin Örnek Modellerin Oluşturulması

Tekstilde Sürdürülebilir Temiz Üretim Günleri, Turkey, 05 February 2015

Kaplama ve Laminasyonla Üretilen Teknik Tekstiller

MÜSİAD Bursa Şubesi Tekstil Sektör Kurulu Teknik Tekstiller Toplantısı, Turkey, 29 December 2014

Enerji Tasarrufu Sağlayan Çok Fonksiyonlu Karartma (Black-out) Perdeliklerin Geliştirilmesi

XIII. Uluslararası İzmir Tekstil ve Hazır Giyim Sempozyumu, 2 - 05 April 2014 Sustainable Development

Fantezi İplik Üretimi İçin Yeni Bir Yöntem: Floklama Tekniği İle Fantezi İplik Üretimi

XIII. Uluslararası İzmir Tekstil ve Hazır Giyim Sempozyumu, 2 - 05 April 2014, pp.296-297

Enerji Tasarrufu Sağlayan Çok Fonksiyonlu Karartma (black-out) Perdeliklerin Geliştirilmesi

XIII. Uluslararası İzmir Tekstil ve Hazır Giyim Sempozyumu, 2 - 05 April 2014, pp.248-249 Sustainable Development

Reaktif Ink Jet Baskıcılığında Ön İşlemlerin Baskı Kalitesi Üzerine Etkileri

14. Ulusal ve 1. Uluslararası Tekstil Teknolojisi ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu, 8 - 10 May 2013, pp.110

Tekstil Proseslerinde Enerji Verimliliğini Etkileyen Parametreler Ve Yeni Teknolojiler

Tekstil Sektörü’nde Enerji Verimliliği Semineri-BUTEKOM, Turkey, 29 August 2012

Dünyada ve Ülkemizde Tekstilde AR-GE

V. Tekstil Boya ve Yardımcı Kimyasalları Kongresi, Turkey, 27 - 29 April 2012

Entegre Kirlilik Önleme Tebliği Tekstil Terbiye Sektörü İçin Bir Fırsat Olabilir mi?

Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Sempozyumu, Turkey, 28 - 30 March 2012

Boyahanelerde İlk Seferde Doğru Üretim ve Gerçek Zamanlı Spektroskopik Analiz Teknolojisi

13. Tekstil Teknolojisi ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu, Turkey, 2 - 04 June 2011, pp.150-155

Bor Esaslı Ürünler Yardımıyla Küp (İndantren) Boyamaların Geliştirilmesi

13. Tekstil Teknolojisi ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu, Turkey, 2 - 04 June 2011, pp.212-217

Sodyum Borhidrür ile Tekstil Liflerinin Ağartılması

V. Ulusal Tekstil Boya ve Yardımcı Kimyasalları Kongresi, Turkey, 27 - 29 April 2011

Yün Halı İpliklerinin Sodyum Borhidrür ile Ağartılması

3. Tekstil Kimyasalları, Boyaları ve Prosesleri Sempozyumu-Uşak, Turkey, 27 - 28 May 2010

Bleaching of Polyamide Fibers with Sodium Borohyride

Fiber Society 2010 Spring Conference, 12 May - 14 April 2010, pp.93-94

Sodyum Borhidrürün Ön Terbiye ve Boyama İşlemlerinde Kullanımı

XII. Tekstil Teknolojisi ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu, Turkey, 6 - 08 May 2009, pp.191-196

Ink Jet Baskı Teknolojisindeki Son Gelişmeler

IV. Ulusal Tekstil Boya ve Kimyasalları Kongresi, Turkey, 30 - 31 October 2008

Bor Bileşiklerinin Tekstilde Kullanım Alanları

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 30.Yıl Sempozyumu, Turkey, 16 - 17 October 2008, pp.673-679

Dijital Tekstil Baskı Teknolojisine Genel Bir Bakış ve Değerlendirme

Tekstilde Dijital Baskı Teknolojileri Sempozyumu-İTKİB, Turkey, 14 October 2008

Dijital Tekstil Baskı Sistemlerindeki Son Gelişmeler

Tekstilde Dijital Baskı Teknolojileri Sempozyumu-İTKİB, Turkey, 14 October 2008

Elastanlı (Likralı) Kumaşların Terbiyesinde Yaşanan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

V. Tekstil Mühendisliği Öğrenci Kongresi, Turkey, 2 - 04 May 2008

Terbiye İşlemleri Sektöründe Yeni Teknolojiler

Uludağ İhracatçı Birlikleri, Turkey, 23 June 2007

Boyahanelerde Laboratuvar-İşletme Uyumunun Geliştirilmesi

Tekstil Teknolojisi ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu XI, Turkey, 31 May - 02 June 2007, pp.150-157

Sodyum Borhidrürün Tekstil Terbiye İşlemlerinde Kullanım Olanakları

III. Uluslararası Bor Sempozyumu, 2 - 04 November 2006, pp.409-417

Ink Jet Baskı Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar

Tekstil Teknolojisi ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu X, Turkey, 1 - 03 June 2005, pp.140-146

Reaktif Boyalı Havlu Kumaşlarda Klorlu Su Haslıklarının Geliştirilmesi

II. Ulusal Tekstil Yardımcı Kimyasalları Kongresi, Turkey, 27 - 28 September 2004, pp.50-57

Tekstil Ink Jet Baskı Sistemlerinin Önemli Teknik Parametreleri ve Bu Alandaki Son Gelişmeler

Tekstil Teknolojisi ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu IX, Turkey, 30 April - 02 May 2003, pp.206-225

Jet Baskı Teknolojisinin Esasları, Tekstil Baskıcılığına Uygulanması ve Bu Alandaki Son Gelişmeler

Tekstil Teknolojisi ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu VIII, Turkey, 16 - 18 May 2001, vol.191

Elastan İplik İçeren Kumaşların Terbiye İşlemleri

Tekstil Kimyası ve Terbiyesinde Gelişmeler Sempozyumu VII, Turkey, 12 - 15 May 1999, pp.152-175

Books & Book Chapters

Ev Teknik Tekstilleri (Hometech)

in: TEKNİK TEKSTİL 2015-Frankfurt Fuarı BUTEKOM Teknolojik Değerlendirme Raporu, Yusuf Ulcay, Şengül Teke, Editor, Dekupe Yayıncılık Tanıtım Bilişim Danışmanlık San ve Tic. A.Ş., Bursa, pp.51-58, 2015