Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İslâm Medeniyetinin Eğitime Bakışı

Siyer , vol.6, no.22, pp.8-12, 2022 (Non Peer-Reviewed Journal)

Kepecioğlu’na Göre Yavuz Sultan Selim Döneminde Bursa

Hisar , no.31, pp.23-29, 2018 (Non Peer-Reviewed Journal)

İslâm Dünyasının Gözbebeği: Bursa Ulucamii

Şehrengiz , no.25, pp.22-34, 2012 (Non Peer-Reviewed Journal)

Bir Arınma İklimidir Ramazan

TÜDEF Ramazan Özel Sayı , pp.12-15, 2012 (Non Peer-Reviewed Journal)

Ecdada Saygısızlığımızın Kitabesi

Şehrengiz , no.24, pp.18-23, 2012 (Non Peer-Reviewed Journal)

Cami-i Nebevî

Bursa Kent Kültürü ve Yaşam Dergisi , no.1, pp.52-54, 2012 (Non Peer-Reviewed Journal)

Ramazan Ayı ve Fazileti

TÜDEF Ramazan Özel Sayı 2011 , pp.18-21, 2011 (Non Peer-Reviewed Journal)

Bursa’da Zaman Fetihle Başlar.

Bursa Bilanço , no.134, pp.43-45, 2011 (Non Peer-Reviewed Journal)

Osmanlı Bursa’sında Eğitim-Öğretim

Bursa’da Yaşam , pp.12-22, 2010 (Non Peer-Reviewed Journal)

İdeal Örnek’ten İdeal Medeniyete

BİHMED Nilüfer , no.10, pp.6-7, 2009 (Non Peer-Reviewed Journal)

Tarihte Ramazan Kültürü.

TİHMED Ramazan Özel Sayı , pp.26-29, 2009 (Non Peer-Reviewed Journal)

Osmanlı Dönemi Bursa Sıbyan Mektepleri

Bursa’da Yaşam , pp.92-97, 2009 (Non Peer-Reviewed Journal)

Osmanlıların Terbiye Ettiği Şehir: Bursa

Bursa’da Yaşam , pp.150-154, 2008 (Non Peer-Reviewed Journal)

Hz. Peygamber’i Sevmek

Hz. Peygamber’i Sevmek , no.72, 2005 (Non Peer-Reviewed Journal)

Emirsultan Külliyesi

Vakıf ve Kültür , no.1, pp.59-64, 1999 (Non Peer-Reviewed Journal)

Osmanlı Gerçeği

Çınar (700. Yıl Özel Sayısı), , no.3, pp.3-5, 1999 (Non Peer-Reviewed Journal)

İslam Tarihinin İlk Döneminde Kadın

Hüzün , no.3, pp.5-8, 1999 (Non Peer-Reviewed Journal)

İslâm Medeniyeti, Vakıflar ve Bursa

Furkan Günlüğü , no.2, pp.49-53, 1996 (Non Peer-Reviewed Journal)

Osmanlı Öncesi Bursa

Furkan Günlüğü , no.2, pp.3-7, 1996 (Non Peer-Reviewed Journal)

Osmanlılarda İlk Medreseler İlk Müderrisler

Milli Kültür , no.88, pp.27-31, 1991 (Non Peer-Reviewed Journal)

İslâm’da Tevbe

Diyanet Gazetesi , no.367, 1989 (Non Peer-Reviewed Journal)

Somuncu Baba

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , vol.2, no.1, pp.263-271, 1987 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Osmanlı Eğitim Vakıflarında Talebelere Ayrılan Giyim-Kuşam Fonları

Osmanlı İlmiye Sınıfının Kıyafet Normu ve Giysileri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 03 December 2022

Ali Kuşçu Döneminde Bursa Medreseleri

Yedi Bilge Yedi Bölge 3:Ali Kuşçu ve Osmanlıda Eğitim Anlayışı, Bursa, Turkey, 30 November 2022

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu Sürecinde Bursa’da Kurulan İlk Medreseler

Uluslararası Osmanlı Beyliği Sempozyumu 1299-1453, Eskişehir, Turkey, 03 October 2022

Osmanlı’yı Doğuran Şehir: Bursa

Türk Dünyasının Kadim Şehirleri, İstanbul, Turkey, 18 May 2022

Osmanlı'yı Doğuran Şehir: Bursa

Türk Dünyasının Kadim Şehirleri, İstanbul, Turkey, 17 May 2022

III. Mehmed Döneminde Bursa

Sultan III. Mehmed Dönemi ve Bursa Sempozyumu, Bursa, Turkey, 08 April 2022

III. Mehmed Döneminde Bursa

Sultan III. Mehmed Dönemi ve Bursa Sempozyumu, Bursa, Turkey, 08 April 2022

Yıldırım’ın Evlâd-ı Fâtihân’a Yadigârı: Üsküp

Balkan Şehirleri Akademisi, Bursa, Turkey, 04 February 2022

Bursa Vefeyatnameleri ve Ravza-i Evliya

İsmail Beliğ Sempozyumu, Bursa, Turkey, 05 November 2021

Osmanlıların Kuruluş Döneminde İz Bırakan Bir Manevî Önder: Somuncu Baba

Türk Dünyasının Manevi Liderleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 02 November 2021

Bandırma ve Çevresinde 1891-1893 Yıllarında Gerçekleştirilen İmar Faaliyetleri

3. Bandırma ve Çevresi Sempozyumu BCS’21, Balıkesir, Turkey, 17 September 2021

Bursa Bey Sarayı ve Kapısına Dair Bazı Değerlendirmeler

Bursa Bey Sarayı Sempozyumu (Online), Bursa, Turkey, 05 August 2021

III. Murad Döneminde İnşa Edilen Bursa Medreseleri

III. Murad Dönemi ve Bursa Sempozyumu, Bursa, Turkey, 11 June 2021

Bir Seyyahın Cumhuriyet Öncesinde Karesi, Edincik ve Ayvalık’a Dair İzlenimleri

2. Uluslararası Bandırma ve Çevresi Sempozyumu, Balıkesir, Turkey, 17 - 19 September 2019, vol.1, pp.49-62

Kuzey Makedonya’daki Osmanlı Medreseleri ve Üsküp

Uluslararası Balkanlar ve İslam Sempozyumu, Edirne, Turkey, 4 - 05 October 2019

Ömer Fuad’ın Anadolu Mektupları’nda Bandırma’ya Dair İzlenimleri

Uluslararası Bandırma ve Çevresi Sempozyumu (UBS’xx18), Balıkesir, Turkey, 17 - 19 September 2018, pp.51-66

Kepecioğlu’nun Bursa Kütüğü’nde Sinop’a Dair Bazı Bilgiler

Uluslararası Geçmişten Günümüze Sibop’xxta Türk-İslam Kültürü Sempozyumu, Sinop, Turkey, 5 - 07 October 2018, vol.2, pp.905-912

Cezerî Kasım Paşa ve Medresesi

Sultan II. Bayezid Dönemi ve Bursa Sempozyumu, Turkey, 7 - 08 April 2017, pp.543-551

Sicill-i Ahvâl Defterlerine Göre Bazı Mustafakemalpaşalılar

Mustafakemalpaşa Sempozyumu-II: Mustafakemalpaşa’da İz Bırakanlar, Bursa, Turkey, 20 - 21 September 2013, pp.57-65

Balkanlarda Türk Kültürü ve Medreseler

Balkanlarda Türk Kültürü ve Ahilik Sempozyumu, Üsküp, Macedonia, 17 - 18 October 2014

Osmanlı Dönemi Yenişehir Medreseleri

Tarihten Günümüze Yenişehir Sempozyumu, Bursa, Turkey, 25 - 27 October 2013, pp.109-118

Sultaniye Medresesi

Çelebi Sultan Mehmed ve Dönemi Sempozyumu, Osmangazi Belediyesi, Ördekli Kültür Merkezi, Bursa, Turkey, 5 - 06 April 2013, pp.302-307

Molla Fenârî’nin Osmanlı İlim Geleneğinde İz Bırakan Öğrencileri

Osmanlı Bursası’nda Dil-Kültür ve Edebiyat Bilgi Şöleni, Ördekli Kültür Merkezi, Bursa, Turkey, 29 - 30 May 2013, pp.159-166

Molla Fenârî ve Medresesi

Sultan Yıldırım Bayezid Han ve Dönemi Sempozyumu, Osmangazi Belediyesi, Ördekli Kültür Merkezi, Bursa, Turkey, 5 - 06 April 2013, pp.381-392

Balkanlar’ı İmar Eden Osmanlı Vakıfları Bursa Orijinlidir

Bursa’dan Balkanlara Vakıf Medeniyeti Sempozyumu, Bursa, Turkey, 01 January 2013, pp.212-220

Molla Husrev Medresesi

Uluslararası Molla Hüsrev Sempozyumu, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Turkey, 18 - 20 November 2011, pp.65-76

Bursa’da I. Murad Dönemi Eğitim-Öğretim Kurumları

Sultan I. Murad Han Dönemi Sempozyumu, Osmangazi Belediyesi, Ördekli Kültür Merkezi, Bursa, Turkey, 6 - 07 April 2012, pp.112-121

Makedonya’da İslâm Medeniyeti’nin İzleri

100. Yılında Balkan Faciaları Sempozyumu, Tarih Bilincinde Buluşanlar Derneği, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi, İstanbul, Turkey, 15 - 16 November 2012

Osmanlı Sonrası Makedonya’da Dinî Hayat

Osmanlı ve Balkanlar Sempozyumu, Yalova Belediyesi - Halil İnalcık Osmanlı Tarihi Araştırma Enstitüsü, Yalova, Turkey, 27 July 2012

20. Yüzyıl Başlarında Kirmasti’de Eğitim-Öğretim

Mustafakemalpaşa (Kirmasti) Sempozyumu, Mustafakemalpaşa Belediyesi - Uludağ Üniversitesi - Bursa Araştırmaları Vakfı, Bursa, Turkey, 7 - 09 October 2011, pp.137-144

Orhan Gazi Döneminde Eğitim ve Eğitim Kurumları

Uluslararası Orhan Gazi ve Dönemi Sempozyumu, Osmangazi Belediyesi, Ördekli Kültür Merkezi, Bursa, Turkey, 8 - 09 April 2011, pp.221-237

Bursa Mahallelerinin Oluşumunda Mektepler ve Medreseler

Osmanlı Coğrafyasında Mahalle Kültürü Sempozyumu, Bursa Büyükşehir Belediyesi - Tarihi Kentler Birliği - ÇEKÜL Vakfı, Bursa, Turkey, 13 - 16 October 2011

Mahkeme Sicillerine Yansıyan Hz. Peygamber Sevgisi

iret Sempozyumu: II, Türk-İslâm Tarihinde ve Batı’da Hz. Muhammed Algısı, Bilecik Üniversitesi-İslâm Tarihçileri Derneği, Bilecik, Turkey, 30 April - 01 May 2011

Osmanlı Eğitim-Öğretim Geleneğinde İlk Dönem Tecrübesi (1300-1600)

İslâm Medeniyetinde Osmanlı Devleti ve Modern Türkiye’nin Yeri (Uluslararası Sempozyum), Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, İstanbul, Turkey, 8 - 09 April 2011

Hocazâde’nin Bursa’sı

Uluslararası Hocazâde Sempozyumu, Bursa, Turkey, 22 - 24 October 2010, pp.87-100

Vanî Mehmed Efendi, Ailesi, Yakınları ve Medresesi Hakkında Yeni Bilgiler ve Belgeler

Ulusal Vânî Mehmed Efendi Sempozyumu, Bursa, Turkey, 7 - 08 November 2009, pp.17-29

Osmanlı Kültür Coğrafyasında Makedonya Medreseleri ve Önemi

Makedonya’da Osmanlı Eserleri Sempozyumu, MATUSİTEB, Üsküp, Macedonia, 20 - 21 December 2010

Ahmet Paşa ve Eğitime Katkıları

Şair Ahmet Paşa Sempozyumu, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursalı Şair Ahmet Paşa ve Dönemi, Bursa, Turkey, 26 - 27 March 2010, pp.25-34

Modernleşme Dönemi Bursa’sında Eğitim-Öğretim

Osmanlı Modernleşmesi ve Bursa: Sempozyumu, Turkey, 10 - 11 April 2009, pp.81-102

Bursa’nın Gelişmesine Medreselerin Katkısı

Bursa Şehrinin Gelişmesi ve Planlama Kültürü, Osmangazi Belediyesi, Bursa, Turkey, 01 January 2008, pp.41-46

Osmanlı Döneminde Bir İlköğretim Kurumu Olarak Sıbyan Mektepleri

İslam Tarihinin Problemleri Kolokyumu, Şanlıurfa, Turkey, 14 - 15 May 2008, pp.107-128

II. Meşrutiyet Sürecinin Bursa Medreselerine Yansıması

Yüzüncü Yılında II. Meşrutiyet Dönemi Uluslararası Sempozyumu, IRCICA, İstanbul, Turkey, 7 - 10 May 2008

Mevlide Dair Bazı Belgeler ve Bilgiler

Uluslararası Süleyman Çelebi ve Mevlid -Yazılışı, Yayılışı ve Etkileri- Sempozyumu, Bursa, Turkey, 17 - 19 October 2007, pp.43-50

Osmanlı Medreselerinde Okutulan Eserler

Kültürümüz ve Kitap Sempozyumu, Sivas Kemal İbni Hümam Vakfı, Sivas, Turkey, 4 - 06 May 2007, pp.137-145

Osmanlı Çocuklarında Mektep Kültürü

2. Bursa Halk Kültürü Sempozyumu, Bursa, Turkey, 20 - 22 October 2005, vol.1, pp.117-130

Payitaht Bursa’da Eğitim-Öğretim Vakıfları (XV. Yüzyıl)

Osman Gazi ve Bursa Sempozyumu / Payitaht Bursa’nın Kültürel ve Ekonomik İlişkileri, Bursa, Turkey, 4 - 05 April 2005, pp.199-214

Osmanlı Sıbyan Mekteplerinde Okutulan Dersler (Klasik Dönem Bursa Örneği)

Osmanlı Dünyasında Bilim ve Eğitim Milletlerarası Kongresi, 12 - 15 April 1999, pp.109-115

Bursa Mahkeme Sicillerine Göre Bursevî ve Tekkesi

I. Uluslararası İsmail Hakkı Bursevî Sempozyumu, Bursa, Turkey, 26 - 27 May 2000

”Osmanlılarda İlköğretim ve Öğrenciler”

Osmanlı’da Eğitim Semineri, Bilgi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, İstanbul, Turkey, 22 - 23 October 1999

Osmanlılar’da Medrese Öncesi Eğitim-Öğretim Kurumları (XVI. Yüzyıl Bursa Örneği)

VIII. Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Kongresi, Bursa, Bursa, Turkey, 18 - 21 June 1998

Books & Book Chapters

18. Yüzyıl İkinci Yarısında Osmanlı Devleti’nde Dış Borçlanma Girişimleri

in: Osmanlı’da Sosyal ve İktisadi Hayat, İstemi Fuat ve Kara Ahmet, Editor, Şarkiyat Bilim ve Hikmet Vakfı Yayınları, Diyarbakır, pp.87-109, 2023

Kepecioğlu’nun Bursa Kütüğünde Balıkesir’e (Karesi) Dair Bazı Bilgiler

in: Cumhuriyet’in Yüzüncü Yılında Balıkesir’in Kültürel Birikimi Vakıflar ve Tarihi Yapılar, Bayyiğit Mehmet ve diğerleri, Editor, Palet, Konya, pp.219-232, 2023

Osmanlıların Kuruluş Döneminde Eğitim-Öğretim ve Yeşil Medrese

in: Osmanlı’da Sosyal ve İktisadi Hayat, İstemi Fuat ve Kara Ahmet, Editor, Şarkiyat Bilim ve Hikmet Vakfı Yayınları, Diyarbakır, pp.6-19, 2023

Şeyhülislam Karaçelebizade Abdülaziz Efendi ve Bursa’daki Mektebi

in: Sultan I. Ahmed Dönemi ve Bursa, Külünk Furkan, Editor, Osmangazi Belediyesi Yayınları, Bursa, pp.419-429, 2023

Osmanlı Yıkılış Sürecinde Köy Düğünleri

in: Osmanlı’da Sosyal Hayat, Güler Ümit, Editor, Şarkiyat Bilim ve Hikmet Vakfı Yayınları, Diyarbakır, pp.97-128, 2022

Bursa Efsaneleri

in: Şehir Efsaneleri, Gürsoy Naskali Emine, Editor, Paradigma Akademi Yayınları, Çanakkale, pp.261-280, 2022

Osmanlı’nın Son Döneminde Köylülerin Borçlanması

in: Osmanlı’da Sosyal Hayat, Güler, Ümit, Editor, Şarkiyat Bilim ve Hikmet Vakfı Yayınları, Diyarbakır, pp.129-152, 2022

Balkanlara Dair

in: Balkanlar, Hızlı, Mefail, Editor, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., Konya, pp.8-31, 2022

Osmanlı'yı Doğuran Şehir: Bursa

in: Türk Dünyasının Kadim Şehirleri, , Editor, Selenge, İstanbul, pp.523-549, 2022

Kepecioğlu’na Göre III. Mehmed Döneminde Bursa

in: Sultan III. Mehmed Dönemi ve Bursa, Ercan Özlem, Editor, Osmangazi Belediyesi Yayınları, Bursa, pp.385-401, 2022

Efsanelerle Bursa Ulu Camii

in: Şehir Efsaneleri, Gürsoy Naskali Emine, Editor, Paradigma Akademi Yayınları, Çanakkale, pp.281-296, 2022

İslam Kültür ve Medeniyet Tarihi

in: Tekerrürden Tefekküre Tarih, Mefail HIZLI, Editor, Siyer Yayınları, İstanbul, pp.347-366, 2021

Osmanlı Toplumunda Borçlanma

in: Borç Kitabı, Emine Gürsoy NASKALİ, Editor, Kitabevi, İstanbul, pp.145-168, 2021

Kudüs’te İlmi Hayat ve Vakıf Geleneği

in: Selam Şehri Kudüs, , Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, pp.105-120, 2021

Osmanlıların Kuruluş Döneminde İz Bırakan Bir Manevî Önder: Somuncu Baba

in: Türk Dünyasının Manevi Liderleri, Okan YEŞİLOT - Bihter G. KÖKSAL, Editor, Yedisu Yayınları, İstanbul, pp.371-384, 2021

III. Murad Döneminde İnşa Edilen Bursa Medreseleri

in: Sultan III. Murad Dönemi ve Bursa, Ersin GÜLSOY, Editor, Osmangazi Belediyesi Yayınları, Bursa, pp.398-410, 2021

Bursa Bey Sarayı ve Kapısına Dair Bazı Değerlendirmeler

in: Osmanlı Devleti’nin Yönetim Merkezi Bursa Bey Sarayı, Serap T. YURTESER YILMAZ, Editor, Bursa Kültür A.Ş. Yayınları, Bursa, pp.198-214, 2021

İslam Kurumlar Tarihi

in: Tekerrürden Tefekküre Tarih, Mefail HIZLI, Editor, Siyer Yayınları, İstanbul, pp.367-392, 2021

Kuzey Makedonya’daki Osmanlı Medreseleri ve Üsküp

in: Balkanlar ve İslam - Balkanlarda İslam Dini ve Kültürel Hayat c.2, İmamoğlu, Abdullah T.; Rruga, İlir; Soysal, Mehmet F.; Bilik, Abdurrahim, Editor, Ensar Neşriyat, İstanbul, pp.253-268, 2020

Bursa Kütüğü'ne Göre II. Selim Döneminde Bursa

in: Sultan II. Selim Dönemi ve Bursa, Yaşa. Fırat, Editor, Osmangazi Belediyesi, Bursa, pp.641-664, 2020

Hayırsever Bir Padişah Torunu: Hançerli Fatma Sultan ve Bursa’ya Katkıları

in: Kanuni Sultan Süleyman Dönemi ve Bursa, Kurt Burcu, Editor, Bursa: Osmangazi Belediyesi Yay., Gaye Kitabevi, Bursa, pp.674-687, 2019

Bursa Köy Düğünlerine Yapılan Son Osmanlı Düzenlemesi

in: Gelin Kitabı, Gürsoy Naskali Emine, Güneş Aysel, Editor, İstanbul: Kitabevi Yay, İstanbul, pp.25-36, 2019

Dört Şairin Mısralarında Kudüs

in: İnsanlığın Kırmızı Çizgisi Kudüs, HIZLI, MEFAİL, GÜÇ, AHMET, SAYAR, SÜLEYMAN, Editor, Bursa Kültür A.Ş., Bursa, pp.254-267, 2019

İslâm Medeniyetinde Kültürel Yapı

in: İslam Medeniyeti Tarihi, Palabıyık M. Hanefi, Can Mesut, Editor, İstanbul: Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.187-289, 2019

Kudüs’te Osmanlı Vakıfları

in: İnsanlığın Kırmızı Çizgisi Kudüs, Hızlı Mefail, Güç Ahmet, Sayar Süleyman, Editor, Bursa: Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş, Bursa, pp.137-152, 2019

Saraybosnalı Halil Başızade Rıdvan Bey Vasiyetnamesi

in: Vasiyet ve Öğüt, Emine Gürsoy Naskali, Editor, Libra, İstanbul, pp.235-249, 2018

Hacı Bayram-ı Veli’nin Mürşidi: Somuncu Baba

in: Hacı Bayram-ı Veli, İbrahim Ethem Arıoğlı, Editor, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., İstanbul, pp.175-186, 2018

Kepecioğlu’na Göre Yavuz Sultan Selim Döneminde Bursa

in: Yavuz Sultan Selim Dönemi ve Bursa, Nilüfer Alkan Gnay, Editor, Osmangazi Belediyesi Yay., Bursa, pp.600-614, 2018

Osmanlılarda Eğitim-Öğretim (Mektepler-Medreseler)

in: İslam Tarihi ve Medeniyeti c.14: İslam Medeniyeti (Osmanlı Dönemi), ERŞAHİN SEYFETTİN, Editor, Siyer, İstanbul, pp.161-186, 2017

Medrese Öncesi Eğitim-Öğretim

in: İslam Tarihi ve Medeniyeti c.13: İslam Medeniyeti (Asr-ı Saadetten Selçukluların Sonuna Kadar), HIZLI MEFAİL, KAZICI ZİYA, Editor, Siyer Yayınları, İstanbul, pp.533-546, 2017

Hudâvendigâr Camii’nde İlk Türkçe Cuma Hutbesi

in: Hutbe Kitabı, NASKALİ EMİNE GÜRSOY, Editor, Kitabevi, İstanbul, pp.123-129, 2017

Osmanlı Mahalle İmamları

in: İslam Tarihi ve Medeniyeti c.14: İslam Medeniyeti (Osmanlı Dönemi), ERŞAHİN SEYFETTİN, Editor, Siyer Yayınları, pp.306-318, 2017

Dârüşşifa: Tıbbi Faaliyetler, Sicil Kayıtları

in: Bursa Sağlık Tarihi c.I-II, İRGİL CEYHUN, Editor, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, pp.79-105, 2017

Bursa’ya Sevda

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, 2013

Bursa’da Eski Ramazanlar

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2013

Medrese Kütüphaneleri

in: Bursa Kütüphaneleri, Karataş Ali İhsan, Editor, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Araştırmaları Merkezi, Bursa, pp.116-129, 2013

Kültürümüzde Ramazan

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2012

Ulucami’nin Açıldığı Gün

in: Bursa Ulucami, Kemikli Bilal, Editor, Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Araştırmaları Merkezi, pp.37-39, 2012

Gökdere’den Pınarbaşı’na Osmanlı Medreseleri ve Mektepleri

in: Bursa’nın Tarihi Mahalleleri-1: Alipaşa, Hocaalizade, İbrahimpaşa, Maksem, Nalbantoğlu, Tahtakale, Dostoğlu N., Oğuzoğlu Y., Elbas A., Editor, Bursa Büyükşehir Belediyesi, pp.236-247, 2011

Ahiliğin Anadolu’daki Gelişim Süreci

in: Ahilik, ÇAKIR BAKİ, GÜMÜŞ İSKENDER, Editor, Kırklareli Üniversitesi Yayınları, pp.17-40, 2011

Meydancık’tan Namazgâh’a Medreseler ve Mektepler

in: Bursa’nın Tarihi Mahalleleri-II: Hocataşkın, Kurtoğlu, Meydancık, Namazgah, Yeşil, Dostoğlu N., Gürsakal N., Elbas A., Editor, Bursa Büyükşehir Belediyesi, pp.154-160, 2011

Bursa Mekteb-i Sultânîsi (Bursa Erkek Lisesi) ve Şeref Defteri

in: Bursa Erkek Lisesi, , Editor, Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Araştırmaları Merkezi, pp.5-26, 2011

Bursa’da Eğitim-Öğretim ve Günümüze UlaşanMedreseler

in: Bursa’da Dini Kültür, KARA Mustafa, Editor, Emin Yayınları, Bursa, pp.161-188, 2011

Osmanlılardan Günümüze Ulaşan Bursa Eğitim Yapıları

in: Bursa Kültür Varlıkları Envanteri: Anıtsal Eserler, Dostoğlu N.T., Dostoğlu H., Editor, Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Kitaplığı, Bursa, pp.317-321, 2011

Hukuk Kurumları

in: İslam Kurumları ve Medeniyeti, HIZLI MEFAİL, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.182-203, 2010

Mistik Açıdan Uludağ

in: 1. Uludağ Buluşmaları Bursa Kitaplığı Panel Kitabı, , Editor, Bursa Kitaplığı, pp.24-36, 2010

Uludağ’ın Bir Sayfiye Köyü: Hüseyinalan

in: Bursa Osmangazi İlçesi İnkaya Yiğitali Hüseyinalan Kirazlı Keşiş/Uludağ’ın Köyleri, Kaplanoğlu R., Özokutanoğlu S., Editor, pp.160-164, 2010

Akbıyık Türbesi ve Zaviyesine Dair

in: Kültür Gezileri (Yarhisar, Çiçeközü, Akbıyık, Tekke Köyleri ve Yenişehir), , Editor, Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Araştırmaları Merkezi, pp.21-38, 2010

Eğitim-Öğretim Kurumları

in: İslam Kurumları ve Medeniyeti, HIZLI MEFAİL, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.158-180, 2010

Tarihin Bursa’ya Armağanı: Kızıklar (Tarihi Kızık Köylerinin Sayısına Dair Bir Değerlendirme)

in: Uludağ’ın Beşibirliği Bursa Kızık Köyleri, , Editor, Bursa Büyükşehir Belediyesi, pp.2-23, 2009

Bursa Kızık Köylerinin Muhteşem Direnişi

in: Uludağ’ın Beşibirliği Bursa Kızık Köyleri, , Editor, Bursa Büyükşehir Belediyesi, pp.264-273, 2009

Muradiye Medreseleri

in: Bizim Mahalle - Bursa Muradiye Semti, Kaplanoğlu R., Elbas E., Editor, Bursa Osmangazi Belediyesi, pp.75-79, 2008

Yeşil Cami ve Türbesi’ndeki ‘Şifre’ Polemiği

in: Süleyman Uludağ Kitabı, Kara Mustafa, Editor, pp.460-470, 2008

Çekirge’de Bir Peygamber Dostu: Süleyman Çelebi

in: Bizim Mahalle - Bursa Çekirge Semti, Kaplanoğlu R., Elbas A., Editor, Bursa Osmangazi Belediyesi, pp.140-146, 2007

Mehmed Akif’in ‘Nefesi’

in: Bülbülün Şarkısı Mehmet Akif Kitabı, Kara Mustafa, Kemikli Bilal, Editor, Osmangazi Belediyesi Yerel Gündem, pp.168-174, 2007

Sevgiyle Yükselen Bir Yapı Topluluğu: Emirsultan Külliyesi ve Medresesi

in: Emir Sultan ve Erguvan “Toplumsal Bir Çağrı”, Keskin Enes B., Editor, ursa Büyükşehir Belediyesi, pp.143-153, 2007

Şeyh Ahmed Bahâeddin Efendi

in: Manolya Ağacının Kökleri, , Editor, pp.24-27, 2007

Orhan Gazi’nin Bursa’ya Kazandırdığı Eğitim-Öğretim Kurumları

in: Ekmeleddin İhsanoğlu’na Armağan, , Editor, IRCICA, pp.761-774, 2006

Bursa’nın Kentleşme Sürecinde Osmanlı Vakıflarının Fonksiyonuna Kısa Bir Bakış

in: Gümüşlü’den Günümüze Osmanlı Kültüründe Bursa, , Editor, Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şubesi, pp.19-26, 2003

Osmanlı Klasik Döneminde Medrese

in: Türkler, Hasan C. Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca, Editor, Yeni Türkiye, Ankara, pp.426-435, 2002

Osmanlı Sıbyan Mektepleri

in: Osmanlı, c.5, EREN GÜLER, Editor, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, pp.207-217, 1999

Osmanlıca Metinler

Esra Fakülte Kitabevi, Bursa, 1997

Episodes in the Encyclopedia

Türk Maarif Ansiklopedisi

TÜBA Türkiye Bilimler Akademisi, pp.1-8, 2023

Şamil İslam Ansiklopedisi

Şamil Yayınevi, pp.438-439, 2019

Şamil İslam Ansiklopedisi

Şamil Yayınevi, pp.35-35, 2019

Şamil İslam Ansiklopedisi

Şamil Yayınevi, pp.428-429, 2019

Şamil İslam Ansiklopedisi

Şamil Yayınevi, pp.439-440, 2019

Şamil İslam Ansiklopedisi

Şamil Yayınevi, pp.412-413, 2019

Şamil İslam Ansiklopedisi

Şamil Yayınevi, pp.36-38, 2019

Şamil İslam Ansiklopedisi

Şamil Yayınevi, pp.279-279, 2019

Şamil İslam Ansiklopedisi

Şamil Yayınevi, pp.302-303, 2019

Şamil İslam Ansiklopedisi

Şamil Yayınevi, pp.1-1, 2019

Şamil İslam Ansiklopedisi

Şamil Yayınevi, pp.67-70, 2019

Şamil İslam Ansiklopedisi

Şamil Yayınevi, pp.389-390, 2019

Siyer

Şamil, pp.428-429, 1992

Metrics

Publication

274

H-Index (TrDizin)

4

Project

4

Thesis Advisory

32

Open Access

21
UN Sustainable Development Goals