Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Oğlum Dünyada İki İnsanı Sev!..

Tarih Bilinci Tarih ve Kültür Dergisi, no.41, pp.46-48, 2021 (National Non-Refereed Journal)

Osmanlılarda Vakıflar ve Medreseler

Tarih Bilinci Tarih ve Kültür Dergisi, no.40, pp.41-43, 2019 (National Non-Refereed Journal)

Osmanlı Eğitim-Öğretim Sisteminin Yüz Akı Müesseseleri Sıbyan Mektepleri

Vuslat Dergisi, no.219, pp.13-16, 2019 (National Non-Refereed Journal)

Kepecioğlu’na Göre Yavuz Sultan Selim Döneminde Bursa

Hisar, no.31, pp.23-29, 2018 (National Non-Refereed Journal)

Kur’ân Ayı Ramazan

İlahiyat İlimleri Araştırma Merkezi (İLSAM), Ramazan 2018 Özel, pp.38-40, 2018 (National Non-Refereed Journal)

II. Abdülhamid Döneminde Bursa’da Eğitim-Öğretim

Bursa Günlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi, no.2, pp.22-25, 2018 (National Non-Refereed Journal)

Kızık Milislerinin Milli Mücadeleye Vurdukları Damga

Bursa Günlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi, no.3, pp.22-25, 2018 (National Non-Refereed Journal)

İlâhi Emanet: Kadın

Zeytin Çiçeği Kadın Kültür ve Sanat Dergisi, no.1, pp.6-7, 2018 (National Non-Refereed Journal)

Kudüs’te Osmanlı İzleri

Bursa Günlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi, no.1, pp.28-31, 2018 (National Non-Refereed Journal)

Ramazan Ayı ve Kur’ân-ı Kerim

İlahiyat İlimleri Araştırma Merkezi (İLSAM), Ramazan 2017 Özel Sayı, no.11, pp.12-15, 2017 (National Non-Refereed Journal)

Yüzyıllara Meydan Okuyan Osmanlı Vakıf Eserleri (İnşa, Bakım ve Onarımları)

Din ve Hayat, TDV İstanbul Müftülüğü, no.30, pp.40-45, 2017 (National Non-Refereed Journal)

En Güzel Örnek Hz. Muhammed (as)

İlahiyat İlimleri Araştırma Merkezi (İLSAM), Kutlu Doğum 2017 Özel Sayı, no.10, pp.34-36, 2017 (National Non-Refereed Journal)

Bir Cennet Bahçesi: Üsküp

Suyun Ötesi, Tüm Rumeli Dernekleri Federasyonu (RUMELİFED), no.3, pp.32-33, 2015 (National Non-Refereed Journal)

Medeniyetimizin Kur’an İhtisas Medreseleri: Dârülkurrâlar

Din ve Hayat, TDV İstanbul Müftülüğü, pp.140-143, 2015 (National Non-Refereed Journal)

Berat Gecesi’nin Armağanı: Kosova

Suyun Ötesi, Tüm Rumeli Dernekleri Federasyonu (RUMELİFED), no.2, pp.16-17, 2014 (National Non-Refereed Journal)

Niçin Rumeli? Niçin Üsküp?

Suyun Ötesi, Tüm Rumeli Dernekleri Federasyonu (RUMELİFED), pp.30-31, 2014 (National Non-Refereed Journal)

Osmanlı Mahalle İmamlarının Performanslarına Dair

TESAM Akademi Dergisi, vol.1, no.1, pp.41-51, 2014 (Other Refereed National Journals)

Ramazan Ayının Değeri

İlahiyat İlimleri Araştırma Merkezi (İLSAM), Ramazan 2013 Özel Sayı, pp.12-15, 2013 (National Non-Refereed Journal)

Bursa Düğünlerine Yapılan Son Osmanlı Düzenlemesi

Yeşil Bursa, Bursa Kent Kültürü ve Yaşam Dergisi, no.2, pp.22-27, 2013 (National Non-Refereed Journal)

Rahmet ve Sevgiyle Yoğrulan Peygamber: Hz. Muhammed (as)

İlahiyat İlimleri Araştırma Merkezi (İLSAM), Kutlu Doğum 2013 Özel Sayı, pp.10-13, 2013 (National Non-Refereed Journal)

II. Murad, Saltanatı 12 Yaşındaki Oğluna Niçin Bıraktı?

Bursa’da Zaman, Bursa Büyükşehir Belediyesi, no.5, pp.40-42, 2013 (National Non-Refereed Journal)

Uludağ’da Makedonyalı Rahip Kardeşler: Kiril ve Metodius

Yeşil Bursa, Bursa Kent Kültürü ve Yaşam Dergisi, no.3, pp.10-13, 2013 (National Non-Refereed Journal)

Muradiye Külliyesi Vakıf Eserleri Müzesi Olsun

Bursa’da Zaman, Bursa Büyükşehir Belediyesi, no.6, pp.38-39, 2013 (National Non-Refereed Journal)

Ebu İshak Kâzerûnî İmareti

Bursa Araştırmaları Kent Tarihi ve Kültürü Dergisi, no.41, pp.3-6, 2013 (National Non-Refereed Journal)

İslâm Dünyasının Gözbebeği: Bursa Ulucamii

Şehrengiz, no.25, pp.22-34, 2012 (National Non-Refereed Journal)

Üsküp’e Damgasını Vuran Bir Fatih: Paşa Yiğit Bey

Tarih Bilinci, pp.122-125, 2012 (National Non-Refereed Journal)

Cumhuriyetin İlk Yıllarında Bursa’ya Dair Gözlemler (1)

Bursa Araştırmaları Kent Tarihi ve Kültürü Dergisi, no.36, pp.20-22, 2012 (National Non-Refereed Journal)

Sabrın En Büyük Örneği Hz. Peygamber

TÜDEF Kutlu Doğum Özel Sayı, pp.34-37, 2012 (National Non-Refereed Journal)

Hurufat Defterlerine Göre XVIII. Yüzyılın İlk Yarısında Bursa’da Vakıf Kuran Hanımlar

Bursa Araştırmaları Kent Tarihi ve Kültürü Dergisi, no.39, pp.10-12, 2012 (National Non-Refereed Journal)

Hamzabey Medresesi’nin Rekonstrüksiyonu

Bursa Araştırmaları Kent Tarihi ve Kültürü Dergisi, no.38, pp.5-7, 2012 (National Non-Refereed Journal)

Ecdada Saygısızlığımızın Kitabesi

Şehrengiz, no.24, pp.18-23, 2012 (National Non-Refereed Journal)

Cami-i Nebevî

Bursa Kent Kültürü ve Yaşam Dergisi, no.1, pp.52-54, 2012 (National Non-Refereed Journal)

Bir Arınma İklimidir Ramazan

TÜDEF Ramazan Özel Sayı, pp.12-15, 2012 (National Non-Refereed Journal)

16. Yüzyıl Sonlarında Medrese Öğrencilerinin Çıkardığı Olayları Önleme Çabaları

Bursa Araştırmaları Kent Tarihi ve Kültürü Dergisi, no.35, pp.6-8, 2012 (National Non-Refereed Journal)

Cumhuriyetin İlk Yıllarında Bursa’ya Dair Gözlemler (2)

Bursa Araştırmaları Kent Tarihi ve Kültürü Dergisi, no.37, pp.8-10, 2012 (National Non-Refereed Journal)

Bir Horasan Ereni: Abdal Musa

Bursa’da Zaman, Bursa Büyükşehir Belediyesi, pp.76-77, 2012 (National Non-Refereed Journal)

Bursa’dan Balkanlar’a Vakıf Medeniyeti Sempozyumu’nun Ardından

Balkan Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.1, pp.125-128, 2012 (National Non-Refereed Journal)

19. Yüzyıl Ortalarında Bursa Medreseleri ve Müderrislerine Yapılan Yıllık Ödemelere Dair Bir Belge

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.20, no.1, pp.1-13, 2011 (Other Refereed National Journals)

Hz. Peygamber’in Kişiliği Nasıl Örnek Alınmalı?

TÜDEF (Tüm Din Eğitimcileri Federasyonu), pp.12-15, 2011 (National Non-Refereed Journal)

Selman-ı Farisî’nin Sahabi Olmadan Önceki Son Durağı: Uludağ

Bursa Time, Bursa Kent Kültürü ve Yaşam Dergisi, no.6, pp.16-21, 2011 (National Non-Refereed Journal)

Aydoğdu Bey’in Mezarı Nerede?

Bursa Time, Bursa Kent Kültürü ve Yaşam Dergisi, no.9, pp.80-83, 2011 (National Non-Refereed Journal)

Ramazan Ayı ve Fazileti

TÜDEF Ramazan Özel Sayı 2011, pp.18-21, 2011 (National Non-Refereed Journal)

Üsküp Fatihi Paşa Yiğit Bey

Bursa Time, Bursa Kent Kültürü ve Yaşam Dergisi, no.7, pp.88-92, 2011 (National Non-Refereed Journal)

Osmanlı Medrese Geleneğinin Oluşumunda Bursa’nın Yeri ve Önemi

TÜDEF (Tüm Din Eğitimcileri Federasyonu), pp.18-21, 2011 (National Non-Refereed Journal)

Uludağ’ın Eteğine Yapışan Dervişler

Bursa Time, Bursa Kent Kültürü ve Yaşam Dergisi, no.7, pp.16-20, 2011 (National Non-Refereed Journal)

Bursa’nın Abdülbaki Gölpınarlı’ya Çağrıştırdıkları

Bursa Araştırmaları Kent Tarihi ve Kültürü Dergisi, no.31, pp.17-23, 2011 (National Non-Refereed Journal)

Bursa’da Daruşşafaka Mektebi Açıldı mı?

Bursa Araştırmaları Kent Tarihi ve Kültürü, no.33, pp.43-46, 2011 (National Non-Refereed Journal)

Abdülbaki Gölpınarlı’nın Bursa’dan Yazdığı Mektup

Bursa Araştırmaları Kent Tarihi ve Kültürü Dergisi, no.32, pp.17-19, 2011 (National Non-Refereed Journal)

Bursa’da Zaman Fetihle Başlar.

Bursa Bilanço, no.134, pp.43-45, 2011 (National Non-Refereed Journal)

Bursa Darulhuffazı

Bursa Araştırmaları Kent Tarihi ve Kültürü Dergisi, no.34, pp.15-17, 2011 (National Non-Refereed Journal)

Evliya Çelebi’nin Dilinden Uludağ

Bursa Time, Bursa Kent Kültürü ve Yaşam Dergisi, no.9, pp.14-15, 2011 (National Non-Refereed Journal)

Uludağ’ın Eteğine Yapışan İlim Adamları

Bursa Time, Bursa Kent Kültürü ve Yaşam Dergisi, no.8, pp.68-70, 2011 (National Non-Refereed Journal)

Fizan’a Kadar Yolumuz Vardı

Toplumsal Sentez Aylık Politika, Kültür ve Düşünce Dergisi, vol.1, no.4, pp.44-47, 2011 (National Non-Refereed Journal)

Cumhuriyet Öncesi Osmanlı Kadınına Dair

Toplumsal Sentez Aylık Politika, Kültür ve Düşünce Dergisi, vol.1, no.3, pp.30-32, 2010 (National Non-Refereed Journal)

Osmanlı Bursa’sında Eğitim-Öğretim

Bursa’da Yaşam, pp.12-22, 2010 (National Non-Refereed Journal)

Osmanlıların Bursa’ya Kazandırdıkları Medreseler

Bursa Araştırmaları Kent Tarihi ve Kültürü Dergisi, no.29, pp.9-11, 2010 (National Non-Refereed Journal)

Hocazâde Sempozyumunun Ardından

Bursa Araştırmaları Kent Tarihi ve Kültürü Dergisi, no.30, pp.44-45, 2010 (National Non-Refereed Journal)

Doğduğu Yerin Adıyla Ünlenen Bir Osmanlı Bilim Adamı: Mevlânâ Kirmastî

Bursa Araştırmaları Kent Tarihi ve Kültürü Dergisi, no.28, pp.34-37, 2010 (National Non-Refereed Journal)

Osmanlı’yı Kuran Şehir: Bursa

Toplumsal Sentez Aylık Politika, Kültür ve Düşünce Dergisi, vol.1, no.2, pp.93-94, 2010 (National Non-Refereed Journal)

Hudavendigâr Vilâyeti Salnameleri

Bursa Araştırmaları Kent Tarihi ve Kültürü Dergisi, no.30, pp.26-29, 2010 (National Non-Refereed Journal)

İdeal Örnek’ten İdeal Medeniyete

BİHMED Nilüfer, no.10, pp.6-7, 2009 (National Non-Refereed Journal)

Yenişehir’de Bir Osmanlı Üniversitesi: Şehzade Süleyman Paşa Medresesi

Yenişehir’de Bir Osmanlı Üniversitesi: Şehzade Süleyman Paşa Medresesi, no.25, pp.38-40, 2009 (National Non-Refereed Journal)

Bursalı Mehmed Tahir ve Bursa Tarihinin Kaynakları

Bursa Araştırmaları Kent Tarihi ve Kültürü Dergisi, no.24, pp.6-7, 2009 (National Non-Refereed Journal)

Osmanlı Dönemi Bursa Sıbyan Mektepleri

Bursa’da Yaşam, pp.92-97, 2009 (National Non-Refereed Journal)

Tarihte Ramazan Kültürü.

TİHMED Ramazan Özel Sayı, pp.26-29, 2009 (National Non-Refereed Journal)

Bursa’ya Katkıları Unutulan Bir Hanım Sultan: Gülçiçek Hatun

Bursa Araştırmaları Kent Tarihi ve Kültürü Dergisi, no.26, pp.9-11, 2009 (National Non-Refereed Journal)

Sosyal Barışın ve Huzurun Kaynağı Adalet ve Hz. Peygamber

TİHMED, Kutlu Doğum Özel Sayı, pp.28-31, 2009 (National Non-Refereed Journal)

Sıbyan Mektepleri: Değer Eğitiminin Tarihe Bakan Yüzü

Din ve Hayat, TDV İstanbul Müftülüğü Dergisi, no.1, pp.50-53, 2009 (National Non-Refereed Journal)

Yenişehir ve Medreselerine Dair

Bursa Araştırmaları Kent Tarihi ve Kültürü Dergisi, no.25, pp.15-18, 2009 (National Non-Refereed Journal)

1774’te Bursa Kazasının Mahalle ve Köyleri

Bursa Araştırmaları Kent Tarihi ve Kültürü Dergisi, no.27, pp.14-15, 2009 (National Non-Refereed Journal)

Osmanlılarda İlköğretimin Tarihi

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, vol.6, no.12, pp.85-106, 2008 (Other Refereed National Journals)

Osmanlı Eğitim-Öğretim Tarihinin Arşiv ve Yazma Kaynakları

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, vol.6, no.12, pp.577-592, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Eş ve Çocuk Sevgisinin Zirve Örneği Hz. Muhammed (SAV)

TİHMED Kutlu Doğum Özel Sayı, pp.17-19, 2008 (National Non-Refereed Journal)

II. Meşrutiyet Döneminde Bursa Medreseleri

Bursa Araştırmaları Kent Tarihi ve Kültürü Dergisi, no.21, pp.3-6, 2008 (National Non-Refereed Journal)

Ebussuûd Efendi İnegöl’de

Bursa Araştırmaları Kent Tarihi ve Kültürü Dergisi, no.23, pp.32-34, 2008 (National Non-Refereed Journal)

Osmanlıların Terbiye Ettiği Şehir: Bursa

Bursa’da Yaşam, pp.150-154, 2008 (National Non-Refereed Journal)

Yüz Yıl Önce Mustafakemalpaşa

Bursa Araştırmaları Kent Tarihi ve Kültürü Dergisi, no.28, pp.7-8, 2008 (National Non-Refereed Journal)

Bursa’da İz Bırakan Bir Veli: Somuncu Baba

Bursa Araştırmaları Kent Tarihi ve Kültürü Dergisi, no.20, pp.21-23, 2008 (National Non-Refereed Journal)

Uludağ Yazıları: 2, Ruhaniyetli Uludağ

Bursa Time, Bursa Kent Kültürü ve Yaşam Dergisi, no.5, pp.20-24, 2008 (National Non-Refereed Journal)

İshak Paşa ve Medresesi

Bursa Araştırmaları Kent Tarihi ve Kültürü Dergisi, no.23, pp.12-14, 2008 (National Non-Refereed Journal)

Osmanlı Medreselerinde Okutulan Dersler ve Eserler

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.17, no.1, pp.25-46, 2007 (Other Refereed National Journals)

Halk Kültüründe Bursa’da Hz. Peygamber Sevgisi

Bursa Araştırmaları Kent Tarihi ve Kültürü Dergisi, no.16, pp.3-6, 2007 (National Non-Refereed Journal)

Uludağ Yazıları: 1, Bursa’nın Gururu Uludağ

Bursa Time, Bursa Kent Kültürü ve Yaşam Dergisi, no.4, pp.22-27, 2007 (National Non-Refereed Journal)

Bursa’ya Gönül Vermiş Kosovalı Bir Evlâd-ı Fâtihân: Âşık Çelebi.

Köprü Kültür-Sanat Dergisi, no.5, pp.29-31, 2007 (Non-Refreed Journal)

XV. Yüzyıldan Günümüze Ulaşan İki Osmanlı Mektebi

Bursa Araştırmaları Kent Tarihi ve Kültürü Dergisi, no.19, pp.9-11, 2007 (National Non-Refereed Journal)

Hançerli Fatma Sultan

Bursa Araştırmaları Kent Tarihi ve Kültürü Dergisi, no.17, pp.15-17, 2007 (National Non-Refereed Journal)

Ömer Fuad Bey’in Anadolu Mektupları’ndan-I

Bursa Araştırmaları Kent Tarihi ve Kültürü Dergisi, no.13, pp.30-34, 2006 (National Non-Refereed Journal)

Ömer Fuad Bey’in Anadolu Mektupları’ndan-III: Mustafakemalpaşa

ursa Araştırmaları Kent Tarihi ve Kültürü Dergisi, no.15, pp.8-10, 2006 (National Non-Refereed Journal)

Manastırlı Bereketzâde İsmail Hakkı’nın Bursa Hatırası

Bursa Araştırmaları Kent Tarihi ve Kültürü Dergisi, no.12, pp.32-36, 2006 (National Non-Refereed Journal)

Ömer Fuad Bey’in Anadolu Mektupları: Karacabey

Bursa Araştırmaları Kent Tarihi ve Kültürü Dergisi, no.14, pp.34-39, 2006 (National Non-Refereed Journal)

Yenişehir’i Aydınlatan Bir Horasan Ereni: Postinpûş Baba ve Zaviyesi

Bursa Araştırmaları Kent Tarihi ve Kültürü Dergisi,, no.11, pp.3-5, 2005 (National Non-Refereed Journal)

Muradiye’de Sonuçlanan Bir Trajedi: Şehzade Mustafa

Bursa Araştırmaları Kent Tarihi ve Kültürü Dergisi, no.10, pp.42-450, 2005 (National Non-Refereed Journal)

15. Yüzyılın İlk Yarısında Bursa’da Bir Dünya Üniversitesi: Sultaniye Medresesi

Bursa Araştırmaları Kent Tarihi ve Kültürü Dergisi, no.9, pp.54-56, 2005 (National Non-Refereed Journal)

Hz. Peygamber’i Sevmek

Hz. Peygamber’i Sevmek, no.72, 2005 (National Non-Refereed Journal)

Bursa Mahkeme Sicillerine Göre Bursevî’nin Ailesi, Tekkesi ve Vakıfları

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.13, no.2, pp.1-14, 2004 (Other Refereed National Journals)

Hüdavendigar Camii’nde İlk Türkçe Cuma Hutbesi

Bursa Araştırmaları Kent Tarihi eve Kültürü Dergisi, no.7, pp.45-47, 2004 (National Non-Refereed Journal)

Anadolu’daki Osmanlı Medreseleri: Bir İcmal

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, vol.2, no.4, pp.371-409, 2004 (Other Refereed National Journals)

Bursa Saray Kapısı Nerede

Bursa Araştırmaları Kent Tarihi ve Kültürü Dergisi, no.6, pp.53-55, 2004 (National Non-Refereed Journal)

XVII. Yüzyılda Mektep-Kilise Kavgası

Bursa Araştırmaları Kent Tarihi ve Kültürü Dergisi, no.5, pp.3-4, 2004 (National Non-Refereed Journal)

Beş Asır Öncesinin İlkokullarında Okutulan Dersler

Bursa Araştırmaları Kent Tarihi ve Kültürü Dergisi, no.4, pp.23-25, 2004 (National Non-Refereed Journal)

Yıldırım Semtini Aydınlatan Bir Sima: Molla Yegân

Bursa Araştırmaları Kent Tarihi ve Kültürü Dergisi, no.8, pp.52-54, 2004 (National Non-Refereed Journal)

XVI. Yüzyılda Bursa’daki Mekteplerin Coğrafî Dağılımı ve Kurucuları Hakkında Bir Değerlendirme

Bursa Araştırmaları Kent Tarihi ve Kültürü Dergisi, no.3, pp.52-54, 2003 (National Non-Refereed Journal) Sustainable Development

Bursa’da Eski Devrin İlköğretim Okulları

Bursa Araştırmaları Kent Tarihi ve Kültürü Dergisi, no.2, pp.26-29, 2003 (National Non-Refereed Journal)

Bursa Mahkeme Sicilleri Rehberi

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.12, no.1, pp.367-426, 2003 (Other Refereed National Journals)

Osmanlı Çocuklarını Heyecanlandıran Bir Uygulama: Âmin Alayı

Bursa Araştırmaları Kent Tarihi ve Kültürü Dergisi, no.1, pp.36-39, 2003 (National Non-Refereed Journal)

Bursa Kitabeleri - Orhan Camii

Bursa Araştırmaları Kent Tarihi ve Kültürü Dergisi, no.2, pp.58, 2003 (National Non-Refereed Journal)

Bursa’da Tekalif-i Örfiyye Uygulamaları (XVIII.Yüzyıl İkinci Yarı)

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.10, no.2, pp.27-41, 2001 (Other Refereed National Journals)

Bursa’da Selâtîn İmaretleri

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.10, no.1, pp.33-62, 2001 (Other Refereed National Journals)

XVIII. Yüzyıl Başlarında Bursa Vakıfları

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.9, no.1, pp.213-225, 2000 (Other Refereed National Journals)

Arşiv Belgelerine Göre Osmanlılarda Hz. Peygamber Sevgisi

Diyanet İlmi Dergi Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) -Özel Sayı, pp.519-526, 2000 (National Non-Refereed Journal)

Osmanlı Dönemi Bursa Mezarlıkları

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.8, no.1, pp.135-147, 1999 (Other Refereed National Journals)

Osmanlı Eğitim-Öğretim Tarihi Konusunda Önemli Bir Kaynak: ”Müderrisin Vezâifi”

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.8, no.1, pp.97-133, 1999 (Other Refereed National Journals)

Bursa Mekteb-i Sultanîsi (Bursa Erkek Lisesi) ve Şeref Defteri

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.8, no.1, pp.75-95, 1999 (Other Refereed National Journals)

Osmanlılara Duyulan Altı Asırlık Kinin Sahnelendiği Yer: Kosova

Alize (700. Yıl Özel Sayısı), no.5, pp.5-8, 1999 (National Non-Refereed Journal)

İslam Tarihinin İlk Döneminde Kadın

Hüzün, no.3, pp.5-8, 1999 (National Non-Refereed Journal)

Emirsultan Külliyesi

Vakıf ve Kültür, no.1, pp.59-64, 1999 (National Non-Refereed Journal)

Osmanlı Gerçeği

Çınar (700. Yıl Özel Sayısı),, no.3, pp.3-5, 1999 (National Non-Refereed Journal)

Cumhuriyet’in İlânından Önce Uluâbâd, Karacabey ve Bandırma Yörelerindeki Yunan Zulmü

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.7, no.1, pp.169-182, 1998 (Other Refereed National Journals)

Abdülhak Hâmid’e Ait Bir Bölük Mektup

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.7, no.1, pp.193-206, 1998 (Other Refereed National Journals)

Osmanlı Dönemi Bursa’sında Eğitim-Öğretim Vakıflarına Genel Bir Bakış

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.7, no.1, pp.183-192, 1998 (Other Refereed National Journals)

Abdülhak Hamid’e Ait Bir Bölük Mektup

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.7, no.7, pp.193-206, 1998 (Other Refereed National Journals)

İslâm Medeniyeti, Vakıflar ve Bursa

Furkan Günlüğü, no.2, pp.49-53, 1996 (National Non-Refereed Journal)

Osmanlı Öncesi Bursa

Furkan Günlüğü, no.2, pp.3-7, 1996 (National Non-Refereed Journal)

Osmanlı Medreselerinde Bozulma

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.6, no.1, pp.71-82, 1994 (Other Refereed National Journals)

Osmanlı Vakıf Sisteminde ”Rakabe”

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.6, no.1, pp.53-70, 1994 (Other Refereed National Journals)

Hüdavendigâr Vilayeti İmâr Faaliyetleri Defteri

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.5, no.1, pp.227-248, 1993 (Other Refereed National Journals)

Osmanlılarda Vakıf Eserlerinin İnşa, Tamir ve Restorasyonları

U.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.5, no.5, pp.213-226, 1993 (Other Refereed National Journals)

Bursa’nın Tarihi Gelişiminde Vakıfların Rolü

Bursa Marmara Gazetesi, pp.2-4, 1992 (National Non-Refereed Journal)

Osmanlılarda İlk Medreseler İlk Müderrisler

Milli Kültür, no.88, pp.27-31, 1991 (National Non-Refereed Journal)

Maddi Kültür Varlıklarımızın Onarımlarını Belirlemede Şer’iyye Sicillerinin Rolü

TAÇ Vakfı Yıllığı I, pp.142-153, 1991 (National Non-Refereed Journal)

İslâm’da Tevbe

Diyanet Gazetesi, no.367, 1989 (National Non-Refereed Journal)

Kuruluşundan Osmanlılara Kadar Medreseler

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.2, no.1, pp.273-281, 1987 (Other Refereed National Journals)

Somuncu Baba

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.2, no.1, pp.263-271, 1987 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bursa Vefeyatnameleri ve Ravza-i Evliya

İsmail Beliğ Sempozyumu, Bursa, Turkey, 05 November 2021

Osmanlıların Kuruluş Döneminde İz Bırakan Bir Manevî Önder: Somuncu Baba

Türk Dünyasının Manevi Liderleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 02 November 2021

Bandırma ve Çevresinde 1891-1893 Yıllarında Gerçekleştirilen İmar Faaliyetleri

3. Bandırma ve Çevresi Sempozyumu BCS’21, Balıkesir, Turkey, 17 September 2021

Bursa Bey Sarayı ve Kapısına Dair Bazı Değerlendirmeler

Bursa Bey Sarayı Sempozyumu (Online), Bursa, Turkey, 05 August 2021

III. Murad Döneminde İnşa Edilen Bursa Medreseleri

III. Murad Dönemi ve Bursa Sempozyumu, Bursa, Turkey, 11 June 2021

Bir Seyyahın Cumhuriyet Öncesinde Karesi, Edincik ve Ayvalık’a Dair İzlenimleri

2. Uluslararası Bandırma ve Çevresi Sempozyumu, Balıkesir, Turkey, 17 - 19 September 2019, vol.1, pp.49-62

Kuzey Makedonya’daki Osmanlı Medreseleri ve Üsküp

Uluslararası Balkanlar ve İslam Sempozyumu, Edirne, Turkey, 4 - 05 October 2019

Ömer Fuad’ın Anadolu Mektupları’nda Bandırma’ya Dair İzlenimleri

Uluslararası Bandırma ve Çevresi Sempozyumu (UBS’xx18), Balıkesir, Turkey, 17 - 19 September 2018, pp.51-66

Kepecioğlu’nun Bursa Kütüğü’nde Sinop’a Dair Bazı Bilgiler

Uluslararası Geçmişten Günümüze Sibop’xxta Türk-İslam Kültürü Sempozyumu, Sinop, Turkey, 5 - 07 October 2018, vol.2, pp.905-912

Cezerî Kasım Paşa ve Medresesi

Sultan II. Bayezid Dönemi ve Bursa Sempozyumu, Turkey, 7 - 08 April 2017, pp.543-551

Sicill-i Ahvâl Defterlerine Göre Bazı Mustafakemalpaşalılar

Mustafakemalpaşa Sempozyumu-II: Mustafakemalpaşa’da İz Bırakanlar, Bursa, Turkey, 20 - 21 September 2013, pp.57-65

Balkanlarda Türk Kültürü ve Medreseler

Balkanlarda Türk Kültürü ve Ahilik Sempozyumu, Üsküp, Macedonia, 17 - 18 October 2014

Molla Fenârî’nin Osmanlı İlim Geleneğinde İz Bırakan Öğrencileri

Osmanlı Bursası’nda Dil-Kültür ve Edebiyat Bilgi Şöleni, Ördekli Kültür Merkezi, Bursa, Turkey, 29 - 30 May 2013, pp.159-166

Osmanlı Dönemi Yenişehir Medreseleri

Tarihten Günümüze Yenişehir Sempozyumu, Bursa, Turkey, 25 - 27 October 2013, pp.109-118

Sultaniye Medresesi

Çelebi Sultan Mehmed ve Dönemi Sempozyumu, Osmangazi Belediyesi, Ördekli Kültür Merkezi, Bursa, Turkey, 5 - 06 April 2013, pp.302-307

Molla Fenârî ve Medresesi

Sultan Yıldırım Bayezid Han ve Dönemi Sempozyumu, Osmangazi Belediyesi, Ördekli Kültür Merkezi, Bursa, Turkey, 5 - 06 April 2013, pp.381-392

Balkanlar’ı İmar Eden Osmanlı Vakıfları Bursa Orijinlidir

Bursa’dan Balkanlara Vakıf Medeniyeti Sempozyumu, Bursa, Turkey, 01 January 2013, pp.212-220

Molla Husrev Medresesi

Uluslararası Molla Hüsrev Sempozyumu, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Turkey, 18 - 20 November 2011, pp.65-76

Bursa’da I. Murad Dönemi Eğitim-Öğretim Kurumları

Sultan I. Murad Han Dönemi Sempozyumu, Osmangazi Belediyesi, Ördekli Kültür Merkezi, Bursa, Turkey, 6 - 07 April 2012, pp.112-121

Makedonya’da İslâm Medeniyeti’nin İzleri

100. Yılında Balkan Faciaları Sempozyumu, Tarih Bilincinde Buluşanlar Derneği, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi, İstanbul, Turkey, 15 - 16 November 2012

Osmanlı Sonrası Makedonya’da Dinî Hayat

Osmanlı ve Balkanlar Sempozyumu, Yalova Belediyesi - Halil İnalcık Osmanlı Tarihi Araştırma Enstitüsü, Yalova, Turkey, 27 July 2012

20. Yüzyıl Başlarında Kirmasti’de Eğitim-Öğretim

Mustafakemalpaşa (Kirmasti) Sempozyumu, Mustafakemalpaşa Belediyesi - Uludağ Üniversitesi - Bursa Araştırmaları Vakfı, Bursa, Turkey, 7 - 09 October 2011, pp.137-144

Orhan Gazi Döneminde Eğitim ve Eğitim Kurumları

Uluslararası Orhan Gazi ve Dönemi Sempozyumu, Osmangazi Belediyesi, Ördekli Kültür Merkezi, Bursa, Turkey, 8 - 09 April 2011, pp.221-237

Bursa Mahallelerinin Oluşumunda Mektepler ve Medreseler

Osmanlı Coğrafyasında Mahalle Kültürü Sempozyumu, Bursa Büyükşehir Belediyesi - Tarihi Kentler Birliği - ÇEKÜL Vakfı, Bursa, Turkey, 13 - 16 October 2011

Mahkeme Sicillerine Yansıyan Hz. Peygamber Sevgisi

iret Sempozyumu: II, Türk-İslâm Tarihinde ve Batı’da Hz. Muhammed Algısı, Bilecik Üniversitesi-İslâm Tarihçileri Derneği, Bilecik, Turkey, 30 April - 01 May 2011

Osmanlı Eğitim-Öğretim Geleneğinde İlk Dönem Tecrübesi (1300-1600)

İslâm Medeniyetinde Osmanlı Devleti ve Modern Türkiye’nin Yeri (Uluslararası Sempozyum), Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, İstanbul, Turkey, 8 - 09 April 2011

Hocazâde’nin Bursa’sı

Uluslararası Hocazâde Sempozyumu, Bursa, Turkey, 22 - 24 October 2010, pp.87-100

Vanî Mehmed Efendi, Ailesi, Yakınları ve Medresesi Hakkında Yeni Bilgiler ve Belgeler

Ulusal Vânî Mehmed Efendi Sempozyumu, Bursa, Turkey, 7 - 08 November 2009, pp.17-29

Osmanlı Kültür Coğrafyasında Makedonya Medreseleri ve Önemi

Makedonya’da Osmanlı Eserleri Sempozyumu, MATUSİTEB, Üsküp, Macedonia, 20 - 21 December 2010

Ahmet Paşa ve Eğitime Katkıları

Şair Ahmet Paşa Sempozyumu, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursalı Şair Ahmet Paşa ve Dönemi, Bursa, Turkey, 26 - 27 March 2010, pp.25-34

Modernleşme Dönemi Bursa’sında Eğitim-Öğretim

Osmanlı Modernleşmesi ve Bursa: Sempozyumu, Turkey, 10 - 11 April 2009, pp.81-102

Bursa’nın Gelişmesine Medreselerin Katkısı

Bursa Şehrinin Gelişmesi ve Planlama Kültürü, Osmangazi Belediyesi, Bursa, Turkey, 01 January 2008, pp.41-46

Osmanlı Döneminde Bir İlköğretim Kurumu Olarak Sıbyan Mektepleri

İslam Tarihinin Problemleri Kolokyumu, Şanlıurfa, Turkey, 14 - 15 May 2008, pp.107-128

II. Meşrutiyet Sürecinin Bursa Medreselerine Yansıması

Yüzüncü Yılında II. Meşrutiyet Dönemi Uluslararası Sempozyumu, IRCICA, İstanbul, Turkey, 7 - 10 May 2008

Mevlide Dair Bazı Belgeler ve Bilgiler

Uluslararası Süleyman Çelebi ve Mevlid -Yazılışı, Yayılışı ve Etkileri- Sempozyumu, Bursa, Turkey, 17 - 19 October 2007, pp.43-50

Osmanlı Medreselerinde Okutulan Eserler

Kültürümüz ve Kitap Sempozyumu, Sivas Kemal İbni Hümam Vakfı, Sivas, Turkey, 4 - 06 May 2007, pp.137-145

Osmanlı Çocuklarında Mektep Kültürü

2. Bursa Halk Kültürü Sempozyumu, Bursa, Turkey, 20 - 22 October 2005, vol.1, pp.117-130

Payitaht Bursa’da Eğitim-Öğretim Vakıfları (XV. Yüzyıl)

Osman Gazi ve Bursa Sempozyumu / Payitaht Bursa’nın Kültürel ve Ekonomik İlişkileri, Bursa, Turkey, 4 - 05 April 2005, pp.199-214

Osmanlı Sıbyan Mekteplerinde Okutulan Dersler (Klasik Dönem Bursa Örneği)

Osmanlı Dünyasında Bilim ve Eğitim Milletlerarası Kongresi, 12 - 15 April 1999, pp.109-115

Bursa Mahkeme Sicillerine Göre Bursevî ve Tekkesi

I. Uluslararası İsmail Hakkı Bursevî Sempozyumu, Bursa, Turkey, 26 - 27 May 2000

”Osmanlılarda İlköğretim ve Öğrenciler”

Osmanlı’da Eğitim Semineri, Bilgi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, İstanbul, Turkey, 22 - 23 October 1999

Osmanlılar’da Medrese Öncesi Eğitim-Öğretim Kurumları (XVI. Yüzyıl Bursa Örneği)

VIII. Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Kongresi, Bursa, Bursa, Turkey, 18 - 21 June 1998

Books & Book Chapters

Kudüs’te İlmi Hayat ve Vakıf Geleneği

in: Selam Şehri Kudüs, , Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, pp.105-120, 2021

III. Murad Döneminde İnşa Edilen Bursa Medreseleri

in: Sultan III. Murad Dönemi ve Bursa, Ersin GÜLSOY, Editor, Osmangazi Belediyesi Yayınları, Bursa, pp.398-410, 2021

Bursa Bey Sarayı ve Kapısına Dair Bazı Değerlendirmeler

in: Osmanlı Devleti’nin Yönetim Merkezi Bursa Bey Sarayı, Serap T. YURTESER YILMAZ, Editor, Bursa Kültür A.Ş. Yayınları, Bursa, pp.198-214, 2021

Osmanlı Toplumunda Borçlanma

in: Borç Kitabı, Emine Gürsoy NASKALİ, Editor, Kitabevi, İstanbul, pp.145-168, 2021

Osmanlıların Kuruluş Döneminde İz Bırakan Bir Manevî Önder: Somuncu Baba

in: Türk Dünyasının Manevi Liderleri, Okan YEŞİLOT - Bihter G. KÖKSAL, Editor, Yedisu Yayınları, İstanbul, pp.371-384, 2021

İslam Kültür ve Medeniyet Tarihi

in: Tekerrürden Tefekküre Tarih, Mefail HIZLI, Editor, Siyer Yayınları, İstanbul, pp.347-366, 2021

İslam Kurumlar Tarihi

in: Tekerrürden Tefekküre Tarih, Mefail HIZLI, Editor, Siyer Yayınları, İstanbul, pp.367-392, 2021

Kuzey Makedonya’daki Osmanlı Medreseleri ve Üsküp

in: Balkanlar ve İslam - Balkanlarda İslam Dini ve Kültürel Hayat c.2, İmamoğlu, Abdullah T.; Rruga, İlir; Soysal, Mehmet F.; Bilik, Abdurrahim, Editor, Ensar Neşriyat, İstanbul, pp.253-268, 2020

Bursa Kütüğü'ne Göre II. Selim Döneminde Bursa

in: Sultan II. Selim Dönemi ve Bursa, Yaşa. Fırat, Editor, Osmangazi Belediyesi, Bursa, pp.641-664, 2020

Hayırsever Bir Padişah Torunu: Hançerli Fatma Sultan ve Bursa’ya Katkıları

in: Kanuni Sultan Süleyman Dönemi ve Bursa, Kurt Burcu, Editor, Bursa: Osmangazi Belediyesi Yay., Gaye Kitabevi, Bursa, pp.674-687, 2019

İslâm Medeniyetinde Kültürel Yapı

in: İslam Medeniyeti Tarihi, Palabıyık M. Hanefi, Can Mesut, Editor, İstanbul: Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.187-289, 2019

Kudüs’te Osmanlı Vakıfları

in: İnsanlığın Kırmızı Çizgisi Kudüs, Hızlı Mefail, Güç Ahmet, Sayar Süleyman, Editor, Bursa: Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş, Bursa, pp.137-152, 2019

Bursa Köy Düğünlerine Yapılan Son Osmanlı Düzenlemesi

in: Gelin Kitabı, Gürsoy Naskali Emine, Güneş Aysel, Editor, İstanbul: Kitabevi Yay, İstanbul, pp.25-36, 2019

Saraybosnalı Halil Başızade Rıdvan Bey Vasiyetnamesi

in: Vasiyet ve Öğüt, Emine Gürsoy Naskali, Editor, Libra, İstanbul, pp.235-249, 2018

Hacı Bayram-ı Veli’nin Mürşidi: Somuncu Baba

in: Hacı Bayram-ı Veli, İbrahim Ethem Arıoğlı, Editor, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., İstanbul, pp.175-186, 2018

Kepecioğlu’na Göre Yavuz Sultan Selim Döneminde Bursa

in: Yavuz Sultan Selim Dönemi ve Bursa, Nilüfer Alkan Gnay, Editor, Osmangazi Belediyesi Yay., Bursa, pp.600-614, 2018

Osmanlılarda Eğitim-Öğretim (Mektepler-Medreseler)

in: İslam Tarihi ve Medeniyeti c.14: İslam Medeniyeti (Osmanlı Dönemi), ERŞAHİN SEYFETTİN, Editor, Siyer, İstanbul, pp.161-186, 2017

Osmanlı Mahalle İmamları

in: İslam Tarihi ve Medeniyeti c.14: İslam Medeniyeti (Osmanlı Dönemi), ERŞAHİN SEYFETTİN, Editor, Siyer Yayınları, pp.306-318, 2017

Hudâvendigâr Camii’nde İlk Türkçe Cuma Hutbesi

in: Hutbe Kitabı, NASKALİ EMİNE GÜRSOY, Editor, Kitabevi, İstanbul, pp.123-129, 2017

Medrese Öncesi Eğitim-Öğretim

in: İslam Tarihi ve Medeniyeti c.13: İslam Medeniyeti (Asr-ı Saadetten Selçukluların Sonuna Kadar), HIZLI MEFAİL, KAZICI ZİYA, Editor, Siyer Yayınları, İstanbul, pp.533-546, 2017

Dârüşşifa: Tıbbi Faaliyetler, Sicil Kayıtları

in: Bursa Sağlık Tarihi c.I-II, İRGİL CEYHUN, Editor, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, pp.79-105, 2017

Bursa’ya Sevda

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, 2013

Bursa’da Eski Ramazanlar

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2013

Medrese Kütüphaneleri

in: Bursa Kütüphaneleri, Karataş Ali İhsan, Editor, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Araştırmaları Merkezi, Bursa, pp.116-129, 2013

Kültürümüzde Ramazan

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2012

Ulucami’nin Açıldığı Gün

in: Bursa Ulucami, Kemikli Bilal, Editor, Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Araştırmaları Merkezi, pp.37-39, 2012

Osmanlılardan Günümüze Ulaşan Bursa Eğitim Yapıları

in: Bursa Kültür Varlıkları Envanteri: Anıtsal Eserler, Dostoğlu N.T., Dostoğlu H., Editor, Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Kitaplığı, Bursa, pp.317-321, 2011

Bursa’da Eğitim-Öğretim ve Günümüze UlaşanMedreseler

in: Bursa’da Dini Kültür, KARA Mustafa, Editor, Emin Yayınları, Bursa, pp.161-188, 2011

Gökdere’den Pınarbaşı’na Osmanlı Medreseleri ve Mektepleri

in: Bursa’nın Tarihi Mahalleleri-1: Alipaşa, Hocaalizade, İbrahimpaşa, Maksem, Nalbantoğlu, Tahtakale, Dostoğlu N., Oğuzoğlu Y., Elbas A., Editor, Bursa Büyükşehir Belediyesi, pp.236-247, 2011

Bursa Mekteb-i Sultânîsi (Bursa Erkek Lisesi) ve Şeref Defteri

in: Bursa Erkek Lisesi, , Editor, Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Araştırmaları Merkezi, pp.5-26, 2011

Meydancık’tan Namazgâh’a Medreseler ve Mektepler

in: Bursa’nın Tarihi Mahalleleri-II: Hocataşkın, Kurtoğlu, Meydancık, Namazgah, Yeşil, Dostoğlu N., Gürsakal N., Elbas A., Editor, Bursa Büyükşehir Belediyesi, pp.154-160, 2011

Ahiliğin Anadolu’daki Gelişim Süreci

in: Ahilik, ÇAKIR BAKİ, GÜMÜŞ İSKENDER, Editor, Kırklareli Üniversitesi Yayınları, pp.17-40, 2011

Uludağ’ın Bir Sayfiye Köyü: Hüseyinalan

in: Bursa Osmangazi İlçesi İnkaya Yiğitali Hüseyinalan Kirazlı Keşiş/Uludağ’ın Köyleri, Kaplanoğlu R., Özokutanoğlu S., Editor, pp.160-164, 2010

Hukuk Kurumları

in: İslam Kurumları ve Medeniyeti, HIZLI MEFAİL, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.182-203, 2010

Akbıyık Türbesi ve Zaviyesine Dair

in: Kültür Gezileri (Yarhisar, Çiçeközü, Akbıyık, Tekke Köyleri ve Yenişehir), , Editor, Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Araştırmaları Merkezi, pp.21-38, 2010

Mistik Açıdan Uludağ

in: 1. Uludağ Buluşmaları Bursa Kitaplığı Panel Kitabı, , Editor, Bursa Kitaplığı, pp.24-36, 2010

Eğitim-Öğretim Kurumları

in: İslam Kurumları ve Medeniyeti, HIZLI MEFAİL, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.158-180, 2010

Tarihin Bursa’ya Armağanı: Kızıklar (Tarihi Kızık Köylerinin Sayısına Dair Bir Değerlendirme)

in: Uludağ’ın Beşibirliği Bursa Kızık Köyleri, , Editor, Bursa Büyükşehir Belediyesi, pp.2-23, 2009

Bursa Kızık Köylerinin Muhteşem Direnişi

in: Uludağ’ın Beşibirliği Bursa Kızık Köyleri, , Editor, Bursa Büyükşehir Belediyesi, pp.264-273, 2009

Yeşil Cami ve Türbesi’ndeki ‘Şifre’ Polemiği

in: Süleyman Uludağ Kitabı, Kara Mustafa, Editor, pp.460-470, 2008

Muradiye Medreseleri

in: Bizim Mahalle - Bursa Muradiye Semti, Kaplanoğlu R., Elbas E., Editor, Bursa Osmangazi Belediyesi, pp.75-79, 2008

Mehmed Akif’in ‘Nefesi’

in: Bülbülün Şarkısı Mehmet Akif Kitabı, Kara Mustafa, Kemikli Bilal, Editor, Osmangazi Belediyesi Yerel Gündem, pp.168-174, 2007

Şeyh Ahmed Bahâeddin Efendi

in: Manolya Ağacının Kökleri, , Editor, pp.24-27, 2007

Sevgiyle Yükselen Bir Yapı Topluluğu: Emirsultan Külliyesi ve Medresesi

in: Emir Sultan ve Erguvan “Toplumsal Bir Çağrı”, Keskin Enes B., Editor, ursa Büyükşehir Belediyesi, pp.143-153, 2007

Çekirge’de Bir Peygamber Dostu: Süleyman Çelebi

in: Bizim Mahalle - Bursa Çekirge Semti, Kaplanoğlu R., Elbas A., Editor, Bursa Osmangazi Belediyesi, pp.140-146, 2007

Orhan Gazi’nin Bursa’ya Kazandırdığı Eğitim-Öğretim Kurumları

in: Ekmeleddin İhsanoğlu’na Armağan, , Editor, IRCICA, pp.761-774, 2006

Bursa’nın Kentleşme Sürecinde Osmanlı Vakıflarının Fonksiyonuna Kısa Bir Bakış

in: Gümüşlü’den Günümüze Osmanlı Kültüründe Bursa, , Editor, Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şubesi, pp.19-26, 2003

Osmanlı Klasik Döneminde Medrese

in: Türkler, Hasan C. Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca, Editor, Yeni Türkiye, Ankara, pp.426-435, 2002

Osmanlı Sıbyan Mektepleri

in: Osmanlı, c.5, EREN GÜLER, Editor, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, pp.207-217, 1999

Episodes in the Encyclopedia

Siyer

Şamil, pp.428-429, 1992