Education Information

Education Information

 • 1986 - 1992 Doctorate

  Bursa Uludağ University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi Ve Sanatları Bilimler (Dr), Turkey

 • 1984 - 1986 Postgraduate

  Bursa Uludağ University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi Ve Sanatları (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1980 - 1984 Undergraduate

  Bursa Uludağ University, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., Turkey

Dissertations

 • 1992 Doctorate

  Bursa Mahkeme Sicillerine Göre XIV-XVI. Yüzyıllarda Bursa Medreseleri

  Bursa Uludağ University, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Böl.

 • 1986 Postgraduate

  XVI. Asır Bursa medreseleri

  Bursa Uludağ University, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Böl.

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English