Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Osmanlı Mekteblerinde Mükafat

TUHED , vol.1, no.2, pp.62-75, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Ermeni Tehciri ve Alınan Tedbirler

Yeni Türkiye Dergisi , no.37, pp.385-405, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Erzurum Askeri İsyanı

Askeri Tarih Dergisi , no.30, pp.119-133, 1991 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

AHISKA’NIN 1829 İŞGALİYLE BAŞLAYAN GÖÇLER

2. Uluslararası Türk Toplulukları Bilgi Şöleni: AHISKA TÜRKLERİ, Bursa, Turkey, 11 March 2019, pp.1

An Examination on the Change and Continuity of Cultural Values: The Example of Turkey

13th Conference of The European Sociological Association (ESA’17), Greece, 29 August - 01 September 2017

Yeni Nesili Bekleyen Tehlike: Kültürel Değerlerimizin Yok Olması

IV. International Eurasian Educational Research Congress (EJER), Turkey, 11 - 14 May 2017

Osmanlı Devleti nde İlk Nüfus Sayımı Üzerine

CIEPO-22(COMITE INTERNATIONAL D’ETUDES PRE-OTTOMANES ET OTTOMANES) SYMPOSIUM, Trabzon, Turkey, 4 - 08 October 2016 Sustainable Development

Atatürk ve Ali Fethi Okyar ın Öğrenim Gördüğü Manastır v e Çevresinde Eğitim

Yeninci Uluslararası Atatürk Kongresi, Üküp, Macedonia, 17 - 22 November 2011, vol.3, pp.2193-2204

Osmanlı Göç Hareketliliği Bakımından Üsküp

5th International Congress "Islamic Civilization in the Balkans, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 21 - 23 May 2015, pp.40-41 Sustainable Development

Osmanlı Vilâyetlerinde Kilise İnşası Construction of Churches in Ottoman Provinces

International Committee of Pro-Ottoman and Ottoman Studies (CIEPO) 15th Symposium, 8 - 12 July 2012

Türkiye de Bosna Göçmenleri

CIEPO18, Zagrep (Hırvatistan, 25 - 30 August 2008, vol.137

Artvin ve Batum Göçmenleri 1877 1878 Osmanlı Rus Savaşı nda

Uluslar arası Asya ve Kuzey Afrika çalışmaları Kongresi (ICANAS 38), 10 - 15 September 2007

Trabzon dan Doğubayazıt ta İdari Yapılanma 1877 1878 Osmanlı Rus Savaşı ndan Sonra

International Committee of Pro-Ottoman and Ottoman Studies 17th Symposium, 18 - 23 September 2006

1828 1829 Osmanlı Rus Savaşı nda Rusya ya Göçürülen Ermenilerin Geri Dönüşü

XIV. Türk Tarih Kongresi, Kongreye Sunulan Bildiriler, II-I, 9 - 13 September 2006, pp.263-278

19 Yüzyılda Bursa ya Yerleşen Göçmeler ve Oluşturdukları Kültür

Bursa Halk Kültürü II. Bursa Halk Kültürü Sempozyumu Bildiri Kitabı, Turkey, 20 - 22 October 2005, vol.1, pp.189-203

Ağrı ve Doğubayazıt ta Ermeni Olayları

”, I. Uluslar arası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu, 7 - 11 September 2005

Sarıkamış ta Ermeni Olayları

Bütün Yönleriyle Sarıkamış Sempozyumu, Turkey, 4 - 06 October 2004

Bezm i Alem Valide Sultan ve Darulmaarif

International Committee of Pro-Ottoman and toman Studies (CIEPO) 16th Symposium, 14 - 19 June 2004

Türkiye de Kalan Ermeni Nüfus

Ermeni Araştırmaları II. Uluslar arası Kongresi, Ankara, Turkey, 29 - 30 May 2004

İngiliz Belgelerinde Türkler ve Ermenilerle İlgili Terminoloji

Ermeni Araştırmaları Türkiye Kongresi Bildirileri, Ankara, Turkey, 20 - 21 April 2002, vol.1, pp.93-104

Ermeni Meselesi ve Rusya

Sekizinci Askeri Tarih Semineri Bildirileri-I, Ankara, Turkey, 24 - 26 October 2001, pp.339-359

Belgelerin Diliyle İngiliz Konsolos Raporlarına Göre Trabzon ve Çevresi 1899 1907

Trabzon ve Çevresi Uluslar Arası Tarih-Dil-Edebiyat Sempozyumu, Turkey, 3 - 05 May 2001, vol.1, pp.493-506

Atatürk Üniversitesi Tarih Bölümü Müfredatı İle Manchester Üniversitesi İngiltere Tarih Bölümü Müfredatının Mukayesesi

IX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Eğitim Programları ve Öğretim Bildirileri-II, Turkey, 27 July 2000

Books & Book Chapters

1830 Bursa Nüfus Kütüğü, Cilt 5

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, 2019

Karşılaştırmalı Lise Tarih Programları

in: Tarih Öğretim Yöntemleri, Muammer Demirel, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.218-241, 2016

Tarih Biliminin Gelişimi

in: Tarih Öğretim Yöntemleri, Muammer Demirel, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.1-9, 2016

Ermeni Tehciri

in: Osmanlı nın Seçkin Tebası İken Yabancılaan Topluluk Bursa Ermenileri, , Editor, Trük Ocakları Bursa Şubesi Yayınları, pp.77-103, 2016

Tarih Biliminin Gelişimi

in: Tarih Öğretim Yöntemleri, Muammer Demirel, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.1-8, 2015

Karşılaştırmalı Lise Tarih Programları

in: Tarih Öğretim Yöntemleri, Muammer Demirel, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.218-240, 2015

1830 Bursa Nüfus Kütüğü 2

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, 2014

1830 Bursa Nüfus Kütüğü 1

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, 2014

Yusufeli Tarihi

İstanbul, İstanbul, 2010

Erzurum'da Ermeni İsyanları (1890-1895)

in: Türkler Cilt 13, Kemal Çiçek, Salim Koca, Hasan Celal Güze, Editor, Türkiye Yayınları, Ankara, pp.99-107, 2002

Türk Eğitim Modernleşmesinde Rüşdiye Mektepleri

in: Türkler Cilt 15, Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca, Editor, Türkiye Yayınları, Ankara, pp.44-63, 2002

Birinci Dünya Harbinde Erzurum ve Çevresinde Ermeni Hareketleri

Genelkurmay ATASE Başkanlığı Yayını, Ankara, 1996

Metrics

Publication

83

Thesis Advisory

20

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals