Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Kuşakların Ahlâkî Değerleri Birlikte Öğrenmesi: Kohlberg’in Ahlâkî Gelişim Kuramı Açısından Bir Değerlendirme

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,, vol.25, no.1, pp.97-117, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

“Ericson’un Psikososyal Gelişim Dönemleri Teorisi Açısından Kuşaklararası Din Eğitimi ve İletişiminin Önemi”.

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.20, no.2, pp.153-166, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kırgızistan da Bir Din Eğitim Öğretim Kurumu Medreseler

U.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.18, no.1, pp.279-297, 2009 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kuşaklararası Din Eğitimi Modeline Duyulan İhtiyaç

Kuram ve Uygulama Yönüyle Din Eğitiminin Teolojik ve Felsefi Temelleri, Konya, Turkey, 8 - 09 May 2009, pp.208-221

Books & Book Chapters