Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Elektrokoagülasyon ile Sulardan Renk Giderimine Elektrotlar Arası Mesafe ve Potansiyel Farkı Değişiminin Etkisi

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.8, no.4, pp.1415-1421, 2019 (Other Refereed National Journals)

Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli: Bitlis Örneği

Academic Platform Journal of Engineering and Science, vol.7, no.1, pp.1, 2019 (Other Refereed National Journals)

Indoor and Outdoor air quality detection using programmable microprocessor and sensor technologies

European Journal of Engineering Research and Science, vol.3, no.12, pp.8-12, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Elektrokoagülasyon Yöntemi ile Sulardan Boyarmadde Gideriminde Molekül Büyüklüğü ve pH etkisi

Academic Platform-Journal of Engineering and Science, vol.5, no.3, pp.109-118, 2017 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bitlis Merkez ve İlçelerinin Hayvansal Kaynaklı Kirlilik Yükü Hesabı

International Symposium On Urban Water And Wastewater Management ( Uksay ) - 2018, Denizli, Turkey, 25 - 27 October 2018

Tıbbi Atık Miktarı Üzerine Bir Çalışma Bitlis Devlet Hastanesi Örneği

Internatıonal Conference On Stem And Educatıonal Scıences / Mus - Turkey 2018, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.207

Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan Atıksu Arıtma Tesislerinin Organik Kirlilik Açısından Rolleri

Internatıonal Conference On Stem And Educatıonal Scıences / Mus - Turkey 2018, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.160

Levafix Brilliant Blue E-FFA Boyasının Sulardan Gideriminde Anot Katot Arası Mesafenin Etkisi”

Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, Bursa, Turkey, 22 - 24 March 2018, pp.964-969

Sensör Teknolojisinin Hava Kalitesi Tespitinde Kullanımı

Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, Bursa, Turkey, 22 - 24 March 2018, pp.2233

Katı Atıklardan Elektrik Enerjisi Üretimi Bitlis İli Örneği Çalışması

4.th Internatıonal regıonal development conference, Tunceli, Turkey, 21 - 23 September 2017, pp.608-615

Bitlis İli Ekonomik Kalkınmasında Sürdürülebilir Enerji KaynaklarınınÖnemi

4.th Internatıonal regional development conference, Tunceli, Turkey, 21 - 23 September 2017, pp.88-102

Bitlis İli Ekonomik Kalkınmasında Sürdürülebilir Enerji Kaynaklarının Önemi

4TH INTERNATIONAL REGIONAL DEVELOPMENT CONFERENCE, Tunceli, Turkey, 21 - 23 September 2017, pp.98-112

Determination of Water Quality of Bitlis Stream

International Symposium of Water and Wastewater Management, Malatya, Turkey, 26 - 28 October 2016, pp.946-952

Investigation of Effect on Eutrophication of pollution in Bitlis Stream

International Symposium of Water and Wastewater Management, Malatya, Turkey, 26 - 28 October 2016, pp.284-293

Bitlis Rahva Bölgesinin Mikrobiyolojik Su Kalitesi

11.Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Bursa, Turkey, 15 - 17 October 2015