Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Gölyazı'da Balıkçılık Yapan Kadınların Sosyal ve Kültürel Yapısı

I. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Sempozyumu, Bursa, Turkey, 28 - 29 August 2020, pp.22

Mitolojik ve Efsanevi Şahısların Halk Şiirine Yansımaları

1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar Kongresi (ICES-2018), İstanbul, Turkey, 9 - 11 April 2018

Bursa Dağ Köylerinde Mani Söyleme Geleneği

1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar Kongresi (ICES-2018), İstanbul, Turkey, 9 - 11 April 2018 Sustainable Development

19. Yüzyıl Türk Halk Şiirinde Kadın İmgesi

II. Ulusal Kadın Sempozyumu, Giresun, Turkey, 8 - 09 March 2018, pp.10

Yazarı Bilinmeyen Manzum Dini Bir Hikaye: Destan-ı Dahdah

I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (BILMES 2017), Nevşehir, Turkey, 5 - 08 October 2017, pp.87-88

Âşık Temel Türâbî’nin Şiirlerinin Anlam Çerçevesi Üzerine Bir İnceleme

I. ULUSLARARASI BİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU (BILMES 2017), Nevşehir, Turkey, 5 - 08 October 2017, pp.86

Toplumsal Değerlerin Gelecek Nesillere Aktarımı Bağlamında Türk Atasözlerinin Önemi

2nd İnternational Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences (IBAD 2017), İstanbul, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.143-152

Gevheri’nin Şiirlerinde Deyim ve Ad Aktarmaları

VI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe, Bursa, Turkey, 4 - 07 December 2013, pp.325-338

Türk Dünyası Hayvan Masallarında Kurnaz Tilki Tipinin Kullanımı

V. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi, 23 - 24 June 2014, pp.911-913

Books & Book Chapters

Köroğlu Destanı

in: Halk Edebiyatı El Kitabı, Prof. Dr. Fuzuli BAYAT,Çağla ÇAM, Editor, Akçağ, Ankara, pp.427-439, 2023

Aşık Celal Göktepe

in: Sazın Sözün Sultanları Yaşayan Halk Şairleri VII, Fatma Ahsen TURAN, Özlem ÜNALAN, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.131-142, 2011

Episodes in the Encyclopedia

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp., 2019

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp., 2019

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp., 2019

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp., 2019

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp., 2019

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp., 2019

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp., 2019

Metrics

Publication

22

Project

2
UN Sustainable Development Goals