Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Fizik, Metafizik ve Gayb Ayrımı Bağlamında Dinin Ontolojik Statüsü Üzerine Bir Teklif

Teklif Dergisi, Gayb Özel Sayısı, no.4, pp.90-97, 2022 (Non Peer-Reviewed Journal)

Varoluşçu Özgürlük Anlayışının Eleştirisi

Teklif, vol.3, pp.207-212, 2022 (Non Peer-Reviewed Journal)

Nietzsche'de ve Batı Felsefesi Geleneğinde İnsan

Siyer, no.21, pp.42-45, 2022 (Non Peer-Reviewed Journal)

Nietzsche ve Çileci İdeal

Özne Dergisi, no.31, pp.55-65, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Postmodern Anarşizm ve Temsil Sorunsalı

Temaşa, no.9, pp.32-53, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

NEO-HUMANISM AND DIMINUTION OF THE CONCEPT OF THE HUMAN

ILAHIYAT STUDIES-A JOURNAL ON ISLAMIC AND RELIGIOUS STUDIES, vol.8, no.1, pp.7-27, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Değerlerin Değersizleşmesi ve Nihilizm

Diyanet Aylık Dergi, no.312, pp.58-59, 2016 (Non Peer-Reviewed Journal)

Klasik Modern Felsefeler ve Din Açısından Ölümün Anlamı

Sabah Ülkesi, no.48, pp.14-17, 2016 (Non Peer-Reviewed Journal)

Heidegger ve Fenomenoloji

Kutatgubilig, vol.30, pp.361-374, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Simülasyon Dünyasında İnasnın Kendisi Olma Problemi

Çilingir, no.3, pp.11-14, 2016 (Non Peer-Reviewed Journal)

Derrida nın Mevcudiyet Metafiziği Eleştirisi

Felsefe Dünyası, no.63, pp.5-19, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Süreç Teolojisi ve Muhammed İkbal

Hece: Muhammed İkbal Özel Sayısı, no.193, pp.302-309, 2013 (Non Peer-Reviewed Journal)

Postmodern Nihilistik Çağda Ortak Yaşama Yönelik Mümkün Bir Zemin Olarak Din

Türkiye Günlüğü, no.109, pp.14-19, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Is a Non metaphysical Religious Thought Possible

ILAHIYAT STUDIES-A JOURNAL ON ISLAMIC AND RELIGIOUS STUDIES, vol.2, no.2, pp.145-167, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Nietzsche Felsefesinde Apollon Dionysos Ya Da Varlık Oluş Karşıtlığı

Felsefe Dünyası, no.53, pp.41-52, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Fenomenoloinin Türkiye Serüveni

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi: Türk Felsefe Tarihi, vol.9, no.17, pp.273-312, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Fazlurrahman ve İslam Modernizmi

Eskiyeni, no.17, pp.53-63, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

From the Ontological Subject to the Ethical I

Kaygı, no.13, pp.41-50, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Deleuze un Felsefe Kavrayışı

Kaygı, no.12, pp.131-147, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Deleuze ve Guattari nin Arzu Felsefesi ve Politikası

Felsefe Dünyası, vol.1, no.49, pp.233-249, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Edward W Said in Şarkiyatçılık Düşüncesinin Felsefî Arkaplanı

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.12, no.1, pp.269-278, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Modern Epistemolojik Kriz ve Postmodern Epistemoloji

Bilimname, no.2, pp.85-95, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Nietzsche nin Nihilizmi Alt Etme Projesi

Kaygı, no.1, pp.37-43, 2002 (Non Peer-Reviewed Journal)

Books & Book Chapters

Yunus Emre'nin Şiirlerinde Vücut Bulmuş Düşünce Ufku Üzerine Bir Deneme

in: Yunus'durur Benim Adım, Özkan Gözel, Editor, Yunus Emre Enstitüsü, Ankara, pp.117-135, 2022

Mahremiyete Felsefî Yaklaşım

in: Tüm Yönleriyle Mahremiyet, Şule Albayrak, Editor, T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ankara, pp.37-63, 2022

Çağdaş Batı Düşüncesi ve İslam

in: Düşünen Şehir Bursa, Semih KUM, Editor, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Yayınları, Bursa, pp.190-207, 2022

Klasik, Modern ve Çağdaş Zamanlarda İnsan Tasavvurunun Dönüşümü

in: Gerçekçiliğe Yeni Bir Çağrı: Salgın Günlerinde Felsefe, İbrahim Halil Üçer, Editor, Nobel Yayınevi, İstanbul, pp.85-114, 2021

Postmodernizm

in: Felsefe Tarihi, Celal Türer, Editor, Bilay, Ankara, pp.587-626, 2021

Empirisizm

in: Felsefe Tarihi, Celal Türer, Editor, Bilay, Ankara, pp.377-400, 2021

Temsil Kavramının İmkanı Bağlamında Farkı Yeniden Düşünmek

in: Postmodern Düşüncede Temsil Krizi, Nuh Muaz Kapan, Editor, Dün Bugün Yarın Yayınları, İstanbul, pp.7-17, 2020

Postmodernizm

in: Felsefe Tarihi, Celal Türer, Editor, Bilay Yayınları, Ankara, pp.587-613, 2020

Empirisizm

in: Felsefe Tarihi, Celal Türer, Editor, Bilay Yayınları, Ankara, pp.377-400, 2020

Rönesans Felsefesi

in: Felsefe Tarihi, Celal Türer, Editor, Bilay Yayınları, Ankara, pp.317-341, 2019

Gilles Deleuze

in: Çağdaş Fransız Felsefesi, Işıl Bayar Bravo, Hamdi Bravo, Banu ALan Sümer, Editor, Phoneix, Ankara, pp.255-276, 2019

Yaratıcı Bir Tanrı İnancı Mantıklı mı?

in: İnanç Konusunda Bilinmesi Gereken 88 Soru, Cağfer Karadaş, Editor, Beyan, İstanbul, pp.286-301, 2019

17. Yüzyıl Felsefesi: Rasyonalistler

in: Felsefe Tarihi, Celal Türer, Editor, Bilay Yayınları, Ankara, pp.327-359, 2019

Değerlerin Değersizleşmesi ve Nihilizm

in: Modern Çağın İnanç Sorunları, Fatih Kurt, Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, pp.103-107, 2019

Yeni Hümanizm ve İnsan Kavramının Küçülmesi

in: İnsanı Yeniden Düşünmek, Lütfi Sunar ve Latif Karagöz, Editor, İlem Yayınları, İstanbul, pp.287-311, 2019

Postmodernizm

in: Felsefe Tarihi, Celal Türer, Editor, Bilay, Ankara, pp.587-613, 2019

İslam Dünyası

in: İnanç 88 Soru, Cağfer Karadaş, Editor, Beyan, İstanbul, pp.17-20, 2019

Adalet Olarak Dekonstrüksiyon

in: Türk Düşüncesi Yolunda Mehmet Akgün’e Armağan, Fazıl Karahan, Fikri Gül, Milay Köktürk, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.329-340, 2018

Ötekine Yönelik Etik Refleksiyonun İmkanı Olarak Dekonstrüksiyon

in: Ahlak ve Başkası: Modern Felsefe ve İslam Düşüncesinde Öteki, Lütfi Sunar ve Selami Varlık, Editor, Nobel, Ankara, pp.61-88, 2017

Deleuze-Guattari ve Etik

in: Çağdaş Fransız Felsefesinde Etik, Veli Urhan, Editor, Hece Yayınları, Ankara, pp.269-296, 2016

Heidegger'in Metafiziksel Düşünce ve Hakikat Eleştirisi

in: Doğudan Batı ya Düşüncenin Serüveni Yirminci Yüzyıl Düşüncesi 4 Cilt, Bayram Ali Çetinkaya ve Şamil Öçal, Editor, İnsan Yayınları, İstanbul, pp.397-420, 2015

Derrida ve Dekonstrüksiyon

in: Doğu dan Batı ya Düşüncenin Serüveni Yirminciyüzyıl Düşüncesi Cilt 4, Bayram Ali Çetinkaya ve Şamil Öçal, Editor, İnsan Yayınları, İstanbul, pp.597-624, 2015

On Human Right and Otherness in Levinas and Islamic Mysticism

in: Constellations of Value, Christopher Jedan, Editor, LIT VERLAG Dr.W. Hopf, Berlin, pp.39-47, 2013

Edmund Husserl ve Fenomenoloji

in: Kant Sonrası Metafizik Üzerine Konuşmalar, Erdal Yılmaz, Editor, Küre Yayınları, Bursa, pp.133-175, 2012

Wilhelm von Humboldt

in: Dictionary of Literary Biography Vol 366 Orientalist Writers, Coeli Fitzpatrick & Dwayne A. Tunsall, Editor, Gale, New York, pp.141-147, 2012

Husserl

Say, İstanbul, 2010

Avrupa Bilimlerinin Krizi ve Yaşam Dünyası Kavramı

in: Yeditepe'de Felsefe 5, Saffet Babür, Zeynep Gürata, Bülent Gözkan, Barry Stocker ve Özge Ejder, Editor, Yeditepe Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.167-176, 2006

Nietzsche'nin Hayatı ve Eserleri

in: Nietzsche Hayatı Eserleri ve Felsefesi, Ahmet Cevizci, Editor, Paradigma, İstanbul, pp.1-28, 2003

Episodes in the Encyclopedia