Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Nasıl Mantıkçı Oldum ya da Olamadım?

Felsefe Arkivi , no.51, pp.1-4, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

HEIDEGGER VE FELSEFE

FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi) , vol.1, no.1, pp.7-24, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Bilgi Kuramına Giriş

Bilimname , vol.2, pp.3-12, 2003 (ESCI)

Kötülüğüm Kaynağı Nedir?

Felsefe Dünyası , vol.25, no.25, pp.15-25, 1997 (Peer-Reviewed Journal)

Ortaçağ Felsefesinde Zaman Kavramı

Felsefe Dünyası , no.20, pp.73-79, 1996 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

CUMHURİYAT’İMİZ’İN 100. YILINDA TÜRKİYE'DE MANTIK ÇALIŞMALARI

CUMHURIYETIMIZIN 100. YILINDA TÜRKIYE’DE YÜKSEKÖGRETIMDE Felsefe Egitimi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 26 - 28 October 2023, vol.1, pp.25

İslami Bilim Olanaklı mı?

SLAM VE BİLİM ÇALIŞTAYI İslami Bilim Olanaklı mı?, 03 June 2023

Cumhuriyetimizin Arkasındaki Aydınlanma Felsefesi

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN VE HAYDAR ALİYEV’İN DOĞUMUNUN 100. YILI" KONGRESİ, Bursa, Turkey, 02 May 2023

WHAT CAN PHILOSOPHY SUGGEST IN THE POST-CORONAVIRUS WORLD?

PHILOSOPHY NOWADAYS PROCEEDINGS THIRD INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, Belgrade, Serbia, 28 - 29 March 2021, vol.34, pp.87-92 Sustainable Development

THE RELATION BETWEEN EPISTEMOLOGY AND VALUE THEORY

2nd International Conference Modern Culture and Communication (MCC-2020), St. Petersburg, Russia, 14 October 2020, vol.45, pp.157-163

THE BIRTH OF PHILOSOPHY: FROM MYTHOS TO LOGOS

Between the Worlds:Magic, Miracles amd Mysticism, Sofya, Bulgaria, 29 - 31 October 2020, pp.3

Teknoloji karşısında İnsanın Varoluş Çıkmazı

EUROASIA Congress on Scientific Researches and Recent Trends-V, Baku, Azerbaijan, 16 - 19 December 2019, vol.1, pp.143

The Homelessness and Rootlessness of Man at the Age of Modern Sciences and Technology

2nd Southeast Europe:History, Culture, Politics, and Economy, Tarnovo, 18 February 2019, pp.95-101

HERMENUTİĞİN HEIDEGGER ONTOLOJİSİNDEKİ YERİ

ULUSLARARASI İSTANBUL FELSEFE KONGRESİISTANBUL INTERNATIONAL CONGRESS ON PHILOSOPHY, İstanbul, Turkey, 2 - 04 April 2018, vol.1, pp.29-50

The problems of philosophy of technology in terms of Heideggerian aspect

Geopolitics in the Black Sea Region – new trends and challenges, Sofya, Bulgaria, 30 - 31 October 2018

Farabi ve İbn Sina’nın Varlık Anlayışlarının Karşılaştırılması

3. International Congress on Social Sciences, Ankara, Turkey, 17 - 21 October 2018, vol.1, pp.211-214

Felsefeden Topluma/Şehre Ve Toplumdan/Şehirden Felsefeye Çağrı

Urla V. Felsefe Günleri, Urla İzmir, Turkey, 5 - 06 October 2018

Interpretation of Being of Dasein as the Language of Heidegger’xxs Hermeneutics

Eurasian Conference on Language and Social Sciences, Riga, Latvia, 24 - 26 July 2018, vol.1, pp.9

Dursun Çüçen’in Tartışma Mantığına Bir Giriş

VIII. Mantık Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 9 - 11 May 2018

Varoluşun Dile Getirilişinde Felsefe ve Edebiyat İlişkisi

II. Adana Felsefe Festivali, Adana, Turkey, 5 - 06 April 2018

Is Heidegger’xxs Hermeneutics an Interpretation of Being of Dasein?”

12. International Conference on Social Science1, 19 - 20 May 2017, vol.1, pp.113-120

The Distinction between the Historical and the Systematic Approaches to Philosophy

International Association ofHumanities, Social Sciences Management Researchers, 27 - 28 April 2017, vol.1, pp.270-272

Doğan Özlem in Heidegger Çalışmaları Üzerine

DOĞAN ÖZLEM: FELSEFEDE ELLİ YIL, İstanbul, Turkey, 5 - 06 May 2016, pp.200-205

Is Metaphysics a Feasible Philosophical Option

“Communities in Transition: Culture, Critical Enquiry and Tradition”, 10th Annual Conference of the International Society for MacIntyrean Enquiry, Wroclaw, Poland, 16 - 19 May 2016

Varoluşu Dile Getiren İki Söylem Felsefe ve Edebiyat

Uluslararası Edebiyat ve Toplum Sempozyumu, Bartın, Turkey, 28 April 2016, vol.2, pp.579-586

Varoluşunu Gizleyen Varlık

Felsefe Sohbetleri Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, Turkey, 7 - 08 December 2015

Varoluş ve Edebiyat

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Felsefe ve Edebiyat Sempozyumu, Van, Turkey, 6 - 09 May 2015, pp.37-56

İnsan Bilim ve Varoluş

Artuklu Akademik Günleri: Bilim Tarihi ve Felsefesi, Mardin, Turkey, 7 - 29 November 2015

Varoluşun Son Olanağı Olarak Ölüm

Ilgaz Felsefe Günleri, Kırıkkale, Turkey, 7 - 09 October 2015

Eğitimde Şiddeti Önlemek için İnsan Hakları Eğitimi

I. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, Konya, Turkey, 23 - 24 October 2015, pp.539-543 Sustainable Development

Heideggerci Bakışla Doğa Filozofları

Anadolu'da Felsefe Yolculukları-III, Ankara, Turkey, 8 - 09 November 2013, pp.141-150

Heidegger s Reading of Descartes Dualism The Relation of Subject and Object

Conference On Philosophy of Culture and Human Rights, 14 - 15 September 2015

Demokrasinin Temeli Olarak İnsan Hakları

Birlikte Yaşama Sempozyumu, Ankara, Turkey, 25 - 26 April 2014, pp.87-96 Sustainable Development

A Philosophical Conparision Between Deep Ecology and Surface Ecology

X Convención Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Havana, Cuba, 6 - 10 July 2015, pp.53-54

Doğaya Saygı Etiği ve Ekoloji

İzmir Felsefe Günleri, İzmir, Turkey, 13 - 14 May 2015

Derin Ekoloji

International Symposium on Kazdağları, 5 - 07 May 2011, pp.260-270

”Tanzimat’xxtan Cumhuriyet’xxe Eğitim ve İnsan Anlayışlarının Felsefi Temelleri”

Türkiye II. Eğitim Felsefesi, Van, Turkey, 23 - 25 October 1996, vol.1, pp.14-22

”Heidegger’xxs Reading of Descartes’xx Dualism: The Relation of Subject and Object”

20th World Congress of Philosophy. Boston, A.B.D., 10 August 1998 - 16 August 1988

Books & Book Chapters

Batı Aydınlanmasının Düşünsel Kökenleri ve Eleştirisi

in: AYDINLANMALAR, DEMOKRASİ, GÜNÜMÜZ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER, ERKIZAN,H. NUR BEYAZ ve GÜNAY, MUSTAFA, Editor, sentez, Bursa, pp.307-316, 2023

DURSUN MURAT ÇÜÇEN’İN YAŞAMI VE ÇALIŞMALARI

in: CUMHURİYETİN 100.YILINDA 100 FELSEFECİMİZ CİLT 1-2, Nihat Durmaz, Editor, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ., Ankara, pp.35-45, 2023

Essays on Plato and Aristotle

Sentez Publishing, Bursa, 2022

Düşünmeden Düşünceye ve Düşüncede Dile Gelen Felsefe

in: PROF. DR. KERİME ÜSTÜNOVA ARMAĞANI, Dr. Öğr. Üyesi Hasene AYDIN ve Öğr. Gör. Dr. İbrahim KARAHANCI, Editor, Efe Akademik Yayıncılık, İstanbul, pp.37-42, 2022

Çocuklarla Felsefî Düşünmenin Yolu Nasıl Olmalıdır?

in: FELSEFE İNSANLIĞA HİZMET EDEBİLİR Mİ?, MEHMET ALİ KAYNAR, Editor, DOĞU KÜTÜPHANESİ, İstanbul, pp.57-70, 2022

6. Essays on Epistemology

Sentez Publishing, Bursa, 2021

Varoluşunu Arayan Varlık: İnsan

in: Günah Evinin Gölgeleri: Kurguda Varoluşsal Suçluluk, Canan Olpak Koç, Editor, Çolpan Kitap, Ankara, pp.15-22, 2021

An Understanding on the Human in Our Age

Lap Lambert Academic Publishing, , Riga, 2020 Creative Commons License

Ensayos sobre Heidegger y Filosofia

Editorial Academica Espan, Mairitus, 2020

AN UNDERSTANDİNG ON THE HUMAN IN OUR AGE

Lap Lambert Acadebic Publ., Riga, 2020

CORONA SONRASI DÜNYAYA BAKIŞ (3)

in: Corona Sonrası Dünyaya Bakış, Haluk Erdem, Editor, Sentez Yayıncılık, Bursa, pp.113-116, 2020

ESSAYS on HEIDEGGER and PHILOSOPHY

Lambert Academic Publishing, Riga, 2018

Haklarıyla İnsan Olmak

in: Felsefeye Giriş Yolları, Ahu Tucel, Zekiye Kutlusoy ve Güncel Önkal, Editor, PapatyaBilim Üniversite Yayıncılığı, İstanbul, pp.201-206, 2018

Varlık Felsefesi

Ezgi Kitabevi, İstanbul, 2017

Martin Heidegger vice versaRené Descartes

LAP LAMBERT Academic Publishing, Riga, 2017

Bilim Felsefesine Giriş

Sentez Yayıncılık, Ankara, 2017

Bilgi Felsefesi

Sentez Yayıncılık, İstanbul, 2017

Yaşam ve Ölümün Anlamı Üzerine Bir Deneme”, Yaşam ve Ölüm Felsefesi,

in: Yaşam ve Ölüm Felsefesi, Çüçen, A. Kadir, Editor, Sentez Yayıncılık, Bursa, pp.11-28, 2017

Felsefeye Giriş

Sentez Yayıncılık, İstanbul, 2016

İnsan, Bilim, Teknoloji ve Varoluş

in: BILIM TARIHI VE FELSEFESI Tarih ve Problemler, Doç. Dr. Ömer Bozkurt, Editor, Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları, Mardin, pp.443-461, 2016

“Varoluşçuluk: Giriş”

in: Felsefe Tarihi III XX Yüzyıl Filozofları, ABDULKADİR ÇÜÇEN, Editor, Sentez Yayıncılık, Bursa, pp.246-255, 2016

Klasik Mantık

Sentez, İstanbul, 2015

Mantık

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜAçıköğretim Fakültesi Dekanlığı, Erzurum, 2015

Martin Heidegger: Varlık ve Zaman

Sentez Yayıncılık, İstanbul, 2015

“Orta Çağ Felsefesi”,

in: Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni Proje Editörü Bayram Ali Çetinkaya Cilt 2, Bayram Ali Çetinkaya, Editor, İnsan Yayınları, İstanbul, pp.535-600, 2015

İnsan Hakları

Sentez Yayıncılık, Ankara, 2013 Sustainable Development

Heidegger de Varlık ve Zaman

Asa Kitabevi, İstanbul, 2003

Ortaçağ Felsefesi Tarihi

İnkılap Kitapevi, İstanbul, 2000

Episodes in the Encyclopedia

Varoluşçuluk

TÜBİTAK POPÜLER BİLİM YAYINLARI, pp., 2022

Metrics

Publication

86

Citiation (TrDizin)

127

H-Index (TrDizin)

7

Project

6

Thesis Advisory

21

Open Access

11
UN Sustainable Development Goals