Academic and Administrative Experience

Managerial Experience

  • 2018 - Continues Bölüm Tanıtım ve Mezunlarla İlişkiler Komisyonu Üyesi

    Bursa Uludağ University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü