Publications & Works

Articles Published in Other Journals

6331 Sayılı Kanun Çerçevesinde Küçük İşyerlerine Yönelik Maddi Desteğin Önemi ve Etkinliği

BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL, vol.6, no.3, pp.69-86, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

6331 within the frameworkemployer obligations and an example of risk assessment in shopping malls

İş, GüçEndüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, vol.16, no.2, pp.66-95, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

İş sağlığı ve güvenliğinde yeni dönem 6331 sayılı İşSağlığı ve Güvenliği Kanunu İSGK

İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsanKaynakları Dergisi, vol.15, no.1, pp.17-41, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verme YükümlülüğüÜzerine Bir İnceleme

Çalışma İlişkileri Dergisi, vol.3, no.1, pp.23-47, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Psikolojik Taciz Olgusuna 4857 sayılı İş Kanunu Açısından Bir Bakış

Çalışma İlişkileri, vol.1, no.1, pp.71-93, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’de Sosyal Sigorta Temelli Meslek Hastalıkları Bildirim ve Kayıt Sürecinin Meslek Hastalıklarının Tespit Sürecine Etkileri

II.International Conference on Economic and Business Management and Social Sciences, Belgrade, Serbia And Montenegro, 10 - 14 May 2017

6331 Sayılı Kanunla KOBİ’xxlere Sağlanan Desteğin Etkinliği

8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 8 - 11 May 2016, pp.396-404

Kamu İşyerlerinde İSG Hizmetlerinin Organizasyonu Bursa Yıldırım Belediyesi Uygulaması

8. ULUSLARARASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 8 - 11 May 2016, pp.63-71

6331 Sayılı Kanun Çerçevesinde Küçük İşyerlerine Yönelik Maddi Desteğin Önemi Ve Etkinliği

8. ULUSLARARASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 8 - 11 May 2016

6331 Sayılı Kanunla KOBİ lere Sağlanan Desteğin Etkinliği

Uluslararası 8. İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, 8 - 11 May 2016

Private Way to Find a Job: User Profiles of PEA’s in Turkey

Interdisciplinary Social Inquiry Conference, Bursa, Turkey, 17 - 21 June 2012, pp.79-80

Books & Book Chapters

İş Sağlığı ve Güvenliği

in: SOSYAL POLİTİKA, Aysen Tokol - Yusuf Alper, Editor, Dora, Bursa, pp.252-288, 2019

İş Sağlığı ve Güvenliği

in: Sosyal Politika, Tokol Aysen, Alper Yusuf, Editor, Dora, Bursa, pp.255-290, 2018

İŞ HUKUKU

in: İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU, , Editor, Dora, Bursa, pp.3-187, 2018

İŞ HUKUKU

in: İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU, , Editor, DORA, Bursa, pp.1-157, 2017

İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku

in: Sendikacılık Akademisi, Prof.Dr. Alper Yusuf, Editor, TÜRK-İŞ, Ankara, pp.227-242, 2016

iş hukuku

in: İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku, , Editor, Dora, Bursa, pp.1-158, 2016

İş Sağlığı ve Güvenliği

in: Sosyal Politika, Prof.Dr. Yusuf Alper Prof. Dr. Aysen Tokol, Editor, Dora, Bursa, pp.247-283, 2016

Sosyal Sigortalar Hukuku

in: İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, , Editor, DORA, Bursa, pp.154-274, 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

in: SOSYAL POLİTİKA, ALPER YUSUF, TOKOL AYSEN, Editor, Dora, Bursa, pp.210-235, 2014

Küreselleşme ve Değişen Endüstri İlişkileri

in: Prof Dr Nurhan Akçaylı ya Armağan, , Editor, Alfa, Bursa, pp.207-251, 2000