Education Information

Education Information

 • 2013 - 2017 Dental Specialty

  Ankara University, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü, Turkey

 • 2007 - 2012 Undergraduate

  Ankara University, Diş Hekimliği Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2017 Dental Specialty

  Atrofik mandibulada 'All-on-Four' konsepti ile alternatif tedavi protokollerinin sonlu elemanlar stres analizi yöntemi ile karşılaştırılması

  Ankara University, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü