Education Information

Education Information

 • 2013 - 2020 Doctorate

  Bursa Uludağ University, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI, Turkey

 • 2010 - 2013 Postgraduate

  Bursa Uludağ University, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI, Turkey

 • 2006 - 2010 Undergraduate

  Eskisehir Osmangazi University, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2020 Doctorate

  SÖZCÜKSEL VE SÖZDİZİMSEL TABANLI BİR DİLBİLİMSEL ÜSLUP İNCELEMESİ: ZÜLFÜ LİVANELİ'NİN "SON ADA" ROMANI ÖRNEĞİYLE

  Bursa Uludağ University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

 • 2013 Postgraduate

  GREK HARFLİ TÜRKÇE BİR METİN: HEKAYE-İ ŞAH İSMAİL VE GÜLÜZAR HANUM (ÇEVRİYAZILI METİN, DİL İNCELEMESİ, SÖZLÜK)

  Bursa Uludağ University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2022Taslak Ders Kitabı İnceleme ve Değerlendirme Eğitimi

  Education Management and Planning , Milli Eğitim Bakanlığı