Education Information

Education Information

 • 1993 - 1996 Doctorate

  Balikesir University, Instıtute Of Socıal Scıences, Türk Dili Ve Edebiyatı Eğitimi (Dr), Turkey

 • 1987 - 1989 Postgraduate

  Bursa Uludağ University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Türk Dili Ve Edebiyatı (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1982 - 1986 Undergraduate

  Balikesir University, Necatibey Faculty Of Educatıon, Department Of Turkısh Language And Lıterature, Turkey

Dissertations

 • 1996 Doctorate

  Bursa ili törensel gelenek ve görenekleri üzerine karşılaştırmalı bir araştırma

  Balikesir University, Instıtute Of Socıal Scıences, Türk Dili ve Edebiyatı

 • 1989 Postgraduate

  Görükle Köyü halkbilimi ürünleri üzerine bir araştırma

  Bursa Uludağ University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English