Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

İntörn Hemşirelik Öğrencilerinin Koronavirüs (COVİD-19) Korkusunun Aşı Karşıtlığına Etkisinin İncelenmesi

The Journal of Turkish Family Physician, vol.12, no.4, pp.179-191, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Covid-19 Salgınıyla Mücadele: Yoğun Bakım Hemşireliği Meslek ve Kişisel Etik Perspektifi

Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, vol.24, pp.73-80, 2020 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Investigation of relationship between entrepreneurship and individual innovativeness in nurse academicians

International Journal of Caring Sciences, vol.11, no.3, pp.1812-1821, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hemşirelik bakımında tekstil teknolojisi kullanım alanları ve Hemşirenin sorumlulukları

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.21, no.3, pp.218-223, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bir devlet hastanesinde çalışan hemşirelerde bel ağrısına bağlı fonksiyonel yetersizlik ve ilişkili faktörler

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF NURSING RESEARCHES, vol.0, no.12, pp.61-81, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

18. yy’dan günümüze Türkiye ve Amerika’da Askeri Hemşireliğin Tarihsel Gelişimi

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.6, no.4, pp.268-274, 2017 (Other Refereed National Journals)

Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Profesyonel Tutumlarının İncelenmesi

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ, vol.32, no.3, pp.65-74, 2016 (Other Refereed National Journals)

Bir Üniversitedeki Hemşirelik ve Beden Eğitimi Öğrencilerinin Yaşlılara Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.31, no.3, pp.68-80, 2015 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Experiences and Psychosocial Problems of Intensive Care Workers During The Covid-19 Pandemic

BEYKENT 3RD INTERNATIONAL HEALTH SCIENCES RESEARCH DAYS CONGRESS, İstanbul, Turkey, 24 September 2021, pp.65 Sustainable Development

Göçmen Gebe Kadınların Karşılaştıkları Sağlık Sorunlarının İncelenmesi

. Uluslararası Kadın Kongresi Güçlendirilmek Yerine Güçlenmek ve İlerlemek, İzmir, Turkey, 4 - 05 October 2018 Sustainable Development

Türkiye’de Kadın Girişimciliği İle İlgili Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

2. Uluslararası Kadın Kongresi Güçlendirilmek Yerine Güçlenmek ve İlerlemek, İzmir, Turkey, 4 - 05 October 2018

Neden bireyler balneoterapiyi seçer ve bu tür tedaviden faydalanır?

1.ULUSLARARASI 5.ULUSAL HEMġĠRELĠKTE GÜNCEL YAKLAġIMLAR KONGRESĠ, Sakarya, Turkey, 15 - 17 November 2018

Akademisyen hemşirelerde girişimcilik ve bireysel yenilikçilik arasındaki ilişkilerin incelenmesi

1.ULUSLARARASI 5.ULUSAL HEMġĠRELĠKTE GÜNCEL YAKLAġIMLAR KONGRESĠ, Sakarya, Turkey, 15 - 17 November 2018

Akademisyen hemşirelerin etik karar verme düzeyi

V. International Multidisciplinary Congress of Eurasia (IMCOFE), Barcelona, Spain, 24 - 26 August 2018

İnkontinans Yönetiminde Kullanılan Tek Kullanımlık Diaperin Tarihsel Gelişimi

1. Uluslararası 3. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi Geleneksellikten Profesyonelliğe, İzmir, Turkey, 18 - 21 September 2018

Geçmişten Günümüze Çiçek Hastalığı Ve Aşısı

1. Uluslararası 3. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi Geleneksellikten Profesyonelliğe, İzmir, Turkey, 18 - 21 September 2018 Sustainable Development

“Mavi Sularda Hemşirelik: Hastane Gemiler

1. Uluslararası 3. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi Geleneksellikten Profesyonelliğe, İzmir, Turkey, 18 - 21 September 2018

Yaşlılıkta Konuşma Ve Dil Terapisi

2. Uluslararsı 11. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu, İzmir, Turkey, 21 - 22 March 2018

Ekonomik İstismarın Yaşlı Boyutu

II. Uluslararası 11. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu, İzmir, Turkey, 21 - 22 March 2018

Yaşlılar İçin Giyilebilir İzleme Teknolojileri

II. Uluslararası 11. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu, İzmir, Turkey, 21 - 22 March 2018

Yaşlılarda Ölüm Anksiyetesi ve Hemşirelik Bakımı

II. Uluslararası 11. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu, İzmir, Turkey, 21 - 22 March 2018

İleri Yaş Ayak Sağlığı

II. Uluslararası 11. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu, İzmir, Turkey, 21 - 22 March 2018

Case Report: Ethıcal Obstacles Faced When Developıng A Care Product,

Uluslararası Hemşirelik Uygulamalarında Etik Kongresi, İzmir, Turkey, 11 - 12 September 2017

Low Back Paın And Related Factors In Nurses Workıng In A State Hospıtal

23rd World Nursing and Healthcare Conference, Berlin, Germany, 10 - 12 July 2017, vol.6

Bir Olgu: İstismara Uğrayan Yaşlı Ve Huzurevi Yaşamı

Bir Olgu: İstismara Uğrayan Yaşlı Ve Huzurevi Yaşamı, İzmir, Turkey, 11 - 13 May 2017, pp.98

Yaşlılıkta Presbiakuzi Ve İşitsel Rehabilitasyon

Uluslararası İzmir Keyifli Yaş Alma Fuarı ve Kongresi, İzmir, Turkey, 11 - 13 May 2017, pp.85

Sosyal Medya Gözüyle: Yaşlı İstismarı

Uluslararası İzmir Keyifli Yaş Alma Fuarı ve Kongresi, İzmir, Turkey, 11 - 13 May 2017, pp.68

Measuring Oxygen Saturatiın With Pulse Oxımetry

I. Uluslararası IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, İzmir, Turkey, 13 - 16 April 2017

Investıgatıon Of The Effıcacy Of Aromatherapy İn Dıalysıs Patıents Wıth Uremıc Itchıng

I. Uluslararası IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, ÖHDER, İzmir, Turkey, 13 - 16 April 2017

Yaşlı bireylerde üriner ve fekal inkontinans

1. Uluslararası 10. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu, 22 - 23 March 2017

Dokunan eller, mutlu yaşlılar

1. Uluslararası 10. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu, 22 - 23 March 2017

Anımsama Terapisi ve Yaşlılar

I. ULUSLARARASI 10. ULUSAL İZMİR İLERİ YAŞ SEMPOZYUMU, İzmir, Turkey, 22 - 23 March 2017, pp.121

Yaşlılıkta Balneoterapi Yararlı mıdır?

Uluslararası 10. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu, İzmir, Turkey, 22 - 23 March 2017, pp.135

Yaşlılarda İnkontinansa Bağlı Perineal Dermatit

I. Uluslararası 10. Ulusal İleri Yaş Sempozyumu, İzmir, Turkey, 22 - 23 March 2017, pp.116

Klinik Uygulamalarda Hemşirelik Bilişim Sistemleri

IV. Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar ve Sorunlar Kongresi, İzmir, Turkey, 16 - 18 November 2016

Hemşirelik Bakımında Tekstil Teknolojisi Ve Uygulama Alanları

IV. Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar ve Sorunlar Kongresi, İzmir, Turkey, 16 - 18 November 2016

Examination of professional attitudes of nurses employee at a university hospital

6TH. World Nursing And Healthcare Conference, London, Canada, 15 - 17 August 2016

Yara Tedavisinde Kullanılan Geleneksel Uygulamalar Nelerdir

III. ULUSLARARASI KATILIMLI KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK KONGRESİ, Çanakkale, Turkey, 21 - 23 May 2015

An Investigation of The Opinions of Newly Graduated Students about Bachelor s Degree Education

“XTH European Conference of Nurse Educators - Nursing Education and Nursing Care: Which Future?”, Nancy, France, 25 - 26 September 2014

Books & Book Chapters

Covid-19 Vaccination Hesitancy and Refusal

in: Current Approaches in Health Sciences II, Dikmen Yurdanur, Yılmaz Dilek, Editor, Berikan Yayın Evi, Ankara, pp.65-80, 2022

The Importance of Warmed Intravenous Fluids in Inadvertent Perioperative Hypothermia

in: Current Approaches in Health Sciences, Dikmen Yurdanur, Yılmaz Dilek, Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.59-72, 2021

Perioperatif Hemşirelik

in: 500 SORU & YANIT HEMŞİRELİK ESASLARI, Akın Esra, Editor, ÇUKUROVA NOBEL TIP KİTABEVİ, pp.253-260, 2021