Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Orman Köylerinde Tarımsal Faaliyette Bulunan Aile İşletmelerininSosyo-Ekonomik Yapısı

Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 30 - 31 October 2014, pp.120-125 Sustainable Development

A Comparative Evaluation of CHROMagar MRSA II and E-test Results for Detection of Methicillin Resistance in Food Isolates of S. aureus

2. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, İzmir, Turkey, 2 - 05 April 2018, vol.1, pp.420

Organik zeytin Yetiştiriciliğine Karar VermedeEtkili Olan Faktörler: Gökçeada Örneği

GAP VII. Tarım Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 28 April - 01 May 2015, vol.7, pp.121-127

Türkiye’xxde Buğday Üretiminin İstikrarsızlık Analizi

GAP VII. Tarım Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 28 April - 01 May 2015, vol.7, pp.200

Küçük Aile İşletmelerinde Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştirme ve Pazarlama Olanakları

Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 30 - 31 October 2014, vol.1, pp.12-15

Küçük Aile İŞletmelerinde İpekböceği Yetiştiriciliğinin Ekonomik Değerlendirilmesi

Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 30 - 31 October 2014, vol.1, pp.446-449

Orman Köylerinde Tarımsal Faaliyete Bulunan Aile İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı

Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 30 - 31 October 2014, vol.1, pp.120-125 Sustainable Development

Kırsalda Yer Alan Meslek Yüksekokullarına Bakış: Keles Örneği

11. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Samsun, Turkey, 3 - 05 September 2014, vol.11, pp.322-325

Metrics

Publication

13

Citation (WoS)

10

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

12

H-Index (Scopus)

2

Project

1
UN Sustainable Development Goals