Education Information

Education Information

 • 2004 - 2010 Post Doctorate of Medicine

  Bursa Uludağ University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey

 • 1998 - 2003 Undergraduate

  Diğer (Kurumlar,hastaneler Vb.), Hastaneler, İzmir Dr.Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Turkey

 • 1992 - 1998 Expertise In Medicine

  Firat University, School Of Medıcıne, Turkey

Dissertations

 • 2010 Post Doctorate of Medicine

  Neonatal sepsisli vakalarda mannan bağlayıcı lektin (MBL) serum düzeyinin ve MBL gen polimorfizminin sıklığının araştırılması

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English