Education Information

Education Information

 • 2014 - 2020 Doctorate

  Bursa Uludağ University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İşletme (Dr), Turkey

 • 2008 - 2019 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Economıcs, Department Of Publıc Admınıstratıon, Turkey

 • 2008 - 2011 Postgraduate

  Beykent University, Instıtute Of Socıal Scıences, Hastane Ve Sağlık Kurumları Yönetimi (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2003 - 2008 Doctorate

  Marmara University, Institute Of Health Sciences, İç Hastalıkları Hemşireliği (Dr), Turkey

 • 2000 - 2003 Postgraduate

  Marmara University, Institute Of Health Sciences, İç Hastalıkları Hemşireliği (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1992 - 1996 Undergraduate

  Istanbul University, Florence Nıghtıngale Hemşirelik Yüksekokulu, Florance Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Pr., Turkey