Publications & Works

Articles Published in Other Journals

EBÛ İSHÂK MÜZEBBİD EL-MEDÎNÎ’NİN MİZAHINDA ÖNE ÇIKAN TEMALAR VEKARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (dergİabant), vol.8, no.1, pp.170-201, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

EŞ-ŞEYH İBRAHİM EL-YÂZİCÎ’NİN ARAP DİLİNE KATKILARI

Bilimname, vol.2019, no.38, pp.83-101, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

ES-SEIKH IBRAHIM AL-YAZIJI'S CONTRIBUTIONS TO ARABIC LANGUAGE

BILIMNAME, vol.38, no.2, pp.83-101, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Literary Influences of Gibran Khalil Gibran

International Journal of Bussines and Social Science, vol.6, no.3, pp.148-154, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Taghlib in Arabic Language

International Journal of Humanities and Social Science, vol.5, no.3, pp.45-56, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

SAHABE NESLİNİN YETKİN MİZAH USTASI: İBN EBÛ ‘ATÎK

Bilimname, vol.2012, no.1, pp.159-188, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Arapça Öğrenme Moti̇vasyonunu Artiran Farkli Bi̇r Yöntem: Klasi̇k ve Modern LügazKültüründen Yararlanma

USVES (Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu), İstanbul, Turkey, 22 - 23 February 2020, pp.247-248

Gramer ve Mizahın Kavşak Noktası: Klasik Arap Edebiyatında LinguistikNükteler

4th International EMI Entrepreneurship Social Sciences Congress, İstanbul, Turkey, 29 - 30 November 2019, pp.655-663

Books & Book Chapters

Konuşturan Arapça

Emin Yayınları, Bursa, 2017

Fotoğrafik Arapça

EMİN YAYINLARI, Bursa, 2016

Arapça da Bağlaçlar

Ragbet Yayınları, Bursa, 2000