Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Trend Analysis of Reference Crop Evapotranspiration in Niğde Province

6th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress, Kütahya, Turkey, 7 - 09 October 2022, pp.759-764

AYÇİÇEĞİ BİTKİSİNDE BİTKİ SU STRESİ İNDEKSİ (CWSI) İLE TANE VERİMİ VE DİĞER PARAMETRELER ARASINDAKİ KORELASYONUN BELİRLENMES

International Congress on Agriculture in Alanya, Agriculture in the World (ICAAW2021), 29-31 October 2021, Alanya-Turkey, ANTALYA/Alanya, Turkey, 29 October 2021

Türkiye'deki Mısır (Zea mays) Yetiştiriciliğinde Sulamanın Kalite ve Verim Üzerine Etkisi

Adıyaman Uluslararası Fen ve Uygulamalı Bilimler Kongresi, Adıyaman, Turkey, 13 - 14 July 2021, vol.1, pp.36-43

Adsorption of Malachite Green Onto Nigella sativa Pulp

3rd International Mediterranean Sciences and Engineering Congress, 24 October 2018

Books & Book Chapters

Arazi Toplulaştırmasının Önemi ve Sağladığı Faydalar

in: Ziraat,OrmanveSuÜrünleriAlanındaYeniTrendler, Ersoy Nilda, Editor, Duvar Yayınları, Ankara, pp.317-327, 2022

Tarımda Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Uygulamları

in: Sürdürülebilirlik için Gıda, Çevre, Tarımsal Ormancılık ve Tarımda Yeni Araştırmalar, Bellitürk Korkmaz, Baran Mehmet Fırat, Çelik Ahmet, Editor, İksad, Ankara, pp.87-126, 2021 Sustainable Development

Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Tarım Alanında Uygulanma Olanakları

in: Değişen Bir Dünyada Sürdülebilir Tarım Yönetimi, Mehmet Fırat Baran, Korkmaz Bellitürk, Ahmet Çelik, Editor, İksad, pp.308-340, 2021 Sustainable Development