Eğitim Bilgileri


Yaptığı Tezler


Araştırma Alanları


Tarımsal Yapılar ve Sulama

Akademik Unvanlar / Görevler


Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler


Kitap & Kitap Bölümleri


Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar


Desteklenen Projeler


Metrikler