Achievements & Reputation

Publication

319

Citation (WoS)

2477

Citation (Scopus)

2749

H-Index (WoS)

26

H-Index (Scopus)

28

Congress and Symposium Activities

 • 26 October 2022 - 30 October 2022 37. ANKEM Akılcı Antibiyotik Kullanımı Kongresi

  Invited Speaker

  Antalya, Turkey

 • 12 October 2022 - 12 October 2022 Türk Yoğun Bakım Uzmanları Derneği Webinar

  Invited Speaker

  Ankara, Turkey

 • 20 September 2022 - 20 September 2022 Bursa Tabip Odası STE

  Invited Speaker

  Bursa, Turkey

 • 23 March 2022 - 27 March 2022 İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı 2022Sustainable Development

  Session Moderator

  Ankara, Turkey

 • 17 March 2022 - 20 March 2022 21. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi

  Session Moderator

  Antalya, Turkey

 • 17 March 2022 - 20 March 2022 21. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi

  Invited Speaker

  Antalya, Turkey

 • 17 March 2022 - 20 March 2022 21. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi

  Invited Speaker

  Antalya, Turkey

 • 09 March 2022 - 12 March 2022 KLİMİK 2022

  Session Moderator

  Antalya, Turkey

 • 09 March 2022 - 12 March 2022 KLİMİK 2022

  Session Moderator

  Antalya, Turkey

 • 09 March 2022 - 12 March 2022 KLİMİK 2022

  Panelists

  Antalya, Turkey

 • 03 March 2022 - 06 March 2022 18. Uludağ İç Hastalıkları KongresiSustainable Development

  Session Moderator

  Bursa, Turkey

 • 03 March 2022 - 06 March 2022 18. Uludağ İç Hastalıkları Kongresi

  Invited Speaker

  Bursa, Turkey

 • 16 February 2022 - 16 February 2022 Bursa Uludağ Üniv. Tıp Fak. Dermatoloji AD Seminer ProgramıSustainable Development

  Invited Speaker

  Bursa, Turkey

 • 12 February 2022 - 12 February 2022 KLİMİK ADÇG Webinar

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 15 January 2022 - 15 January 2022 KLİMİK HIV/AIDS KursuSustainable Development

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 18 November 2021 - 21 November 2021 Ulusal HIV/AIDS KongresiSustainable Development

  Session Moderator

  Antalya, Turkey

 • 27 October 2021 - 31 October 2021 36. ANKEM Kongresi

  Invited Speaker

  Muğla, Turkey

 • 27 October 2021 - 31 October 2021 36. ANKEM Kongresi

  Session Moderator

  Muğla, Turkey

 • 12 October 2021 - 12 October 2021 KLİMİK WEBİNAR

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 06 October 2021 - 10 October 2021 HIV/AIDS Asistan OkuluSustainable Development

  Invited Speaker

  Ankara, Turkey

 • 10 September 2021 - 12 September 2021 KLİMİK COVID-19 SimpozyumuSustainable Development

  Session Moderator

  İstanbul, Turkey

 • 10 September 2021 - 12 September 2021 Olgularla İnflamasyon Multidisipliner Yaklaşım 2021

  Panelists

  Kocaeli, Turkey

 • 10 September 2021 - 12 September 2021 Olgularla İnflamasyon Multidisipliner Yaklaşım 2021

  Invited Speaker

  Kocaeli, Turkey

 • 01 September 2021 - 04 September 2021 European Congress of ImmunologySustainable Development

  Session Moderator

  Belgrade, Serbia

 • 26 May 2021 - 30 May 2021 KLİMİK 2021

  Invited Speaker

  Antalya, Turkey

 • 26 May 2021 - 30 May 2021 KLİMİK 2021

  Panelists

  Antalya, Turkey

 • 05 March 2021 - 07 March 2021 17. Uludağ İç Hastalıkları Kış KongresiSustainable Development

  Invited Speaker

  Bursa, Turkey

 • 09 February 2021 - 09 February 2021 KLİMİK WEBİNARSustainable Development

  Session Moderator

  İstanbul, Turkey

 • 20 November 2020 - 20 November 2020 5. AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI VE FARKINDALIK SEMPOZYUMU- T.C. Sağlık Bakanlığı

  Invited Speaker

  Ankara, Turkey

 • 27 May 2020 - 31 May 2020 35. ANKEM Kongresi

  Session Moderator

  Antalya, Turkey

 • 27 May 2020 - 31 May 2020 35. ANKEM Kongresi

  Invited Speaker

  Antalya, Turkey

 • 13 September 2019 - 13 September 2019 Türk Yoğun Bakım Derneği 7 Bölge Sepsis Toplantıları

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

Awards

 • March 2023 poster bildiri birincilik/Karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae izolatlarında fenotipik ve moleküler yöntemle karbapenemaz enzimlerinin değerlendirilmesi

  Klimik

 • November 2022 SÖZEL BİLDİRİ BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ;Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesi, Hematoloji ve Onkoloji Kliniklerinde Perianal Sürüntü Örneklerinde Karbapenem Dirençli Klebsiella pneumoniae ve Escherichia coli Sürveyansı

  Hastane İnfeksiyonları Kongresi 2022

 • March 2022 Analysis of an epidemic caused by Stenotrophomonas maltophilia

  Klimik 2022 Türk Klinik Mikrobiyoloji Ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği

 • September 2020 En İyi Poster Bildiri Ödülü, COVID19 enfeksiyonlarında Regülatör B (Breg) hücrelerinin ve B hücre bitkinliğinin (exhaustion) rolünün değerlendirilmesiSustainable Development

  25. Ulusal İmmünoloji Kongresi

 • March 2016 Prof Dr. Enver Tali Çetin Ödülü, Alterations of serum cytokine levels and their relation with inflamatory markers in candidemia

  Klimik 2016, 30. Yıl Kurultayı

 • March 2015 Poster Bildiri 1.lik ödülü, Brusellozda, kronikleşmeye gidişte rol oynayan İmmünolojik faktörlerin periferik kan mononükleer hücrelerinde mRNA ve miRNA array ile araştırılması

  Xvıı. Türk Klinik Mikrobiyoloji Ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi,

 • March 2013 Poster Bildiri 3.lük Ödülü, Toplum kökenli sepsis, ağır sepsis, ve septik şok olgularında sFas ve sFasL düzeylerinin araştırılması

  Klimik Xvı. Türk Klinik Mikrobiyoloji Ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi