Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Searching of Pregnancy Rate in Repeat Breeder Cows by Embryo Transfer Practices

JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES-TARIM BILIMLERI DERGISI, vol.27, no.4, pp.436-440, 2021 (SCI-Expanded) identifier identifier

Effect of freezing rate on goat sperm morphology and DNA integrity

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, vol.39, no.1, pp.110-114, 2015 (SCI-Expanded) identifier identifier

Repeated superovulation treatments in Kivircik ewes during breeding and nonbreeding seasons

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, vol.38, no.5, pp.480-484, 2014 (SCI-Expanded) identifier identifier

Effect of freezing rate on acrosome and chromatin integrity in ram semen

ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.58, no.4, pp.267-272, 2011 (SCI-Expanded) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Adana ilinde sütçü sığırlarda in vivo embriyo üretimi ve transferine yönelik çalışmalar.

1. Uluslararası Çiftlik Hayvanları Hekimliği Kongresi, Fethiye, Turkey, 14 - 17 April 2019

SEMEN AND REPRODUCTIVE PROFILES OF CLONED ANATOLIAN GREY CATTLE

41st Annual Conference of the IETS, Versailles, France, 10 - 13 January 2015, vol.27, pp.103

Kıvırcık ırkı koyunlarda sezon içi ve dışı dönemde süperovulasyon uygulamaları

VII. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 04 July 2013, vol.38, pp.480-484

The effects of Nonyphenol on gamete phsiology in bovine

3rd International Congress on molecular Biology and Biotechnology, Sarajevo-Bosnia Herzegovina, 2 - 06 June 2014

Boz ırk klon düvelerin üreme kabiliyeti üzerine çalışmalar

VII. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi, Kars, Turkey, 1 - 04 July 2013

Kıvırcık Irkı Koyunlarda Sezon İçi ve Sezon Dışı Süperovulasyon Uygulamaları

VII. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi, Turkey, 1 - 04 July 2013

Dondurma Hızının Teke Spermasının Morfolojisi ve DNA Bütünlüğü Üzerine Etkisi. 84-85

VII. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi (uluslararası katılımlı), Turkey, 1 - 04 July 2013, pp.84-85

Boz Irk Klon Düvelerin Üreme Kabiliyeti Üzerine Çalışmalar

VII. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi, Turkey, 1 - 04 July 2013

Koç spermasında dondurma hızının eritme sonrası akrozom ve kromatin bütünlüğü üzerine etkisi

IV. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 28 October 2007, vol.58, pp.267-272

Boz ineklerde iki farklı süperovulasyon uygulamasının karşılaştırılması

VI.Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 May 2011

Liyofilize koç sperması kullanılarak intrastoplazmik sperm enjeksiyonu yöntemi ile in vitro embriyo üretimi

VI.ULUSLARARASI KATILIMLI REPRODÜKSİYON VE SUNİ TOHUMLAMA BİLİM KONGRESİ, Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2011

Boz İneklerde İki Farklı Süperovulasyon Uygulamasının Karşılaştırılması

6. ULUSAL REPRODÜKSİYON VE SUNİ TOHUMLAMA BİLİM KONGRESİ, Turkey, 18 - 22 May 2011

İn vitro olgunlaştırma medyumunda fötal buzağı serumu yerine iki farklı sentetik serumun kullanılması

VI. Uluslararası katılımlı Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi, Bursa, Turkey, 18 - 22 May 2011, vol.29, pp.51-56

Farklı kriyoprotektif maddelerinin koç spermasının morfolojisi ve DNA bütünlüğü üzerine etkisi.

X. National Histology and Embryology Congress (with international participiants), Manisa/İzmir, İzmir, Turkey, 20 May 2010, pp.129

Kıvırcık ırkı koyunlarda sezon içi ve sezon dışı süperovulasyon uygulamaları

V. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi, Elazığ, Turkey, 1 - 04 October 2009

Histopathological investigation of endometrium in repeat breeder cows

19th Meething of the European Society of Veterinary Pathology, Greece, 25 - 28 September 2001

Books & Book Chapters

Embriyo Transferi

in: Koyun ve Keçi Hekimliği, Yarsan Ender, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.825-842, 2021

Dünya ve Türkiye’de Embriyo Üretimi ve Transferinin Dünü, Bugünü ve Geleceği

in: Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Doğum ve Jinekoloji Hayvanlarda Embriyo Transferi ve Diğer Yardımcı Üreme Teknolojilerinin Kullanımı, Hüseyin Erdem, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.1-7, 2021

Reprodüksyonun Yönetimi

in: Doğum Bilgisi ve Suni Tohumlama, Prof.Dr.M.Kemal SOYLU, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.162-185, 2014

Spermanın Saklanması ve Eritilmesi

in: Doğum Bilgisi ve Suni Tohumlama, M.Kemal SOYLU, Editor, Anadolu Üniversitesi, pp.40-59, 2014

Fertilite ve İnfertilite

in: Doğum Bilgisi ve Suni Tohumlama, Prof.Dr.M.Kemal SOYLU, Editor, Anadolu Ünviniversitesi, pp.138160, 2014

Spermanın Alınması ve Muayenesi

in: Doğum Bilgisi ve Suni Tohumlama, Prof.Dr.M.Kemal SOYLU, Editor, Anadolu Üniversitesi, pp.18-38, 2014

Spermanın Alınması ve Muayenesi

in: Doğum Bilgisi ve Suni Tohumlama, Prof.Dr.M.Kemal SOYLU, Editor, Acık Öğretim Fakültesi Yayını No: 1391, pp.20-37, 2011

Spermanın Saklanması ve Eritilmesi

in: Doğum Bilgisi ve Suni Tohumlama, Prof.Dr.M.Kemal SOYLU, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, pp.38-54, 2011