Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Glioblastoma multiforme tanılı olgularımızda sağkalım ve prognostik faktörler

14. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 26-30 Kasım 2021, Antalya, Türkiye, Bildiri özetleri kitabı, PS-165, S: 157-158, Turkey, 26 - 30 November 2021, pp.157-158