Education Information

Education Information

 • 1987 - 1992 Doctorate

  Bursa Uludağ University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Turkey

 • 1984 - 1987 Postgraduate

  Ege University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyoloji (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1979 - 1983 Undergraduate

  Ege University, Faculty Of Science, Biyoloji Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 1992 Doctorate

  Uludağ Alpin Zonu Bazı Bitki Topluluklarında Besin Maddesi Dolaşımı ve Verimlilik Üzerinde Araştırmalar

  Bursa Uludağ University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji

 • 1986 Postgraduate

  Linear Alkilbenzen Sodyum Sülfonatın Paramecium sp. Üzerine Etkileri

  Ege University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Temel Tıp Bilimleri

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English