Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Uluslararası Hukukta Tanımama ve Güncel Sorunlar

Uluslararası Akdeniz Hukuk Kongresi, 4 - 06 July 2022

Deniz Seviyesinde Yükselmenin Devlet Olmaya (Statehood) Etkilerine İlişkin Değerlendirme

Uluslararası Hukukun Güncel Sorunları Konferansı, Turkey, 23 - 24 September 2021

KARA DENİZE HÜKMEDER İLKESİ: ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU VE EGEMENLİK

Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Günleri, Bursa, Turkey, 26 May 2021

Reservations to International Human Rights Treaties

International Law and Domestic Policies Conference, 30 - 31 October 2015

Books & Book Chapters

Uluslararası Hukukta Kişilik

On İki Levha Yayıncılık, 2020

Güvenlik Konseyi’nin Yetkilerinin Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi’xxnin Kurulması Özelinde Değerlendirilmesi

in: Prof. Dr. Mehmet Genç’e Armağan, Reçber Kamuran, Özdal Barış, Özgenç Zeynep, Editor, Dora Basım-Yayın Dağıtım, pp.231-253, 2016

Metrics

Publication

12

Open Access

1