Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Laser type effects on repair bond strength of ormocers and nanoceramic based composites

JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.32, no.20, pp.2204-2219, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Effect of various teas on color stability of resin composites

AMERICAN JOURNAL OF DENTISTRY, vol.30, no.6, pp.323-328, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Kavite dezenfektanlarının antibakteriyel özellikleri bağlanma dayanımı ve mikrosızıntı üzerine etkileri derleme

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.6, pp.66-75, 2012 (Other Refereed National Journals)

Radiopacity evaluation of composite restorative resins and bonding agents using digital and film x ray systems

European Journal of Dentistry, vol.6, no.2, pp.115-122, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

DİŞ HEKİMLERİNİN MEVCUT RESTORASYONLARIN TAMİRİ YA DA DEĞİŞİMİ HAKKINDAKİ KARARLARININ PROJEKTİF ANKET İLE BELİRLENMESİ

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi, Turkey, 25 November 2021, pp.478-480

Farklı adeziv materyallerin kompozit-kompozit tamir bağlanma dayanımına etkileri

2. Uluslararası Meandros Diş Hekimliği Kongresi, Aydın, Turkey, 22 - 24 November 2019

Farklı Kompozit Rezinlerin Ph Ve Termal Siklus Sonrası Tamir Edilebilirliği

TDB 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2019

DİREKT KOMPOZİT RESTORASYONLARLA ESTETİK SORUNLARA ÇÖZÜM: 2 VAKA SUNUMU

INTERNATIONAL MEANDROS DENTAL CONGRESS, Aydın, Turkey, 23 - 25 November 2018

Rehabilitation of Anterior Teeth Report Of Two Cases

19. Uluslararası Estetik Dişhekimliği Kongresi, 2 - 04 October 2015

Effect of Herbal Teas on Color Stability of Resin Composites

2012 FDI Annual World Dental Congress, 29 August - 01 September 2012

The Effect of Mouthrinses on Surface Roughness of Composite Resins

The 16th Congress of the Balkan Stomatological Society (2011 BASS KONGRESİ), 28 April - 01 May 2011

The Secondary Caries Visibility Associated with Two Different Adhesive Systems

The 15th Congress of the Balkan Stomatological Society (2010 BASS KONGRESİ), 22 - 25 April 2010

Ozonun Antibakteriyal Etkinliğinin Kavite Dezenfektanlarıyla Karşılaştırılması

11. EDAD Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 24 - 26 April 2009