Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Ölüm Sigortasından Bağlanan Aylıkların Kız Çocuklarının İşgücü Katılımına ve İstihdama Etkileri

SIYASET EKONOMI VE YÖNETIM ARAŞTIRMALARI DERGISI, vol.3, no.0, pp.335-350, 2015 (AHCI)