Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Suriye İç Savaşı’nda PYD’nin Aktörleşmesinin Başlıca Nedenleri

Bilge Strateji, vol.9, no.16, pp.33-67, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Rus Yayılmacılığı ve Slavofil Düşüncenin Tarihsel Gelişimi

Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.8, pp.25-49, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bilimsel Gelişme Tarihi Açısından Karşılaştırmalı Dış Politika Analizi: ”Birinci Nesil” Çalışmalar

Uluslararası Hukuk ve Politika, vol.5, no.18, pp.1-38, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

”Definition and Management of International Crises”

Perceptions: Journal of International Affairs, vol.13, pp.1-49, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Günümüzde Uluslararası Güvenlik Stratejileri:Kavramsal Çerçeve ve Uygulama

GAZI AKADEMIK BAKIS-GAZI ACADEMIC VIEW, vol.2, no.3, pp.1-42, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Makedonya Cumhuriyeti’xxnde Arnavut Azınlık Sorunu

Gazi İİBF Dergisi, vol.7, no.3, pp.217-239, 2006 (Other Refereed National Journals)

AN ANALYSIS OF TURKISH-AMERICAN RELATIONS FROM 1945 TO 2004: INITIATIVES AND REACTIONS IN TURKISH FOREIGN POLICY

Alternatives: Turkish Journal of International Relations, vol.4, no.3, pp.21-52, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SURİYE KRİZİ BAĞLAMINDA 2019 YILINDA TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİNİN ANALİZİ

Ardahan II. Uluslararası İlişkiler Sempozyumu, Ardahan, Turkey, 12 - 14 December 2019

SURİYE’NİN KUZEYİNDE TÜRKİYE’NİN ‘TAMPON ve GÜVENLİ BÖLGE’ YAKLAŞIMLARI

11.Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi, Bursa, Turkey, 14 - 15 October 2019

TÜRKIYE’YI AVRASYA EKSENİNE İTEN TEMEL FAKTÖR: ORTADOĞU JEOPOLİTİĞİNDE ABDPOLİTİKALARI (2017-2018)

International Congress on Afro-Avrasian Research IV, Budapest, Hungary, 27 - 29 April 2018, pp.145-153

DİPLOMASİ İLE SAVAŞ ARASINDA İDLİB SORUNU VETÜRKİYE

Uluslararası X. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi, Bursa, Turkey, 8 - 10 October 2018, pp.651-661

SURİYE KRİZİ EKSENİNDE 2017 YILINDAKI ABD POLİTİKALARI VE TÜRK DIŞ POLITIKASI ÜZERINDEKI SOMUT ETKILERI

Uluslararası IX. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi, Bursa, Turkey, 23 - 24 October 2017, pp.117-118

New Parameters and Variables of Turkey’xxs Syrian Policy in the Context of Relations with the Trump’xxs US

International Congress on Turkish World Social Sciences Research, Tirane, Albania, 11 - 15 September 2017, pp.15-16

MAIN CAUSES OF TURKEY’xxS ORIENTATION TO THE EURASIAN FRONT IN THE SYRIACRISIS

International Congress on Afro-Eurasian Research II, Malaga, Spain, 17 - 20 April 2017, pp.40-41

PYD nin Suriye İç Savaşı nda Aktörleşmesinin Temel Nedenleri ve Türkiye 2011 2014

8. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi, Bursa, Turkey, 28 - 29 November 2016, vol.8, pp.3-4

Books & Book Chapters