Education Information

Education Information

  • 2012 - 2015 Postgraduate

    Yeditepe University, Faculty Of Fıne Arts, Ceramıcs) Department Plastıc Arts (Paıntıng, Sculpture And Ceramıcs), Turkey

  • 1997 - 2000 Undergraduate

    Gazi University, Mesleki Eğitim Fakültesi, Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Bölümü, Turkey

  • 1995 - 1997 Associate Degree

    Gazi University, Turkey