Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Early Warning Model With Statistical Analysis Procedures İn Turkish İnsurance Companies

African Journal Of Business Management, vol.4, no.5, pp.623-630, 2010 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License

Articles Published in Other Journals

MUHASEBE MESLEĞİNİN GELECEĞİ: ENDÜSTRİ 4. 0 BOYUTUNDAYAYINLANAN AKADEMİK ÇALIŞMALARIN İÇERİK ANALİZİ

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.36, no.1, pp.10-21, 2022 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Muhasebe Mesleğinin Geleceği Boyutunda Akademik YayınlarınBibliyometrik Analiz

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, vol.13, no.25, pp.562-579, 2021 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK GÖSTERGELERİ ÜZERİNDE ENTEGRE RAPORLAMANIN ETKİSİ: BİST ÇİMENTO ŞİRKETLERİNDE ANALİZ

Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute, no.46, pp.255-270, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Finans Merkezli Marka Değeri Ölçümü: Sigorta Şirketlerinin Hirose metodu İle Analizi

İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan kaynakları Dergisi , vol.22, no.3, pp.103-120, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Bağımsız Denetim Raporunda Kilit Denetim Konuları: BİSTSigorta Şirketlerinin 2017-2018 Yılları Analizi

Muhasebe ve Finasman Dergisi, vol.1, no.84, pp.49-64, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Türkiye’de Vergi Düzenlemeleri ve Muhasebe Standartları Açısından İnşaat Taahhüt İşletmelerinde Finansal Raporlama

Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.2, pp.135-151, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Olumlu Denetçi Görüşünün Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi: Borsa İstanbul Örneği

Akademik Bakış, vol.5, no.1, pp.630-639, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Financial Performance of Pension Companies Operating in Turkey with Topsis Analysis Method

International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, vol.5, no.1, pp.137-147, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

CLASSIFICATION AND VALUATION OF FINANCIAL ASSETS UNDER TMS 39: ISTANBUL STOCK EXCHANGE 100 INDEX COMPANIES’ APPLICATIONS

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi,, vol.10, no.21, pp.87-106, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Swot Analysis Of Private Pension System Under The Effect Of Macro Dynamics In Turkey

Muhasebe ve Finansman Dergisi, no.56, pp.155-174, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

BANK AUDITS AND RISK MANAGEMENT IN TURKEY

INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE STUDIES , vol.3, no.1, pp.239-250, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

A Study On The Fıtness Of Vocatıonal Schools To The Regıon Needs

Muhasebe ve Finansman , no.49, pp.24-36, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Audit and Oversight of Audit in terms of Commerce Law of Turkey

Business and Economics Research Journal, vol.2, no.1, pp.109-120, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Predıctıon The Fınancıal Success In Turkısh Insurance Companıes

Ankara Üniversitesi - Siyasal Bilgiler Fakültesi - SBF DERGİSİ, vol.62, no.4, pp.125-140, 2007 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

The Effects Of Sarbanes Oxley Act On Turkish Capital Markets

Accounting And Management Information Systems, no.18, pp.21-31, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

İŞLETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK

YÖNETİM VE EKONOMİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.8, no.2, pp.55-68, 2001 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR FİNANSAL PERFORMANS İÇİN MARKA DEĞERİ: TÜRK KATILIM BANKALARI UYGULAMASI

III. Uluslararası Hazar Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Baku, Azerbaijan, 7 - 09 January 2022, vol.1, no.1, pp.475-483 Creative Commons License

SİGORTA ŞİRKETLERİNİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORLARINDA KİLİT DENETİMKONULARI: 2018 YILI ANALİZİ

VI Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 29 September 2019, pp.28-37 Creative Commons License

Türkiye de 2005 2013 Yılları Arasında UFRS Konusunda Yapılan Akademik Çalışmalara İlişkin Bir Araştırma

II. Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu, Bursa, Turkey, 29 - 30 May 2014, vol.1, pp.466-484 Creative Commons License Sustainable Development

Developments In The Accounting Culture And Financial Reporting In Turkey During The Republican Era

2 nd Balkans And Mıddle East Countrıes Conference On Audıtıng And Accountıng Hıstory, İstanbul, Turkey, 15 - 18 September 2010, vol.3, pp.1915-1923 Creative Commons License

A Study on the Contribution of Vocational Education in Turkey to the Accounting Profession

2 nd Balkans And Mıddle East Countrıes Conference On Audıtıng And Accountıng Hıstory, İstanbul, Turkey, 15 - 18 September 2010, vol.3, pp.1981-1995 Creative Commons License

Books & Book Chapters

BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 701: KÜRESEL SİGORTA ŞİRKETLERİ VE BİST SİGORTA ŞİRKETLERİ DENETİM RAPORLARININ ANALİZİ

in: İktisadi ve İdari Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler-I, Mete Mustafa,Toptaş Aytaç, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.57-89, 2021 Creative Commons License

MUHASEBE DENETİMİNDE VOSVIEWER HARİTALAMA TEKNİĞİ

in: Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler-I, Ayşe Çatalcalı Ceylan,Gözde Sunal, Editor, Gece kitaplığı Yayın Evi, Ankara, pp.153-180, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

Finansal Fair Play Kriterlerinden Başa baş Kriteri: Borsa İstanbul'da İşlem Gören Dört Büyük Futbol Kulübünün Uyum Düzeylerinin Kısa ve Uzun Dönem Bağlamında İncelenmesi

in: Sporda Finansal, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar , İbrahim Yaşar Gök,faruk Dayı, Editor, Nobel Akademik yayıncılık, Ankara, pp.315-340, 2020 Creative Commons License

BOBİ FRS KAPSAMINDA TARIMSAL FAALİYETLER STANDARDI 7: BÜYÜKBAŞ CANLI VARLIKLARIN VE TAŞIYICI BİTKİLERİN TASLAK HESAP PLANIÇERÇEVESİNDE MUHASEBELEŞTİRMES

in: Göbekli Tepe’den Endüstri 4.0’a Sosyal Bilimlerde Güncel Yaklaşımşlar, Armağan Ramazan., Ercan Cuma., Tekin Ahmet.., KOç Özgür Emre, Editor, Ekin, Bursa, pp.51-76, 2019 Creative Commons License

Zorunlu Rotasyon Uygulamasının Denetçi Bağımsızlığı ve Denetim Kalitesi Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

in: Sosyal ve Ekonomik Gelişim Stratejileri, Özgür Emre Koç - Bahadır Bilge Aycan - Uğur Bilgen, Editor, Lambert Academic Publishing, Ankara, pp.46-70, 2018 Creative Commons License Sustainable Development