Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2018 - Continues Professor

  Bursa Uludağ University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya

 • 2013 - 2018 Associate Professor

  Kirşehir Ahi Evran University, Faculty Of Arts And Scıences

 • 2009 - 2013 Assistant Professor

  Kirşehir Ahi Evran University, Faculty Of Arts And Scıences

 • 1993 - 2007 Research Assistant

  Bolu Abant İzzet Baysal University, Faculty Of Arts And Scıences

Managerial Experience

 • 2018 - 2020 Deputy Head of Department

  Bursa Uludağ University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya

 • 2011 - 2018 Deputy Head of Department

  Kirşehir Ahi Evran University, Faculty Of Arts And Scıences

 • 2015 - 2017 Assistant Director of the Institute

  Kirşehir Ahi Evran University, Faculty Of Arts And Scıences

Courses

 • Undergraduate Kimyacılar İçin Teknik İngilizce

 • Undergraduate Genel Kimya

 • Doctorate Organik Kimyada Yükseltgenme Mekanizmaları

 • Undergraduate Organik Kimya I

 • Undergraduate Organik Kimya

 • Undergraduate Genel Kimya Laboratuarı II

 • Undergraduate NMR spectroscopy in Organic Chemistry

 • Undergraduate General Chemistry

 • Undergraduate Genel Kimya Laboratuarı I

 • Postgraduate Organik Kimyada Reaktif Ara Ürünler

 • Undergraduate Scientific English