Education Information

Education Information

  • 2006 - 2011 Postgraduate

    Bursa Uludağ University, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey

  • 2000 - 2006 Undergraduate

    Ondokuz Mayis University, School Of Medıcıne, Tıp Pr., Turkey