Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SÜS BİTKİLERİ ÜRETİMİNDE LED YETİŞTİRME LAMBALARININ KULLANIMI

ISPEC 1st INTERNATIONAL AGRICULTURAL RESEARCH CONGRESS, Adana, Turkey, 7 - 08 April 2022, pp.375-388

LİSİANTHUS (EUSTOMA GRANDİFLORUM)’DA EK AYDINLATMA KULLANIMININ VERİM VE KALİTEYE ETKİSİ

ISPEC 9. ULUSLARARASI TARIM, HAYVANCILIK VE KIRSAL KALKINMA KONGRESİ, Burdur, Turkey, 19 March 2022, pp.641-655

ŞIRNAK İLİ İDİL İLÇESİNDE YETİŞTİRİLEN MAHALLİ ÜZÜM ÇEŞİTLERİNDEYAPRAK KLOROFİL YOĞUNLUKLARININ TESPİTİ

1. ULUSLARARASI HARRAN MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ 2019, Şanlıurfa, Turkey, 8 - 10 March 2019, pp.86-95

The Effects of Gibberellic Acid (GA3) Application on Tulip

I.International Agricultural Science Congress, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018, pp.394

Effects of Gibbellellic Acid (GA3) Application Periods on Tulip Cultivation

1. ULUSLARARASI GAP TARIM VE HAYVANCILIK KONGRESİ, Şanlıurfa, Turkey, 25 - 27 April 2018, pp.620

Metrics

Publication

10

Open Access

1