Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Transition to the Regulatory State in Turkey: Lessons from Energy

JOURNAL OF ECONOMIC ISSUES, vol.44, no.2, pp.393-402, 2010 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier

Veblen and the problem of rationality

JOURNAL OF ECONOMIC ISSUES, vol.41, no.3, pp.841-862, 2007 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

İktisat, Kurumsal İktisat ve İktisat Sosyolojisi

ISTANBUL JOURNAL OF SOCIOLOGICAL STUDIES-SOSYOLOJI KONFERANSLARI, no.45, pp.1-17, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Thorstein Veblen and the Revival of Free Market Capitalism

REVIEW OF POLITICAL ECONOMY, vol.24, no.1, pp.171-173, 2012 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Recent Developments in Institutional Economics

REVIEW OF POLITICAL ECONOMY, vol.21, no.3, pp.500-502, 2009 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Adam Smith Problemi: İskoç Aydınlanması Bağlamında Bir Anlama Denemsi

Finans Politik Ekonomik Yorumlar, vol.46, no.531, pp.21-32, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Carl Menger’in İktisat Metodolojisi ve Avusturya Felsefesi

Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.6, no.1, pp.81-94, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Piyasa - Firma Ayrımı Tartışmaları Çerçevesinde Firma Teorisi

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.4, no.1, pp.67-82, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Güç İlişkileri ve Firma Teorisi

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, vol.57, no.1, pp.157-176, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

Türkiye’de İktisadi Düşünce ve İslam İktisadı Çalışmaları: Sabri Orman’ın Katkıları

in: Değişim ve Dönüşüm Persfektifinden İktisadi Bakış, İlhan Eroğlu, Editor, Ekin, Bursa, pp.35-54, 2019

Düşünceden Kaçış Çabasının Öyküsü:İktisadın Felsefeden Kopuşu

in: İktisadı Felsefeyle Düşünmek, İşler Ozan, Yılmaz Feridun, Editor, İletişim, pp.41-60, 2011

İskoç Aydınlanması ve Adam Smith

in: Görünmez Adam Smith, Kara Mine, Aydınonat Emrah N., Editor, İletişim, pp.63-84, 2010