Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Maliyet Yöntemlerinin Değerlendirilmesi ve Seçimi

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.12, no.4, pp.607-622, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kapasite Maliyet Yönetimi Açısından Maliyetleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Business Management Studies: An International Journal, vol.7, no.4, pp.1311-1333, 2019 (Other Refereed National Journals)

Girdi Olarak Maliyetlere Yönelik Veri Zarflama Analizi Modelleri İle Göreli Etkinlik Analizi

Journal of Business Research - Turk, vol.11, no.2, pp.1011-1028, 2019 (Other Refereed National Journals)

Zamana Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ve Karma Tamsayılı Programlama ile Ürün Karması Kararları

Bursa Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.38, no.1, pp.59-85, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çevre Yönetim Muhasebesi Uygulamaları İçin Yeni Bir Yaklaşım Malzeme Akış Maliyet Muhasebesi

International Journal of Management Economics and Business, vol.13, no.4, pp.927-948, 2017 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Financial Performance Evaluation of Firms in BIST Chemical Petroleum Plastic Sector By Using an Integrated Multi-Criteria Decision Making Method

Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, vol.11, no.2, pp.34-62, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Corporate Sustainability A Research On Firms That Issue Sustainability Reports In Turkey

Business and Economics Research Journal, vol.6, no.3, pp.33-50, 2015 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Corporate Sustainability A Research On Firms That Issue Sustainability Reports In Turkey

Business and Economics Research Journal, vol.6, no.3, pp.38-49, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

A Research on Barriers to Sustainable Supply Chain Management and Sustainable Supplier Selection Criteria

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.16, no.2, pp.259-279, 2014 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Sustainable Supplier Selection with a Fuzzy Multi Criteria Decision Making Method Based on Triple Bottom Line

Business and Economics Research Journal, vol.5, no.3, pp.129-147, 2014 (Other Refereed National Journals)

Evaluation of Banks’ Sustainability Performance in Turkey with Grey Relational Analysis

Journal of Accounting and Finance, no.63, pp.189-209, 2014 (Other Refereed National Journals)

Investigating the Relationship between Corporate Social Responsibility and Financial Performance in Turkey

Atatürk Üniverstesi İİBF dergisi, vol.28, no.3, pp.189-203, 2014 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Yalın Performans Ölçüleri ve Yalın Üretim Uygulayan İşletmelerin Muhasebe Bölümlerinde Bir Araştırma

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, vol.5, no.10, pp.103-126, 2013 (Other Refereed National Journals)

Yalın Üretim Ortamına Uygun Maliyet Sistemi Seçimi

Yönetim ve Ekonomi, vol.20, no.1, pp.47-58, 2013 (Other Refereed National Journals)

Sürdürülebilirlik Performans Karnesi

E-Journal of Yasar University, vol.30, no.8, pp.4985-5008, 2013 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Yalın Üretim Ortamlarında Geleneksel Maliyet Muhasebesi İle Yaşanan Sorunlar Bir Araştırma

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.14, no.1, pp.259-276, 2013 (Other Refereed National Journals)

Yalın Üretim İşletmeleri İçin Değer Akış Yönetimi ve Değer Akış Maliyetlemesi

U.U. İİBF Dergisi, vol.29, no.2, pp.51-84, 2010 (Other Refereed National Journals)

Yalın Üretim Uygulanan İşletmeler İçin Yalın Muhasebe

U.U. İİBF Dergisi, vol.27, no.1, pp.15-45, 2008 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Corporate Governance and Firm Performance: Evidence from Borsa Istanbul (BIST)

7. International Congress on Current Debates in Social Science, 19 - 21 April 2018, pp.181

The Effect of Marketing and RD Expenses on Firm Performance

International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’18), Balıkesir, Turkey, 27 - 28 June 2018, pp.547-557

Bursa’da Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin KOBİ Borsasına Hazırlanması

Uludağ Üniversitesi Bilgilendirme ve AR-Ge Günleri, Turkey, 15 - 16 November 2011

Books & Book Chapters

MALİYET YÖNTEMLERİ, HESAP AKIŞI VE SATILAN MALIN MAŞİYETİ TABLOSUNUN HAZIRLANMASI

in: Türkiye Muhasebe Standartları İle Uyumlu MALİYET VE YÖNETİM MUHASEBESİ, GÜCENME GENÇOĞLU Ümit, Editor, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ., pp.173-192, 2022

MALİYET YÖNTEMLERİ, HESAP AKIŞI VE SATILAN MALIN MALİYETİ TABLOSUNUN HAZIRLANMASI

in: TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI İLE UYUMLU MALİYET VE YÖNETİM MUHASEBESİ, GÜCENME GENÇOĞLU ÜMİT, Editor, NOBEL, pp.37-118, 2022

Çevre Muhasebesi

Dora Yayınevi, Bursa, 2018

Hedef Maliyetleme

Dora Yayınevi, Bursa, 2014

Yalın Muhasebe

Dora Basım Yayın Dağıtım Ltd. Şti., Bursa, 2012